Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania "Budowa sieci gazu średniego ciśnienia Dz 110,90.63 PE na trasie Krapkowice-Żywocice". PDFGL.ZUZ.3.4210.293m.2020.MN.pdf

Wersja XML