Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2021 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach  25 lutego 2021 r.:
PDFuchwała nr XXIV.291.2021 - dot składu komisji GIF.pdf
PDFuchwała nr XXIV.292.2021 - dot. składu komisji SWP.pdf
PDFuchwała nr XXIV.293.2021- zaliczeni drogi do dróg gminnych.pdf
PDFuchwała nr XXIV.294.2021 - WiK.pdf
PDFuchwała nr XXIV.295.2020 - budżet gminy.pdf
PDFuchwała nr XXIV.296.2021 - wpf.pdf
PDFuchwała nr XXIV.297.2021 - mpzp Parkowa.pdf
PDFuchwała nr XXIV.298.2021 - mpzp 1Maja.pdf
PDFuchwała nr XXIV.299.2021 - mpzp Transportowa.pdf
PDFuchwała nr XXIV.300.2021 - mpzp Kasprowicza.pdf
PDFuchwała nr XXIV.301.2021 - zgoda na zamianę nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIV.302.2021- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIV.303.2021 - obciążenie służebnością gruntową.pdf
PDFuchwała nr XXIV.304.2021 - odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIV.305.2021 - odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIV.306.2021 - odpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIV.307.2021 - zgoda na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIV.308.2021 - pomnik przyrody.pdf
PDFuchwała nr XXIV.309.2021 - program mieszkaniowy.pdf
PDFuchwała nr XXIV.310.2021 - opracowanie strategii rozwoju.pdf
PDFuchwała nr XXIV.311.2021 - zarządzane jakością powietrza.pdf
PDFuchwała nr XXIV.312.2021 - rozpatrzenie petycji.pdf
PDFuchwała nr XXIV.313.2021- zwolnienia na sprzedaż alkoholu.pdf
PDFuchwała nr XXIV.314.2021 - zaliczenia dróg do dróg gminnych.pdf
PDFuchwała nr XXIV.315.2021 - zgromadzenie Związku Gmin PROKARDO.pdf
PDFuchwała nr XXIV.316.2021 - mozp Górna.pdf

Wersja XML