Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego

Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego  o wydaniu decyzji nr DOŚ.III.7222.51.2017.MSu z 15 lutego 2021 zmieniającej pozwolenie zintegrowane  nr DOŚ.7222.54.2012.JZ z 15 lipca 2013 r. udzielone Metsa Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach.PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wydaniu decyzji.pdf

Wersja XML