Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół XXIV/2021 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr XXIV/2021 z XXIV sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25.02.2021 r. uchwały Rady Miejskiej»
 

PDFSprawozdanie z Programu Narkomania 2020.pdf
PDFSprawozdanie z Programu Przeciwdz. Alkohol. 2020.pdf
PDFSpawozdanie z Programu Przemoc w Rodzinie za 2020r..pdf
PDFInformacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2020 r..pdf
PDFProgram działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2021 rok.pdf
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf
PDFwyniki_glosowania_516998.pdf
PDFwyniki_glosowania_516999.pdf
PDFwyniki_glosowania_517000.pdf
PDFwyniki_glosowania_517001.pdf
PDFwyniki_glosowania_515516.pdf
PDFwyniki_glosowania_516110.pdf
PDFwyniki_glosowania_516112.pdf
PDFwyniki_glosowania_506296.pdf
PDFwyniki_glosowania_509290.pdf
PDFwyniki_glosowania_515474.pdf
PDFwyniki_glosowania_515514.pdf
PDFwyniki_glosowania_506292.pdf
PDFwyniki_glosowania_506293.pdf
PDFwyniki_glosowania_506294.pdf
PDFwyniki_glosowania_506286.pdf
PDFwyniki_glosowania_506289.pdf
PDFwyniki_glosowania_506290.pdf
PDFwyniki_glosowania_506283.pdf
PDFwyniki_glosowania_506284.pdf
PDFwyniki_glosowania_506285.pdf
PDFwyniki_glosowania_506280.pdf
PDFwyniki_glosowania_506281.pdf
PDFwyniki_glosowania_506282.pdf
PDFwyniki_glosowania_506276.pdf
PDFwyniki_glosowania_506277.pdf
PDFwyniki_glosowania_506278.pdf
PDFwyniki_glosowania_506279.pdf
PDFwyniki_glosowania_506273.pdf
PDFwyniki_glosowania_506274.pdf
PDFwyniki_glosowania_506275.pdf
PDFwyniki_glosowania_506272.pdf
 

Wersja XML