Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne 2021

PDFUchwała XXIII.383.2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf
 

 • Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych przez Związek Powiatowo - Gminny "Jedź z Nami"

  w związku z aktualizacją " Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI"
  Data publikacji: 25-11-2021 13:49
 • Konsultacje społeczne

  projektu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach i nadania jej statutu.
  Data publikacji: 22-11-2021 11:27
 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

  w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
  Data publikacji: 03-11-2021 14:21
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”
  Data publikacji: 13-10-2021 12:22
 • Informacja z dnia 28.07.2021 r.

  Ocena oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Krapkowic na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  Data publikacji: 28-07-2021 11:04
 • Konsultacje społeczne

  projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Data publikacji: 24-03-2021 19:15
Wersja XML