Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2021 rok

Ogłoszenie o aktualizacji

rocznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

oraz wskaźnika zwiększającego na 2021 rok

 

Na podstawie art. 46 ust.l ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) Gmina Krapkowice ogłasza, że:

1 dziecko wynosi: 11 316,21 zł

30.09.2020 r. wynosi: 750,00 - w tym:

1/ dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach: 23,00

2/ dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach: 25,00

w prowadzonych przez Gminę Krapkowice publicznych przedszkolach i szkołach wynosi ogółem: 2 200,00

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

PDFOgłoszenie o aktualizacji rocznej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika zwiększającego na 2021 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML