Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykazie nieruchomości  przeznaczonych do dokonania darowizny, do sprzedaży - 13.04.2021 r.

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczone:

- do dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa, działki  nr 554, 542 m. 4, obręb Pietna, działk  nr 1062 m. 4, obręb Żywocice PDFZarządzenie nr 602.2021.pdf,

- do sprzedaży  na rzecz najemcy lokal mieszkalny ul. Kościelna 6/10 z udziałem w działce nr 334/3 m. 8, obręb Krapkowice PDFZarządzenie nr 603.2021.pdf

Wersja XML