Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2021 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach  22 kwietnia 2021 r.:
PDFXXV.317.2021 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFXXV.318.2021 w sprawie zmiany wpf.pdf
PDFXXV.319.2021 w sprawie emisji obligacji.pdf
PDFXXV.320.2021 w sprawie udzielenie dotacji na remont organów.pdf
PDFXXV.321.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP.pdf
PDFXXV.322.2021 w sprawie przystąpieni do sporzazenia planu zagospodarowania przesrzennego wsi Żywocice.pdf
PDFXXV.323.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.pdf
PDFXXV.324.2021 w sprawie służebności przesyłu.pdf
PDFXXV.325.2021 w sprawie na wyrażennie zgody na wydzierżawienia nieruchomości.pdf
PDFXXV.326.2021 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFXXV.327.2021 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFXXV.328.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII.269.2020 z 17.12.2020r..pdf
PDFXXV.329.2021 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2021.pdf
PDFXXV.330.2021 w sprawie dodatcji na zakup samochodu osobowego dla KPP w Krapkowicach.pdf
PDFXXV.331.2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji żłobki.pdf
PDFXXV.332.2021 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.pdf
PDFXXV.333.2021 w sprawie okreslenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
PDFXXV.334.2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomniek przyrody.pdf
PDFXXV.335.2021 w sprawie skargi na uchwałę nr VII.88.2015 w sprawie zwolnienia z podatkuod nieruchomości.pdf

Wersja XML