Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (inwestycje i środki trwałe)

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Krapkowic informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17 47-303 Krapkowice, do zatrudnienia na stanowisku:

Podinspektor ds. księgowości budżetowej (inwestycje i środki trwałe) w Wydziale Budżetowo-Finansowym

nie została wybrana żadna osoba i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty pozytywnie.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosiła się jedna kandydatka, która spełniła wymagania formalne. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji rekrutacyjnej nie zdecydowali się rekomendować kandydatki do zatrudnienia. Komisja dokonująca oceny uznała, że kandydatka nie spełniła oczekiwań pracodawcy.

                                                                                  BURMISTRZ KRAPKOWIC

                                                                                 /-/ Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 6 maja 2021 r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (inwestycje i środki trwałe) (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML