Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (pozostałe dochody)

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Krapkowic informuje, że w otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17 47-303 Krapkowice, do zatrudnienia na stanowisku:

Podinspektor ds. księgowości budżetowej (pozostałe dochody)

w Wydziale Budżetowo-Finansowym wybrana została

Pani Karolina Mitula zamieszkała w Steblowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowano o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Pani Karoliny Mitula. Kandydatka wybrana do zatrudnienia uzyskała najwyższą ilość punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazując, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku podinspektor ds. księgowości budżetowej.

 

                                                                     BURMISTRZ KRAPKOWIC

                                                              /-/ Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 6 maja 2021 r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (pozostałe dochody) (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML