Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2020 rok

PDFBilans jednostki budżetowej za 2020.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 - Gmina Krapkowice.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2020 - Gmina Krapkowice.pdf
PDFinformacja dodatkowa 2020 - Gmina Krapkowice.pdf
PDFKorekta inf. dodatkowe.pdf
PDFGmina - informacja zbiorczo zapis pdf.pdf

Wersja XML