Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika Miasta

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Krapkowic informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, do zatrudnienia na stanowisku:

Zastępca Skarbnika Miasta wybrana została

Pani Barbara Wróbel zamieszkała w Dzierżysławicach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowano o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Pani Barbary Wróbel. Kandydatka wybrana do zatrudnienia uzyskała najwyższą ilość punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazując, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku Zastępcy Skarbnika Miasta.

 

                                                                           BURMISTRZ KRAPKOWIC

                                                                          /-/Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 28 maja 2021 r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika Miasta (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML