Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krapkowice na okres 3 lat

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego spółka Wodociągi i Kanalizacja w Krapkowicach przedstawia taryfy opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata.

PDFTaryfy 2021-2024.pdf

Wersja XML