Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie monitoringu i oświetlenia na placu w Steblowie oraz oświetlenia w parku Magnolia w Krapkowicach - BZP.271.7.2021

Informacja o wyniku postępowania:

PDFogłoszenie o wyniku postepowania.pdf

Informacja  o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFinformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej strona internetowa.pdf

Opublikowano, dn.15.07.2021r.

nformacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano dn.01.07.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami|                                                   

PDFSWZ.pdf
ZIPZałączniki od nr 1 do nr 12 do SWZ.zip
 

Wersja XML