Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kasowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Krapkowic informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17 47-303 Krapkowice, do zatrudnienia na stanowisku:

Podinspektor ds. obsługi kasowej w Wydziale Budżetowo-Finansowym

nie została wybrana żadna osoba i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty

Uzasadnienie:

Nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty ze względu na nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej osoby, która spełniła wymagania formalne.

                                                                                             BURMISTRZ KRAPKOWIC

                                                                                            /-/ Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 28 czerwca 2021 r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kasowej (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML