Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania GM-DOK-3.7700.107.2021.SK

Informacja Ministra Infrastruktury  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na terenie obiektu hydrotechnicznego na Odrze - Stopnia Wodnego Krapkowice.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania GM-DOK-3.7700.107.2021.SK.pdf

Pliki zostały dostarczone w formie niedostępnej cyfrowo i również w takiej zostały przedstawione. Jeżeli występują problemy z odczytaniem zawartości plików prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach - tel. 77 44 66 800.

Wersja XML