Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.8.2021 z dnia 16.07.2021 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.8.2021 z dnia 16.07.2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Krapkowic z dnia 29.06.2021 r. Nr GGR.6220.8.2021 orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja mas bitumicznych” planowanego do realizacji na działce nr 266/12 w Dąbrówce Górnej.

PDFObwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odowłania od decyzji nr GGR.6220.8.2021.pdf
 

Wersja XML