Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.07.2021 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 20.07.2021 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)  

zwołuję na dzień 29  lipca  2021 r. (czwartek) o godz. 15oo w trybie zdalnym

XXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie  XXVII  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok;

2) w sprawie zmiany wpf;

3) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego  Funduszu Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia  udziałów w nowotworzonej  Społecznej  Inicjatywie  Mieszkaniowej Krapkowice sp. z o.o.;

4) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.

3. Zakończenie XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                  /-/ Bernard Friedla

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 29.07.2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf z 29.07.2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku.....pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.pdf
 

 

 

 

Wersja XML