Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.08.2021 r.

 Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 12.08.2021 roku, działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

zwołuję na dzień 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1500

w trybie zdalnym

 

XXVIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

 

z porządkiem obrad:

1.       Otwarcie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.       Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2021 rok;

2)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

3.       Zakończenie XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

 Załączniki:
PDFProjekt uchwały Nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 19.08.2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf z 29.07.2021.pdf

 

Wersja XML