Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dnia 28.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 28.09.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów – etap III, na terenie działki nr 89 k.m.10 w Krapkowicach.

 

                                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                                                                          Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

                                                                                                                                                                              /-/ Katarzyna Kubacka 

Wersja XML