Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2018

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)
  Data publikacji: 20-12-2018 10:18
 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach
  Data publikacji: 04-12-2018 09:25
 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data publikacji: 06-11-2018 11:00
 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach.
  Data publikacji: 06-11-2018 10:42
 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą.
  Data publikacji: 06-11-2018 10:36
 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynku jednorodzinnego przy ul. Liliowej w Krapkowicach na działce nr 71/3 k.m. 5 i w Steblowie na działce nr 599 k.m. 4.
  Data publikacji: 05-11-2018 08:32
 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Krótkiej i Leśnej w Steblowie na działkach nr 240/11, 280, 191 k.m. 2.
  Data publikacji: 05-11-2018 08:30
 • Zawiadomienie

  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia  terenu rekreacyjno – sportowego w Steblowie przy ul. Szkolnej, inwestycja obejmuje działki nr 199, 201 k.m. 2.
  Data publikacji: 11-12-2017 12:57
 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski.
  Data publikacji: 15-10-2018 13:06
 • OGŁOSZENIE

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach.
  Data publikacji: 15-10-2018 12:59
Wersja XML