Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2019

 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie w związku z budową kontenerowej stacji transformatorowej.
  Data publikacji: 31-12-2019 11:47
 • Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową na działkach nr 231, 235, 161/2, 172/2 k.m.8; 3, 10/4, 13/4, 9/2, 9/1, 13/3, 10/2 k.m.16; 277/18, 277/12, 277/3, 70/6, 71/1, 70/5, 175, 174/5 k.m.5 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 23-12-2019 13:25
 • Obwieszczenia z dnia 12.12.2019

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 12.12.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilenia budynku handlowego przy ul. Drzymały w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 405/3, 404/1, 403/1, 417/1, 418/6, 399/1 k.m.8 obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 13-12-2019 13:51
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  budowie kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 9/7, 21, 19, 18/4 k.m.16 obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 10-12-2019 14:45
 • Zawiadominie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek: Land Investment Spółka z o.o. z Tarnowskich Gór wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99041_Kórnica” na działce nr 756/2 z mapy 4 w Kórnicy.
  Data publikacji: 12-11-2019 14:36
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110PE na działce nr 211/7 z mapy 5 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 12-11-2019 14:29
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 92/2, 89/2, 393/9, 88/1 z mapy 13 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 23-10-2019 15:30
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 405/3, 404/1, 403/1, 417/1, 418/6, 399/1 z mapy 8 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 23-10-2019 15:27
 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 21.10.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej pomiarowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek ewidencyjnych nr 105, 106/2 k.m. 10 obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 22-10-2019 07:54
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową (…)
  Data publikacji: 16-10-2019 09:25
Wersja XML