Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2020

 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Data publikacji: 08-12-2020 11:40
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek ewidencyjnych nr 9 i 10/50 k.m. 12 obręb Krapkowice (ul. Waryńskiego) (...)
  Data publikacji: 16-11-2020 10:04
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia wraz z kotłownią i nawanialnią, budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia, oraz sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, na terenie działek ewidencyjnych nr 106/1, 106/2 k.m.10; 261/25 k.m.17 obręb Krapkowice (...)
  Data publikacji: 10-11-2020 12:46
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Piastowskiej, Ks. Koziołka i 3 Maja w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 139, 100/1, 393/9 k.m.13 obręb Krapkowice (...)
  Data publikacji: 10-11-2020 12:42
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110mn, PEHD, długości ok 320 m oraz sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160mm, PEHD długości ok. 200 m. (...)
  Data publikacji: 29-10-2020 13:52
 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.
  Data publikacji: 08-09-2020 10:55
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przepompowni PVI. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 260/1 z mapy 17 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 07-09-2020 13:18
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 26.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Karola Miarki i 3 Maja w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 56/2, 41, 29 k.m.11 obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 31-08-2020 10:18
 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø110PE, Ø90PE do 0,5 MPa zlokalizowanej na działkach nr 71/3, 21 z mapy 5; 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 z mapy 16; 7, 8/1, 6/3, 6/2, 6/1, 5/1, 64 z mapy 6 w Krapkowicach oraz nr 503, 508, 548 z mapy 2 w Żywocicach i nr 77/2 z mapy 1 w Pietnej
  Data publikacji: 18-08-2020 09:18
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 14.08.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Krapkowicach, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Przebudowie i rozbudowie przepompowni P.I. Inwestycja  realizowana będzie  na działce nr 15/2 k.m. 16 w Krapkowicach (…)
  Data publikacji: 14-08-2020 13:21
Wersja XML