Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ulicy Meblarskiej w Krapkowicach - BZP.271.19.2021

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

Opublikowano, dnia 04.04.2022 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 04.01.2022 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty BZP.271.19.2021 strona postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 09.12.2021 r.


Informacja z otwarcia ofert

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 19.11.2021 r.


Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp.pdf

Opublikowano, dnia 19.11.2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2021_BZP_00252806_01.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

PDFSWZ - Budowa ul. Meblarskiej.pdf

ZIPZałącznik nr 1-9 i 13 do SWZ.zip
ZIPZałącznik nr 10 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałącznik nr 11 do SWZ - STWiOR.zip
ZIPZałącznik nr 12 do SWZ - Przedmiar.zip

Opublikowano, dnia 02.11.2021 r.

 

Wersja XML