Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu - BZP.271.20.2021

Informacja o wyniku postępowania:

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf

Opublikowano,dn.27.12.2021r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona interetowa.pdf

Opublikowano,dn.10.12.2021r.

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDFInformacja z art. 222 ust. 4 Pzp.pdf
 

Opublikowano,dn.22.11.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

PDFSWZ.pdf
ZIPZałączniki od nr 1 do nr 11 do SWZ.zip

Opublikowano,dn. 05.11.2021r.

Wersja XML