Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.134.2021.RG z dnia 16.12.2021 r.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.134.2021.RG o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu działalności zakładu ENERIS Surowce S.A. w Krapkowicach i terenów odwadnianych do rowu melioracyjnego R-5 wylotem W-D.

PDFZawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu GL.ZUZ.3.4210.134.2021.RG.pdf

Pliki zostały dostarczone w formie niedostępnej cyfrowo. Jeżeli występują problemy z odczytaniem zawartości plików prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach - tel. 77 44 66 800.

Wersja XML