Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dnia 27.12.2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 23.12.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, realizowanej na działkach nr 60/4, 36, 31, 30 k.m.16 w Krapkowicach.

 

                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                   /-/ Katarzyna Kubacka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

                                                                                                                                            

                                                                                                                             

Wersja XML