Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2022

 • Obwieszczenie z dnia 03.08.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 02.08.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie - przebudowie przepustu położonego na rowie melioracyjnym w Leśnictwie Górażdże oddz. 574 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, na terenie części działek ewidencyjnych nr 7, 263/5, 263/6, 264/1, 264/2 k.m.17 obręb Krapkowice. (...)
  Data publikacji: 03-08-2022 09:58
 • Ogłoszenie z dnia 02.08.2022 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej). (...)
  Data publikacji: 02-08-2022 09:32
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2022 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela. (...)
  Data publikacji: 12-07-2022 09:34
 • Ogłoszenie z dnia 12.07.2022 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek). (...)
  Data publikacji: 12-07-2022 09:29
 • Obwieszczenie z dnia 29.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 29.06.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer KRP7103B wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową, na terenie części działki ewidencyjnej nr 107 k.m.1 obręb Nowy Dwór Prudnicki. (...)
  Data publikacji: 29-06-2022 14:15
 • Zawiadomienie z dnia 24.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie – przebudowie przepustu położonego na rowie melioracyjnym w Leśnictwie Górażdże oddz. 574 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. Działki objęte inwestycją: 7, 263/5, 263/6, 264/1, 264/2 z mapy 17 w Krapkowicach (...)
  Data publikacji: 24-06-2022 09:46
 • Obwieszczenie z dnia 20.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 15.06.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia dla dwóch elektrowni fotowoltaicznych, realizowaną na działkach nr 669, 679, 671 k.m.6, nr 592 k.m.5 obręb Ściborowice; nr 155, 214, 215, 104 k.m.1, nr 266, 319, 385, 442 k.m.2, nr 678 k.m.3 obręb Kórnica; nr 253, 151, 152 k.m.1 obręb Komorniki (...)
  Data publikacji: 20-06-2022 15:17
 • Obwieszczenie z dnia 6.06.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 06.06.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, realizowanej na działce nr 7 k.m.12 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 06-06-2022 14:22
 • Zawiadomienie z dnia 31.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play numer KRP7102A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową (...)
  Data publikacji: 31-05-2022 11:52
 • Obwieszczenie z dnia 27.05.2022 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że dnia 25.05.2022 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia n/c Ø 160PE do 2,5 kPa, realizowanej na działkach nr 99, 91/43, 91/41, 91/37, 91/30, 91/32 k.m.10 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 27-05-2022 10:26
Wersja XML