Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów i uzgodnień

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. remontów i uzgodnień w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 47‑303 Krapkowice nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęły żadne dokumenty aplikujących na w/w stanowisko.

 

Burmistrz Krapkowic

         /-/ Andrzej Kasiura

 

Krapkowice, dnia 16 grudnia 2021 r.

Wersja XML