Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert – 2022 rok

Zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 1.pdf
   
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 2.pdf
   
 3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 3.pdf
   
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 4.pdf
   
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 5.pdf
  PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 5.pdf
   
 6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 6.pdf
  PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 6.pdf
   
 7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 7.pdf
  PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 7.pdf
   
 8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 8.pdf
   
 9. Turystyka i krajoznawstwo
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 9.pdf
  PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 9.pdf
   
 10. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  PDFZestawienie złożonych ofert - konkurs nr 10.pdf
  PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 10.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 11.03.2022 r. do dnia 18.03.2022 r. do godz. 14:00

Wersja XML