Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia na stanowisku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydaci nie spełnili w zadowalającym stopniu wymagań i oczekiwań stawianych osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku, którego nabór dotyczył.

Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

 

 

Burmistrz Krapkowic

          /-/ Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 29 marca 2022 r.

 

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej (skan z odręcznym podpisem).pdf
 

Wersja XML