Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie z dnia 21.04.2022 r.

PDFZAWIADOMIENIE do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic nieruchomości.pdf
 

Wersja XML