Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów i uzgodnień z dnia 12.05.2022r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Krapkowic informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47‑303 Krapkowice do zatrudnienia na stanowisku:

 

Podinspektor ds. remontów i uzgodnień
w Wydziale Infrastruktury i Urbanistyki

wybrana została

Pani Joanna Zgoda zamieszkała w Krapkowicach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowano o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Pani Joanny Zgoda. Kandydatka wybrana do zatrudnienia, podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na w/w stanowisku.

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC


         /-/ Andrzej Kasiura

Krapkowice, dnia 12 maja 2022 r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów i uzgodnień (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML