Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2021 rok

PDFBilans z wykonania budżetu za 2021.pdf
PDFGmina - Bilans za 2021 r.pdf
PDFGmina - Informacja dodatkowa - wyciąg danych 2021 rok.pdf
PDFGmina - Informacja opisowa zbiorcza za 2021.pdf
PDFGmina - Rachunek zysków i strat za 2021.pdf
PDFGmina - Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021.pdf
 

Wersja XML