Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach za 2021 rok

PDFUMiG - Bilans za 2021 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFUMiG - Bilans na 2021 rok (wersja dostępna).pdf
PDFUMiG - Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFUMiG - Rachunek zysków i strat jednostki za 2021 rok (wersja dostępna).pdf
PDFUMiG - Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFUMiG - Zestawienie zmian w funduszu jednostki (wersja dostępna).pdf
PDFUMiG - Informacja dodatkowa za 2021 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf

Wersja XML