Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY jest instytucją prawną, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Instytucja raportu o stanie gminy uregulowana została w przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Zgodnie z powyższym, Burmistrz Krapkowic co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Krapkowicach raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii, polityk, programów, uchwał i budżetu obywatelskiego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Krapkowice do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.

Wersja XML