Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków z dnia 6.06.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17 47‑303 Krapkowice, do zatrudnienia na stanowisku:

 

Podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych

wybrana została

Pani Beata Hudala zamieszkała w Gogolinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zdecydowano o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Pani Beaty Hudala. Kandydatka wybrana do zatrudnienia uzyskała najwyższą ilość punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazując, że posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku podinspektor ds. podatków.

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

         /-/ Andrzej Kasiura

 

Krapkowice, dnia 6 czerwca 2022 r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków (skan z odręcznym podpisem).pdf
 

 

Wersja XML