Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4717900000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
753918226177955780837557370889823697474372318723996321263619
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
732565491747167679545694857429565096024160664577185960467720
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
499416499868263571505938249139492136661650873608994600543705
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360084115744021463023913238113363514578039478413834233243561
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
298483199525784240652604129984336213278637966405724193441437
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
386280512371115112408149751668519999305222038722970
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2232241661891461821981451486143815263090
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002532011715686137256197246
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 158523
 2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych – pozostałe do dnia 15.10.2015
  Wyświetleń: 48622
 3. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 45446
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 36793
 5. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 35287
 6. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2017 - 2011
  Wyświetleń: 35263
 7. Ogłoszenia o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 35252
 8. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 28758
 9. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 24894
 10. Ogłoszenia o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 21197
 11. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 20557
 12. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 19945
 13. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2018 rok
  Wyświetleń: 16917
 14. Wybory
  Wyświetleń: 16896
 15. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 16267
 16. Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 15754
 17. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 15731
 18. - wyniki konkursów
  Wyświetleń: 15312
 19. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 15033
 20. Ogłoszenia o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 14881
 21. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 14840
 22. - uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach VII kadencji
  Wyświetleń: 14222
 23. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 14178
 24. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 14128
 25. Ogłoszenia o przetargach - inne
  Wyświetleń: 12568
 26. Burmistrz Krapkowic
  Wyświetleń: 12529
 27. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12250
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11879
 29. Budżet gminy
  Wyświetleń: 11859
 30. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2018
  Wyświetleń: 11324
 31. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 11321
 32. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro do dnia 04.10.2017
  Wyświetleń: 10922
 33. Wydział Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 10754
 34. - rada miejska VII kadencji
  Wyświetleń: 10608
 35. Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 10353
 36. - ogłoszenia konkursów ofert
  Wyświetleń: 10336
 37. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 10236
 38. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - informacje ogólne
  Wyświetleń: 10014
 39. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 9949
 40. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 03.02.2016
  Wyświetleń: 9805
 41. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 9801
 42. - projekty uchwał rady V kadencji
  Wyświetleń: 9654
 43. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 9620
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9602
 45. - uchwały rady V kadencji
  Wyświetleń: 9433
 46. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 9382
 47. - uchwały rady VI kadencji
  Wyświetleń: 9367
 48. - uchwały rady IV kadencji
  Wyświetleń: 9264
 49. - obsługa interesantów
  Wyświetleń: 9256
 50. Usługi
  Wyświetleń: 9217
 51. Miasto i Gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 9201
 52. Archiwum zarządzeń burmistrza
  Wyświetleń: 8920
 53. Wydział Budżetowo-Finansowy
  Wyświetleń: 8784
 54. Zawiadomienia o sesji rady VII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 8778
 55. Zarządzenia burmistrza
  Wyświetleń: 8752
 56. Wyniki postępowania - roboty budowlane
  Wyświetleń: 8682
 57. Dane teleadresowe, konta bankowe
  Wyświetleń: 8570
 58. - zawiadomienia o sesji, projekty uchwał rady VI kadencji
  Wyświetleń: 8557
 59. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8448
 60. Informacje o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 8424
 61. - stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 8076
 62. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 15.01.2016
  Wyświetleń: 8060
 63. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 7879
 64. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2017 rok
  Wyświetleń: 7810
 65. Statut Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 7769
 66. Biuro Funduszy Zewnętrznych
  Wyświetleń: 7619
 67. - projekty uchwał rady IV kadencji
  Wyświetleń: 7541
 68. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 7407
 69. Zamierzenia i programy
  Wyświetleń: 7245
 70. Otwarte konkursy ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 7083
 71. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2019
  Wyświetleń: 7045
 72. Złożone petycje 2015-2016
  Wyświetleń: 7039
 73. Archiwum obwieszczeń
  Wyświetleń: 7032
 74. - wnioski komisji i radnych V kadencji
  Wyświetleń: 7004
 75. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6955
 76. Schemat graficzny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 6872
 77. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
  Wyświetleń: 6795
 78. Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane
  Wyświetleń: 6735
 79. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6674
 80. archiwum
  Wyświetleń: 6673
 81. - audyt i kontrole
  Wyświetleń: 6658
 82. Wykaz sołectw Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 6587
 83. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 6483
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6408
 85. - decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6394
 86. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 6268
 87. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6229
 88. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 6225
 89. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze 2020 rok
  Wyświetleń: 6103
 90. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 6039
 91. Wybory ławników 2016-2019
  Wyświetleń: 5994
 92. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5992
 93. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5985
 94. Analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 5871
 95. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 5867
 96. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 5798
 97. - rada miejska VI kadencji
  Wyświetleń: 5785
 98. - rada miejska V kadencji
  Wyświetleń: 5715
 99. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5690
 100. - program współpracy
  Wyświetleń: 5665
 101. Referendum
  Wyświetleń: 5656
 102. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 5649
 103. Archiwum zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5644
 104. - protokoły z sesji rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 5607
 105. I Zastępca Burmistrza do dnia 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 5585
 106. Druki do pobrania - podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 5559
 107. - informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5551
 108. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 5528
 109. Przedszkole Publiczne w Kórnicy
  Wyświetleń: 5520
 110. - stypendia sportowe
  Wyświetleń: 5499
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5494
 112. - baza organizacji
  Wyświetleń: 5398
 113. Wyniki postępowania - usługi
  Wyświetleń: 5336
 114. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5305
 115. - rada miejska IV kadencji
  Wyświetleń: 5260
 116. - kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 5234
 117. Ogłoszenia o konkursach do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 5175
 118. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5069
 119. - komisje rady IV kadencji
  Wyświetleń: 5052
 120. - protokoły z sesji rady V kadencji
  Wyświetleń: 5052
 121. - protokoły z sesji rady IV kadencji
  Wyświetleń: 4914
 122. Dostawy
  Wyświetleń: 4900
 123. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4882
 124. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 4863
 125. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4820
 126. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 4819
 127. - wnioski komisji i radnych IV kadencji
  Wyświetleń: 4816
 128. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 4791
 129. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 4746
 130. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 4727
 131. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 4724
 132. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 4707
 133. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4707
 134. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
  Wyświetleń: 4701
 135. Biuro Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4663
 136. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4630
 137. Złożone petycje 2017
  Wyświetleń: 4458
 138. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4329
 139. II Zastępca Burmistrza do dnia 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 4318
 140. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4269
 141. Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych
  Wyświetleń: 4221
 142. - rada miejska VIII kadencji
  Wyświetleń: 4173
 143. Informacja z otwarcia ofert - usługi
  Wyświetleń: 4161
 144. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4135
 145. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4101
 146. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 4053
 147. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4001
 148. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Wyświetleń: 3992
 149. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 3946
 150. Stypendia sportowe na 2017 r.
  Wyświetleń: 3945
 151. Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 3813
 152. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 3700
 153. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 3664
 154. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3662
 155. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 3642
 156. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 3623
 157. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3617
 158. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3600
 159. Wybory do Parlamentu Eurpoejskiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 3593
 160. Krapkowicki Dom Kultury
  Wyświetleń: 3590
 161. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2017 r.
  Wyświetleń: 3567
 162. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3548
 163. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2016 rok
  Wyświetleń: 3522
 164. Otwarte konkursy ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 3521
 165. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3496
 166. Kontrole - dokumentacja przebiegu kontroli
  Wyświetleń: 3494
 167. Złożone petycje 2018
  Wyświetleń: 3442
 168. Zawiadomienia o sesji rady VIII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 3436
 169. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3426
 170. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3420
 171. Baza danych - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3418
 172. Biuro Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3411
 173. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3404
 174. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3376
 175. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2016 rok
  Wyświetleń: 3370
 176. Wyniki konkursów ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 3367
 177. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 3345
 178. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
  Wyświetleń: 3334
 179. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2015 rok
  Wyświetleń: 3271
 180. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3267
 181. Wyniki postępowania - dostawy
  Wyświetleń: 3252
 182. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3220
 183. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3216
 184. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 3194
 185. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wyświetleń: 3188
 186. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3185
 187. Program ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 3165
 188. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3092
 189. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3049
 190. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2019 rok
  Wyświetleń: 3032
 191. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 3031
 192. Archiwum wyników postępowania - usługi do dnia 30.12.2014.
  Wyświetleń: 3022
 193. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3003
 194. Wyniki postępowania - inne do dnia 25.03.2015
  Wyświetleń: 3002
 195. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2018 rok
  Wyświetleń: 2978
 196. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  Wyświetleń: 2954
 197. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2951
 198. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2918
 199. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2017 rok
  Wyświetleń: 2897
 200. 2017
  Wyświetleń: 2883
 201. Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy
  Wyświetleń: 2882
 202. Publiczne Gimnazjum Nr 2
  Wyświetleń: 2875
 203. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2873
 204. Wyniki konkursów do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 2851
 205. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2843
 206. Ogólne warunki przyzynawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
  Wyświetleń: 2842
 207. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 2839
 208. Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2835
 209. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2008
  Wyświetleń: 2834
 210. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2784
 211. WiK spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2767
 212. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2019 rok
  Wyświetleń: 2740
 213. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2009 rok
  Wyświetleń: 2734
 214. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 11.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2719
 215. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2006/2007
  Wyświetleń: 2716
 216. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach IV kadencji
  Wyświetleń: 2708
 217. Przedszkole Publiczne w Żywocicach
  Wyświetleń: 2701
 218. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2701
 219. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2696
 220. 2015
  Wyświetleń: 2690
 221. 2016
  Wyświetleń: 2686
 222. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10.05.2015 r.
  Wyświetleń: 2670
 223. Ogłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok
  Wyświetleń: 2650
 224. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2650
 225. XII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 27.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2643
 226. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 2637
 227. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2635
 228. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2014 rok
  Wyświetleń: 2635
 229. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 2630
 230. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 2613
 231. Skład Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2607
 232. 2012
  Wyświetleń: 2591
 233. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2014 rok
  Wyświetleń: 2582
 234. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2015 rok
  Wyświetleń: 2548
 235. XV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2542
 236. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2539
 237. 2013
  Wyświetleń: 2534
 238. Informacja z otwarcia ofert - dostawy
  Wyświetleń: 2526
 239. Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej
  Wyświetleń: 2520
 240. Baza danych - organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2515
 241. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2507
 242. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2013 rok
  Wyświetleń: 2490
 243. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2006 rok
  Wyświetleń: 2488
 244. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010 rok
  Wyświetleń: 2488
 245. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2486
 246. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2485
 247. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.06.2010
  Wyświetleń: 2476
 248. Programy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2475
 249. Stypendia sportowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 2460
 250. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 2455
 251. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 2449
 252. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - drugie półrocze
  Wyświetleń: 2444
 253. Budżet Gminy Krapkowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 2439
 254. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2439
 255. Budżet Gminy Krapkowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 2438
 256. Kontrole - 2005 rok
  Wyświetleń: 2435
 257. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok
  Wyświetleń: 2427
 258. Strategia Mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2422
 259. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2012 rok
  Wyświetleń: 2420
 260. 2018
  Wyświetleń: 2417
 261. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2014 rok
  Wyświetleń: 2412
 262. Wyniki konkursów ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 2408
 263. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2015
  Wyświetleń: 2396
 264. Protokoły z sesji rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 2391
 265. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2009
  Wyświetleń: 2389
 266. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2010
  Wyświetleń: 2389
 267. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2009
  Wyświetleń: 2388
 268. Komisje Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2382
 269. Kontrole - 2007 rok
  Wyświetleń: 2381
 270. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.09.2011
  Wyświetleń: 2377
 271. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2352
 272. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2005
  Wyświetleń: 2350
 273. Kontrole - 2006 rok
  Wyświetleń: 2346
 274. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.06.2011
  Wyświetleń: 2346
 275. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2341
 276. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2341
 277. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2009
  Wyświetleń: 2338
 278. 2011
  Wyświetleń: 2337
 279. XVI sesja nadzywczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2336
 280. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.12.2010
  Wyświetleń: 2330
 281. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2008
  Wyświetleń: 2329
 282. 06.Sesja NrVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2321
 283. Archiwum ogłoszeń o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 2316
 284. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2006
  Wyświetleń: 2315
 285. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 2315
 286. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2314
 287. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki
  Wyświetleń: 2303
 288. KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
  Wyświetleń: 2289
 289. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010/2011
  Wyświetleń: 2283
 290. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2278
 291. Archiwum ogłoszeń o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2274
 292. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_03.03.2004
  Wyświetleń: 2265
 293. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2010 rok
  Wyświetleń: 2264
 294. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2007 rok
  Wyświetleń: 2263
 295. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2010
  Wyświetleń: 2258
 296. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.02.2010
  Wyświetleń: 2256
 297. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok
  Wyświetleń: 2250
 298. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2005
  Wyświetleń: 2247
 299. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2006
  Wyświetleń: 2246
 300. Plan pracy Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2245
 301. Otwarte konkursy ofert na 2018 rok
  Wyświetleń: 2233
 302. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2232
 303. 2014
  Wyświetleń: 2231
 304. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2008
  Wyświetleń: 2230
 305. 05. Sesja NrV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 marca 2003 r.
  Wyświetleń: 2228
 306. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2007
  Wyświetleń: 2227
 307. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2226
 308. 08.Sesja NrVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15 września 2003r.
  Wyświetleń: 2222
 309. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.11.2010
  Wyświetleń: 2222
 310. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok
  Wyświetleń: 2219
 311. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2014
  Wyświetleń: 2218
 312. XIII sesja Rady Miejskiej - 30.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2217
 313. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.12.2010
  Wyświetleń: 2216
 314. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2008
  Wyświetleń: 2216
 315. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 2215
 316. 09.Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2003r.
  Wyświetleń: 2213
 317. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX_29.12.2004
  Wyświetleń: 2213
 318. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 2212
 319. Otwarte konkursy ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 2211
 320. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 2211
 321. stypendia sportowe na 2012 r
  Wyświetleń: 2211
 322. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2009
  Wyświetleń: 2210
 323. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2009
  Wyświetleń: 2208
 324. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2206
 325. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
  Wyświetleń: 2204
 326. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2010
  Wyświetleń: 2203
 327. 04. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 stycznia 2003 r.
  Wyświetleń: 2201
 328. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2196
 329. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 2193
 330. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 2189
 331. IX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2011
  Wyświetleń: 2185
 332. Obwieszczenie Wójta Strzeleczek
  Wyświetleń: 2180
 333. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2008 rok
  Wyświetleń: 2175
 334. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.02.2011
  Wyświetleń: 2170
 335. V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.04.2011
  Wyświetleń: 2169
 336. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 2163
 337. Budżet Gminy Krapkowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 2159
 338. 02. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 2150
 339. Wyniki konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 2146
 340. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2144
 341. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 2140
 342. XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2010
  Wyświetleń: 2135
 343. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2005
  Wyświetleń: 2131
 344. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2014 rok
  Wyświetleń: 2128
 345. stypendia sportowe na 2014 rok
  Wyświetleń: 2121
 346. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok
  Wyświetleń: 2117
 347. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI_29.09.2004
  Wyświetleń: 2114
 348. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
  Wyświetleń: 2108
 349. 03. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 grudnia 2002 r.
  Wyświetleń: 2106
 350. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIV_23.09.2009
  Wyświetleń: 2105
 351. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2095
 352. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2005 rok
  Wyświetleń: 2095
 353. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IV sesja - 9.02.2011
  Wyświetleń: 2094
 354. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 2091
 355. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - pierwsze półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 2090
 356. Otwarte konkursy ofert na 2019 rok
  Wyświetleń: 2089
 357. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV_21.07.2004
  Wyświetleń: 2089
 358. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2020 rok
  Wyświetleń: 2085
 359. 07.Sesja NrVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwca 2003 r.
  Wyświetleń: 2080
 360. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVII_30.12.2009
  Wyświetleń: 2077
 361. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_16.06.2004
  Wyświetleń: 2074
 362. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2004 rok
  Wyświetleń: 2069
 363. X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011
  Wyświetleń: 2069
 364. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVI_25.11.2009
  Wyświetleń: 2066
 365. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXI_16.06.2010
  Wyświetleń: 2066
 366. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2002 rok
  Wyświetleń: 2066
 367. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXII_29.09.2010
  Wyświetleń: 2065
 368. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2006
  Wyświetleń: 2063
 369. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2015 rok
  Wyświetleń: 2063
 370. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI_16.02.2005
  Wyświetleń: 2061
 371. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 2057
 372. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert -2016 rok
  Wyświetleń: 2052
 373. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII_27.10.2004
  Wyświetleń: 2047
 374. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVIII_24.02.2010
  Wyświetleń: 2045
 375. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VII sesja - 31.08.2011
  Wyświetleń: 2045
 376. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2010
  Wyświetleń: 2045
 377. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.11.2009
  Wyświetleń: 2043
 378. RAPORT O STANIE GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 2040
 379. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2037
 380. Projekty uchwał Rady Miejskiej: X sesja - 28.12.2011
  Wyświetleń: 2033
 381. 01.Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 2030
 382. Zarządzenie Nr 636/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 2030
 383. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IX sesja - 23.11.2011
  Wyświetleń: 2027
 384. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2.12.2010
  Wyświetleń: 2025
 385. stypendia sportowe na 2013 rok
  Wyświetleń: 2025
 386. stypendia sportowe na 2015 rok
  Wyświetleń: 2024
 387. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2002 rok
  Wyświetleń: 2024
 388. Projekty uchwał Rady Miejskiej: III sesja - 29.12.2010
  Wyświetleń: 2019
 389. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2015
  Wyświetleń: 2017
 390. Archiwum ogłoszeń o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 2015
 391. Budżet Gminy Krapkowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 2013
 392. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2010
  Wyświetleń: 2012
 393. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011
  Wyświetleń: 2011
 394. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VIII sesja - 21.09.2011
  Wyświetleń: 2008
 395. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.10.2009
  Wyświetleń: 2007
 396. Wyniki konkursu ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 1999
 397. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX_24.11.2004
  Wyświetleń: 1997
 398. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.04.2004
  Wyświetleń: 1993
 399. 10.Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 1992
 400. Interpelacja - zimowe utrzymanie dróg
  Wyświetleń: 1987
 401. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2016
  Wyświetleń: 1985
 402. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII _ 23.03.2005
  Wyświetleń: 1970
 403. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - drugie półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 1956
 404. Projekty uchwał Rady Miejskiej: II sesja - 14.12.2010
  Wyświetleń: 1955
 405. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.02.2012
  Wyświetleń: 1953
 406. Nabór na urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 1952
 407. Otwarte konkursy ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 1951
 408. VII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2011
  Wyświetleń: 1951
 409. Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji
  Wyświetleń: 1950
 410. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIX_22.04.2010
  Wyświetleń: 1950
 411. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2014 rok
  Wyświetleń: 1945
 412. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1944
 413. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXX_28.04.2010
  Wyświetleń: 1943
 414. Budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 1942
 415. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 22.01.2015
  Wyświetleń: 1936
 416. Projekty uchwał Rady Miejskiej: V sesja - 20.04.2011
  Wyświetleń: 1935
 417. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1934
 418. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2015
  Wyświetleń: 1933
 419. Wyniki konkursu ofert na 2009 rok
  Wyświetleń: 1927
 420. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 21.11.2012
  Wyświetleń: 1927
 421. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXIII_9.11.2010
  Wyświetleń: 1925
 422. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 1924
 423. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 1923
 424. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 19.06.2013
  Wyświetleń: 1922
 425. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015
  Wyświetleń: 1912
 426. Otwarty konkurs ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 1907
 427. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
  Wyświetleń: 1904
 428. Wyniki konkursów ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 1904
 429. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXV_21.10.2009
  Wyświetleń: 1899
 430. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 1899
 431. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1897
 432. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1896
 433. Wyniki konkursów ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 1885
 434. Projekty uchwał Rady Miejskiej: I sesja - 2.12.2010
  Wyświetleń: 1883
 435. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1879
 436. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 4.12.2014
  Wyświetleń: 1878
 437. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok
  Wyświetleń: 1871
 438. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1869
 439. 31.Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 1864
 440. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2014 r.
  Wyświetleń: 1861
 441. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.11.2013
  Wyświetleń: 1861
 442. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1852
 443. Wyniki konkursów ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 1852
 444. 11.Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 3 marca 2004r.
  Wyświetleń: 1845
 445. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 11.09.2013
  Wyświetleń: 1838
 446. Ogłoszenie z dnia 2011-09-07 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1832
 447. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1826
 448. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 18.05.2016
  Wyświetleń: 1824
 449. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2013 rok
  Wyświetleń: 1822
 450. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku
  Wyświetleń: 1820
 451. XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2015
  Wyświetleń: 1820
 452. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.09.2012
  Wyświetleń: 1819
 453. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.09.2015
  Wyświetleń: 1817
 454. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVIII sesja - 23.04.2014
  Wyświetleń: 1813
 455. Budżet gminy Krapkowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1801
 456. 15.Sesja Nr XVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 1796
 457. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1790
 458. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1790
 459. Wyniki konkursu ofert na 2007 rok
  Wyświetleń: 1788
 460. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 25.06.2014
  Wyświetleń: 1787
 461. XIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2015
  Wyświetleń: 1786
 462. XVII sesja Rady Miejskiej - 28.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1786
 463. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 5.11.2014
  Wyświetleń: 1786
 464. Budżet Gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1783
 465. 10. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 październik 2007r
  Wyświetleń: 1779
 466. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XV sesja - 21.11.2012
  Wyświetleń: 1776
 467. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 1768
 468. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIX sesja - 17.04.2013
  Wyświetleń: 1765
 469. Wyniki konkursów ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 1765
 470. 25.Sesja Nr XXVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 października 2005r.
  Wyświetleń: 1764
 471. Archiwum wyborów
  Wyświetleń: 1764
 472. Otwarte konkursy ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 1763
 473. 13.Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 1762
 474. Budżet Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1757
 475. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2005 rok
  Wyświetleń: 1754
 476. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVI sesja - 7.12.2012
  Wyświetleń: 1746
 477. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 13-18.02.2013
  Wyświetleń: 1744
 478. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016
  Wyświetleń: 1742
 479. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2014
  Wyświetleń: 1738
 480. Otwarte konkursy ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 1734
 481. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1730
 482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1726
 483. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XX sesja - 19.06.2013
  Wyświetleń: 1724
 484. Sesja Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 września 2006r.
  Wyświetleń: 1723
 485. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 20.06.2012
  Wyświetleń: 1721
 486. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 1718
 487. Budżet gminy Krapkowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1716
 488. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 1710
 489. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2013
  Wyświetleń: 1709
 490. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IV_21.02.2007
  Wyświetleń: 1705
 491. Stypendia sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 1705
 492. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVIII sesja - 13.02.2013
  Wyświetleń: 1703
 493. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XV_18.09.2008
  Wyświetleń: 1700
 494. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 1696
 495. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 1695
 496. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2008
  Wyświetleń: 1694
 497. Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1692
 498. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XII sesja - 18.04.2012
  Wyświetleń: 1690
 499. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 3.10.2013
  Wyświetleń: 1686
 500. I część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 1682
 501. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VII_20.06.2007
  Wyświetleń: 1682
 502. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XI sesja - 15.02.2012
  Wyświetleń: 1682
 503. Wyniki konkursów ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 1681
 504. Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1675
 505. Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 października 2006r.
  Wyświetleń: 1674
 506. Ogłoszenia konkursów ofert 2007
  Wyświetleń: 1673
 507. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.02.2008
  Wyświetleń: 1673
 508. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXII sesja - 3.10.2013
  Wyświetleń: 1673
 509. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIX sesja - 25.06.2014
  Wyświetleń: 1672
 510. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XIX_04.02.2009
  Wyświetleń: 1670
 511. 20.Sesja Nr XXI Rady Miejskiej w Krapkowicach 16 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 1668
 512. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2009
  Wyświetleń: 1668
 513. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIII_17.06.2009
  Wyświetleń: 1668
 514. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 1668
 515. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 1666
 516. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 1662
 517. Ogłoszenie z dnia 2014-04-16 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna
  Wyświetleń: 1661
 518. 22. Sesja Nr XXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 1660
 519. Budżet gminy Krapkowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1660
 520. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XX_25.02.2009
  Wyświetleń: 1660
 521. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_19.12.2007
  Wyświetleń: 1659
 522. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIV sesja - 30.12.2013
  Wyświetleń: 1658
 523. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1657
 524. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIII sesja - 20.06.2012
  Wyświetleń: 1655
 525. Ogłoszenia konkursów ofert 2008
  Wyświetleń: 1652
 526. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2014
  Wyświetleń: 1651
 527. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016
  Wyświetleń: 1649
 528. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1649
 529. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII _28.06.2006
  Wyświetleń: 1647
 530. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV_21.09.2005
  Wyświetleń: 1646
 531. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2014
  Wyświetleń: 1644
 532. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1644
 533. 19.Sesja Nr XX Rady Miejskiej w Krapkowicach 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1643
 534. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI_26.10.2005
  Wyświetleń: 1643
 535. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 18-20.04.2012
  Wyświetleń: 1642
 536. Wyniki konkursu ofert na 2008 rok
  Wyświetleń: 1637
 537. 13. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 kwiecień 2008r
  Wyświetleń: 1635
 538. 24.Sesja Nr XXV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 września 2005r.
  Wyświetleń: 1630
 539. Budżet gminy Krapkowice na 2004 rok
  Wyświetleń: 1630
 540. Budżet gminy Krapkowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1630
 541. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII_23.04.2008
  Wyświetleń: 1628
 542. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2003 rok
  Wyświetleń: 1628
 543. II część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 1627
 544. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVII sesja - 15.04.2014
  Wyświetleń: 1627
 545. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVIII_17.12.2008
  Wyświetleń: 1625
 546. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2009
  Wyświetleń: 1624
 547. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVII sesja - 28.12.2012
  Wyświetleń: 1622
 548. XVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2016
  Wyświetleń: 1622
 549. 9. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 września 2007r
  Wyświetleń: 1620
 550. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2008
  Wyświetleń: 1620
 551. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII_28.12.2005
  Wyświetleń: 1618
 552. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 24.09.2014
  Wyświetleń: 1618
 553. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV_20.10.2006
  Wyświetleń: 1617
 554. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VI_25.04.2007
  Wyświetleń: 1617
 555. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXV sesja - 26.02.2014
  Wyświetleń: 1612
 556. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1611
 557. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 1610
 558. Budżet gminy Krapkowice na 2006 rok
  Wyświetleń: 1609
 559. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVI sesja - 31.03.2014
  Wyświetleń: 1609
 560. 11. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 grudnia 2007r
  Wyświetleń: 1607
 561. 7. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 czerwca 2007r
  Wyświetleń: 1607
 562. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1607
 563. XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1607
 564. Ogłoszenie z dnia 2013-06-20 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap II.
  Wyświetleń: 1606
 565. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 1605
 566. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 27.11.2014
  Wyświetleń: 1604
 567. Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 1601
 568. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 1598
 569. Ogłoszenie z dnia 2012-07-03 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap I.
  Wyświetleń: 1598
 570. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 1597
 571. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2014
  Wyświetleń: 1597
 572. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVII_12.11.2008
  Wyświetleń: 1595
 573. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.02.2009
  Wyświetleń: 1595
 574. 30. Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1593
 575. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr III_28.12.2006
  Wyświetleń: 1593
 576. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIII sesja - 28.11.2013
  Wyświetleń: 1592
 577. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.02.2015
  Wyświetleń: 1591
 578. 14. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwiec 2008r
  Wyświetleń: 1590
 579. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2014
  Wyświetleń: 1590
 580. 5.Sesja Nr V Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1589
 581. Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 luty 2008r
  Wyświetleń: 1589
 582. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_25.06.2008
  Wyświetleń: 1588
 583. 23.Sesja Nr XXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 1586
 584. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX_20.03.2006
  Wyświetleń: 1586
 585. 14.Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 1585
 586. Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. przetarg nieograniczony na Wdrożenie systemu informatycznego
  Wyświetleń: 1584
 587. Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 luty 2006r.
  Wyświetleń: 1584
 588. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2015
  Wyświetleń: 1583
 589. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII_27.04.2005
  Wyświetleń: 1581
 590. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1580
 591. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXII_22.04.2009
  Wyświetleń: 1578
 592. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1576
 593. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2009
  Wyświetleń: 1575
 594. Archiwum konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1572
 595. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXI sesja - 24.09.2014
  Wyświetleń: 1572
 596. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2017
  Wyświetleń: 1571
 597. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1569
 598. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 4.12.2014
  Wyświetleń: 1568
 599. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2010 rok
  Wyświetleń: 1568
 600. 3. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 1567
 601. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV_22.06.2005
  Wyświetleń: 1567
 602. 16.Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2004r.
  Wyświetleń: 1566
 603. XXXV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1563
 604. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1561
 605. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.01.2015
  Wyświetleń: 1559
 606. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 1558
 607. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXX sesja - 6.08.2014
  Wyświetleń: 1556
 608. 6. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1555
 609. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 1555
 610. 4. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 luty 2007r
  Wyświetleń: 1554
 611. Budżet gminy Krapkowice na 2005 rok
  Wyświetleń: 1553
 612. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXI sesja - 11.09.2013
  Wyświetleń: 1552
 613. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IX_17.09.2007
  Wyświetleń: 1551
 614. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - styczeń, luty
  Wyświetleń: 1549
 615. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 1548
 616. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1547
 617. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXI_18.03.2009
  Wyświetleń: 1546
 618. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 7.12.2012
  Wyświetleń: 1545
 619. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.06.2009
  Wyświetleń: 1545
 620. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert -2015 rok
  Wyświetleń: 1540
 621. Stypendia sportowe na 2017 rok
  Wyświetleń: 1540
 622. Budżet gminy Krapkowice na 2003 rok
  Wyświetleń: 1539
 623. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII_20.09.2006
  Wyświetleń: 1536
 624. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016
  Wyświetleń: 1533
 625. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2009
  Wyświetleń: 1531
 626. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1523
 627. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1520
 628. IX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1520
 629. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VIII_13.09.2007
  Wyświetleń: 1514
 630. XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1514
 631. 1. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopad 2006r.
  Wyświetleń: 1511
 632. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr II_01.12.2006
  Wyświetleń: 1510
 633. XXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1510
 634. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr X_24.10.2007
  Wyświetleń: 1508
 635. 17.Sesja Nr XVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 1505
 636. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVI_24.09.2008
  Wyświetleń: 1500
 637. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXII sesja - 5.11.2014
  Wyświetleń: 1497
 638. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIX_22.02.2006
  Wyświetleń: 1496
 639. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.09.2008
  Wyświetleń: 1496
 640. 12.Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 1495
 641. XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016
  Wyświetleń: 1494
 642. Informacje o realizacji projektu w roku 2010.
  Wyświetleń: 1491
 643. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 1491
 644. XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1490
 645. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 1488
 646. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.05.2016
  Wyświetleń: 1487
 647. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1483
 648. Korekta II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 1480
 649. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 6.08.2014
  Wyświetleń: 1472
 650. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1470
 651. 8. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 września 2007r
  Wyświetleń: 1469
 652. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1467
 653. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr V_13.04.2007
  Wyświetleń: 1465
 654. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert w 2014 roku.
  Wyświetleń: 1464
 655. 29.Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 marca 2006r.
  Wyświetleń: 1463
 656. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1463
 657. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2004 rok
  Wyświetleń: 1462
 658. XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.04.2016
  Wyświetleń: 1458
 659. 18.Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 1456
 660. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochotniczych straży pożarnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1453
 661. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 17.04.2013
  Wyświetleń: 1442
 662. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1439
 663. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 1438
 664. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok
  Wyświetleń: 1436
 665. 2. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 1431
 666. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1429
 667. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1428
 668. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018r.
  Wyświetleń: 1424
 669. 21.Sesja Nr XXII Rady Miejskiej w Krapkowicach 23 marca 2005r.
  Wyświetleń: 1421
 670. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1417
 671. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2009 rok
  Wyświetleń: 1414
 672. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 1412
 673. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1412
 674. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 31.03.2014
  Wyświetleń: 1407
 675. Interpelacja - zimowe utrzymanie dróg w zakresie wielkości zasobów sprzętowych i ludzkich
  Wyświetleń: 1397
 676. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1397
 677. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1390
 678. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1390
 679. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1386
 680. XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1386
 681. 2019
  Wyświetleń: 1377
 682. Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1377
 683. XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1366
 684. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1365
 685. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1364
 686. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII_23.11.2005
  Wyświetleń: 1346
 687. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIV sesja - 26.09.2012
  Wyświetleń: 1344
 688. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ochrony środowiska z dnia 10.07.2019 r.
  Wyświetleń: 1342
 689. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 1341
 690. Obwieszczenie o inicjatywie lokalnej
  Wyświetleń: 1335
 691. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 1334
 692. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI_26.04.2006
  Wyświetleń: 1328
 693. XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1325
 694. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1323
 695. Złożone petycje 2019 r.
  Wyświetleń: 1313
 696. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.12.2012
  Wyświetleń: 1308
 697. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1303
 698. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 1276
 699. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1276
 700. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1276
 701. Ogłoszenie o przetargu z dnia 15.03.2019 r.
  Wyświetleń: 1272
 702. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.11.2008
  Wyświetleń: 1262
 703. Informacja
  Wyświetleń: 1258
 704. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1258
 705. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1253
 706. 2020
  Wyświetleń: 1252
 707. XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1252
 708. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 1241
 709. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1224
 710. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1219
 711. Informacja
  Wyświetleń: 1217
 712. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr I_27.11.2006
  Wyświetleń: 1212
 713. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1211
 714. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1211
 715. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Straznik miejski (Aplikant) z dnia 11.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1209
 716. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1206
 717. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 5.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1206
 718. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1206
 719. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 21.06.2018
  Wyświetleń: 1204
 720. Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1202
 721. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1194
 722. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 1193
 723. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2019 rok
  Wyświetleń: 1191
 724. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Żywocice
  Wyświetleń: 1186
 725. XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 26.04.2018
  Wyświetleń: 1185
 726. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1185
 727. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2019 roku
  Wyświetleń: 1182
 728. Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1182
 729. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 1180
 730. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1164
 731. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 1154
 732. Archiwum - IV kadencja (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1142
 733. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 1140
 734. Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1138
 735. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1137
 736. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1136
 737. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2018
  Wyświetleń: 1129
 738. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ośwaty w Wydziale Ośwaty i Kultury
  Wyświetleń: 1128
 739. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 1121
 740. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 1118
 741. XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1117
 742. XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1115
 743. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1113
 744. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1105
 745. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018
  Wyświetleń: 1104
 746. XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1102
 747. Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1093
 748. Budżet Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1091
 749. Wyniki konkursów ofert - 2019 rok
  Wyświetleń: 1090
 750. Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 1089
 751. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1082
 752. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1074
 753. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1067
 754. Informacja z dnia 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 1063
 755. Ogłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2019 rok
  Wyświetleń: 1060
 756. Zarządzenie Nr 568/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki IFA IWL W50 LA/TLF
  Wyświetleń: 1056
 757. Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1051
 758. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1050
 759. Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1050
 760. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej - 11.03.2020 r.
  Wyświetleń: 1047
 761. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1045
 762. Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-12-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1040
 763. XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1014
 764. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1013
 765. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020r.
  Wyświetleń: 1012
 766. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1009
 767. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1009
 768. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1007
 769. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1003
 770. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 1002
 771. Zarządzenie Nr 570/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1002
 772. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1000
 773. Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 997
 774. Zarządzenie Nr 614/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej ...
  Wyświetleń: 992
 775. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 989
 776. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.12.2017 r.
  Wyświetleń: 985
 777. Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 984
 778. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Inspektor ds. kancelaryjnych z dnia 23.10.2019
  Wyświetleń: 979
 779. Zarządzenie Nr 572/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-02-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 978
 780. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 978
 781. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2019 rok
  Wyświetleń: 977
 782. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.
  Wyświetleń: 965
 783. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 965
 784. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018
  Wyświetleń: 959
 785. Zaproszenie do składania ofert z dnia 13-09-2018
  Wyświetleń: 959
 786. Zarządzenie Nr 576/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 959
 787. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 958
 788. Zarządzenie Nr 651/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 954
 789. Stypendia sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 952
 790. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.09.2018 r.
  Wyświetleń: 951
 791. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 947
 792. Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Krapkowice - samochodu marki Volkswagen-Bus VW T4 oraz samochodu Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi
  Wyświetleń: 946
 793. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryszysowego i ochrony ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich z dnia 16.01.2020 r.
  Wyświetleń: 945
 794. Zarządzenie Nr 626/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 944
 795. Informacja o wyniku na naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 937
 796. Zarządzenie Nr 620/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 936
 797. Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2016 rok
  Wyświetleń: 935
 798. X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 933
 799. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 931
 800. Zarządzenie Nr 574/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 930
 801. Zarządzenie Nr 606/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 930
 802. Zarządzenie Nr 567/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 929
 803. Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 928
 804. Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok
  Wyświetleń: 926
 805. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 925
 806. Zarządzenie Nr 571/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 924
 807. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 923
 808. Zarządzenie Nr 617/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 923
 809. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 920
 810. Zarządzenie Nr 569/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania zestawów sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 920
 811. Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 919
 812. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencji)
  Wyświetleń: 917
 813. Zarządzenie Nr 640/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 915
 814. Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 915
 815. Koordynator ds. dostępu
  Wyświetleń: 914
 816. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 914
 817. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 911
 818. Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 910
 819. Zarządzenie Nr 621/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 908
 820. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 907
 821. Zarządzenie Nr 600/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 585/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 907
 822. Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 -2020
  Wyświetleń: 907
 823. Zarządzenie Nr 663/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 903
 824. Zarządzenie Nr 634/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 902
 825. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 901
 826. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 899
 827. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 897
 828. Zarządzenie Nr 598/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 894
 829. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r. (dzierżawa, użyczenie)
  Wyświetleń: 893
 830. Zarządzenie Nr 662/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 893
 831. Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 892
 832. Zarządzenie Nr 616/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 890
 833. Zarządzenie Nr 573/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2017 rok
  Wyświetleń: 888
 834. Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 887
 835. Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 886
 836. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 885
 837. Zarządzenie Nr 623/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 883
 838. Zarządzenie Nr 602/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 587/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 881
 839. Zarządzenie Nr 575/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 565/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji ...
  Wyświetleń: 879
 840. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 04.04.2018 r.
  Wyświetleń: 878
 841. Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 877
 842. Zarządzenie Nr 599/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 877
 843. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 875
 844. Zarządzenie Nr 597/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 582/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 874
 845. Zarządzenie Nr 628/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 873
 846. Zarządzenie Nr 641/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 872
 847. Zarządzenie Nr 608/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 870
 848. Zarządzenie Nr 603/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 588/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 869
 849. Zarządzenie Nr 605/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 869
 850. Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 869
 851. Zarządzenie Nr 596/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 581/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 868
 852. Zarządzenie Nr 709/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 868
 853. Zarządzenie Nr 622/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 866
 854. Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie przekazania pani Agnieszce Kasperdyrektorowi Gminnego Centrum Uslug Wspólnych w Krapkowicach uprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 865
 855. Zarządzenie Nr 590/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 863
 856. Zarządzenie Nr 682/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 862
 857. Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 862
 858. Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 861
 859. Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 861
 860. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10.04.2018 r.
  Wyświetleń: 859
 861. Zarządzenie Nr 591/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 858
 862. Zarządzenie Nr 646/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2017 w sprawie korekty podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 858
 863. Zarządzenie Nr 660/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 858
 864. Zarządzenie Nr 676/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 857
 865. Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 856
 866. Zarządzenie Nr 658/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 855
 867. Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny
  Wyświetleń: 855
 868. Informacja z dnia 04.07.2019 r.
  Wyświetleń: 853
 869. Zarządzenie Nr 642 / 2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 853
 870. Zarządzenie Nr 645/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 852
 871. Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 851
 872. Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 851
 873. Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 851
 874. Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 850
 875. Zarządzenie Nr 647/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 849
 876. Zarządzenie Nr 629/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 847
 877. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 24.07.2018 r.
  Wyświetleń: 846
 878. Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 846
 879. Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 844
 880. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018 r
  Wyświetleń: 843
 881. Zarządzenie Nr 670/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 843
 882. Zarządzenie Nr 656/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 842
 883. Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 842
 884. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 839
 885. Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 838
 886. Zarządzenie Nr 594/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 579/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 836
 887. Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniówna zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 836
 888. Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 835
 889. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 04.04.2018 r.
  Wyświetleń: 833
 890. Zarządzenie Nr 661/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 833
 891. Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 832
 892. Zarządzenie Nr 684/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 831
 893. Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 830
 894. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 829
 895. Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie przekazania pani Alicji Badek-Murzyn pełniącej obowiązki dyrektoraPublicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 829
 896. Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 829
 897. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 828
 898. Zarządzenie Nr 625/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  Wyświetleń: 827
 899. Zarządzenie Nr 666/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 827
 900. Zarządzenie Nr 708/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 827
 901. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 824
 902. Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 824
 903. Zarządzenie Nr 659/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 823
 904. Zarządzenie Nr 613/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 821
 905. Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 821
 906. Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 821
 907. Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 821
 908. Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 819
 909. Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 818
 910. Złożone petycje 2020 r.
  Wyświetleń: 818
 911. Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 817
 912. Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 817
 913. Zarządzenie Nr 743/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 816
 914. Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 815
 915. Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 815
 916. Zarządzenie Nr 601/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 586/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 814
 917. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018
  Wyświetleń: 813
 918. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 812
 919. Zarządzenie Nr 652/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 812
 920. Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 812
 921. Zarządzenie Nr 668/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 807
 922. Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 807
 923. Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZUZ.3.421.317.2018.BS
  Wyświetleń: 806
 924. Zarządzenie Nr 672/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 806
 925. Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 806
 926. Zarządzenie Nr 685/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 804
 927. Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 804
 928. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 803
 929. Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem ...
  Wyświetleń: 802
 930. Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 802
 931. Zarządzenie Nr 639/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 635 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 801
 932. Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 ...
  Wyświetleń: 800
 933. Zarządzenie Nr 604/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 800
 934. Zarządzenie Nr 648/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 798
 935. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 797
 936. Zarządzenie Nr 612/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 797
 937. Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 797
 938. Zarządzenie Nr 593/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 796
 939. Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 796
 940. Zarządzenie Nr 698/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Teresy Krul - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz wydawania ...
  Wyświetleń: 795
 941. Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 795
 942. Zarządzenie Nr 924/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Brzezina – Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 795
 943. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2020 roku
  Wyświetleń: 793
 944. Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 580/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 793
 945. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach - 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 792
 946. Ogłoszenie o przetargu - 23.01.2018 r.
  Wyświetleń: 792
 947. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 791
 948. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.11.2018
  Wyświetleń: 789
 949. Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 789
 950. Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana - Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do ...
  Wyświetleń: 789
 951. Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz ...
  Wyświetleń: 788
 952. Stypendia sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 787
 953. Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 787
 954. Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 786
 955. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 786
 956. Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 786
 957. Zarządzenie Nr 679/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 785
 958. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 782
 959. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 781
 960. Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 781
 961. Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 781
 962. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.02.2018 r.
  Wyświetleń: 780
 963. Zarządzenie Nr 638/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 780
 964. Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Szczygielskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz ...
  Wyświetleń: 780
 965. Zarządzenie Nr 680/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 779
 966. Zarządzenie Nr 707/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 779
 967. Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 778
 968. Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 778
 969. Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 777
 970. Zarządzenie Nr 702/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 776
 971. Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 776
 972. Zarządzenie Nr 577/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 775
 973. Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 774
 974. V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.03.2019 r.
  Wyświetleń: 773
 975. Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 772
 976. Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 772
 977. Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 772
 978. Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 772
 979. Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 771
 980. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 770
 981. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 769
 982. Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 769
 983. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 767
 984. Zarządzenie Nr 703/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 767
 985. Archiwum ogłoszeń o przetargach
  Wyświetleń: 766
 986. Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 766
 987. Zarządzenie Nr 705/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 766
 988. Ogłoszenie o przetargu III ustnym nieograniczonym z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 764
 989. Zarządzenie Nr 863/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki ...
  Wyświetleń: 764
 990. Zarządzenie Nr 649/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 763
 991. Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 763
 992. Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 762
 993. Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 762
 994. Ogłoszenie o przetargu - 29.05.2018 r.
  Wyświetleń: 761
 995. Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 761
 996. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 760
 997. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - 26.06.2018 r.
  Wyświetleń: 760
 998. Zarządzenie Nr 1016/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 760
 999. Zarządzenie Nr 671/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 760
 1000. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018 r.
  Wyświetleń: 758
 1001. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 757
 1002. Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2017 w sprawie przekazania pani Klaudii Pierzkała zastępcy dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 756
 1003. Zarządzenie Nr 686/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 756
 1004. Zarządzenie Nr 654/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 755
 1005. Decyzja z dnia 23.07.2018
  Wyświetleń: 754
 1006. Zarządzenie Nr 691/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Marleny Kornaś - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 754
 1007. Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2017 w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach
  Wyświetleń: 754
 1008. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 753
 1009. Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 752
 1010. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 751
 1011. Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 751
 1012. Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 751
 1013. Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 750
 1014. Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2017 w sprawie uchylenie części oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 750
 1015. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r. (dzierżawa)
  Wyświetleń: 747
 1016. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas określony do 3 lat
  Wyświetleń: 747
 1017. Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 747
 1018. Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 746
 1019. Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2017
  Wyświetleń: 745
 1020. Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 745
 1021. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 744
 1022. Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 744
 1023. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kancelaryjnych
  Wyświetleń: 743
 1024. Zarządzenie Nr 689/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 742
 1025. Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 742
 1026. Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 741
 1027. Informacja o wszczęściu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZUZ.3.421.147.2018.BS
  Wyświetleń: 740
 1028. Zarządzenie Nr 615/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 740
 1029. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 738
 1030. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Straznik miejski (Aplikant) z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 738
 1031. Zarządzenie Nr 701/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka - starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 737
 1032. Ogłoszenie o przetargu - 12.06.2018 r.
  Wyświetleń: 735
 1033. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 735
 1034. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018 r.
  Wyświetleń: 734
 1035. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 733
 1036. Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 732
 1037. Decyzja z dnia 04.09.2018
  Wyświetleń: 731
 1038. Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 731
 1039. Zarządzenie Nr 841/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie przeznaczenia garażu na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 731
 1040. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 728
 1041. Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 727
 1042. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.08.2018
  Wyświetleń: 725
 1043. Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 725
 1044. Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania członka komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynnościw postępowaniu.
  Wyświetleń: 725
 1045. Zarządzenie Nr 777 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały ...
  Wyświetleń: 724
 1046. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 722
 1047. Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat, karnetów i kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów ...
  Wyświetleń: 722
 1048. Zarządzenie Nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 721
 1049. Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 720
 1050. Zarządzenie Nr 692/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Klimowicz – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 720
 1051. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 09.10.2018 r.
  Wyświetleń: 719
 1052. Zarządzenie Nr 690/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Wojtkiewicz – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego ...
  Wyświetleń: 719
 1053. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018
  Wyświetleń: 717
 1054. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności - 19.06.2018 r.
  Wyświetleń: 715
 1055. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach- 06.09.2018 r.
  Wyświetleń: 715
 1056. Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 712
 1057. Zarządzenie Nr 1055/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2018 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 711
 1058. Zarządzenie Nr 687/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 711
 1059. Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 711
 1060. Zarządzenie Nr 688/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 710
 1061. Zarządzenie Nr 848/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 709
 1062. Zarządzenie Nr 860/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania ...
  Wyświetleń: 709
 1063. Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 708
 1064. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 707
 1065. Zarządzenie Nr 1017/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 705
 1066. Zarządzenie Nr 861/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony ...
  Wyświetleń: 705
 1067. Ogłszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13.11.2018 r.
  Wyświetleń: 704
 1068. Zarządzenie Nr 850/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...
  Wyświetleń: 704
 1069. Ogłoszenie o przetargu - 20.11.2018 r.
  Wyświetleń: 703
 1070. Zarządzenie Nr 683/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 703
 1071. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 702
 1072. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 697
 1073. Protokół III/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 696
 1074. Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe ...
  Wyświetleń: 696
 1075. Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-05-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału Spółki „DELFIN” z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 695
 1076. Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 695
 1077. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 694
 1078. Otwarte konkursy ofert na 2020 rok
  Wyświetleń: 694
 1079. Zarządzenie Nr 664/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 694
 1080. Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 693
 1081. Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 693
 1082. Zarządzenie Nr 849/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 693
 1083. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 692
 1084. Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia ...
  Wyświetleń: 691
 1085. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 690
 1086. Zarządzenie Nr 1018/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 689
 1087. Zarządzenie Nr 1052/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 681
 1088. Wybory ławników 2020-2023
  Wyświetleń: 680
 1089. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 679
 1090. Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 678
 1091. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 675
 1092. V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.03.2019 r.
  Wyświetleń: 674
 1093. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonycho wykazie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz dzierżawy na okres 3 lat - 04.12.2018 r.
  Wyświetleń: 673
 1094. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr 391 z mapy 8 o pow. 0,0315 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Opolskiej 47 z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 672
 1095. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 670
 1096. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 02.10.2018 r.
  Wyświetleń: 669
 1097. Zarządzenie Nr 857/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 669
 1098. Zarządzenie Nr 873/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 666
 1099. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 666
 1100. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia z dnia 10.05.2019 r.
  Wyświetleń: 665
 1101. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 661
 1102. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 660
 1103. Rozstrzygnięcie Burmistrza Krapkowic z dnia 19.04.2019 r.
  Wyświetleń: 658
 1104. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 10.07.2018 r.
  Wyświetleń: 657
 1105. Zarządzenie Nr 1049/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 657
 1106. Zarządzenie Nr 888/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 655
 1107. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 653
 1108. Zarządzenie Nr 1050/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 653
 1109. Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 652
 1110. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 650
 1111. Zarządzenie Nr 1051/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 648
 1112. Zarządzenie Nr 1053/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 642
 1113. Zarządzenie Nr 891/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 642
 1114. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 641
 1115. Zarządzenie Nr 911/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 640
 1116. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 09.10.2018 r.
  Wyświetleń: 635
 1117. Ogłoszenie o przetargu - 04.12.2018 r.
  Wyświetleń: 634
 1118. Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 632
 1119. Zarządzenie Nr 916/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 631
 1120. Zarządzenie Nr 1047/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 627
 1121. Zarządzenie Nr 917/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” organizowanym przez Gminę Zabierzów w dniach od 08 lipca 2018 r. do 21 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 627
 1122. Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie odbioru robót wykonanych w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz wysięgnikach naściennych na oprawy ...
  Wyświetleń: 625
 1123. Zarządzenie Nr 1031/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 623
 1124. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 622
 1125. Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 622
 1126. Zarządzenie Nr 880/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 622
 1127. Zarządzenie Nr 885/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 622
 1128. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia 15.05.2019 r.
  Wyświetleń: 620
 1129. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 619
 1130. Zarządzenie Nr 881/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 617
 1131. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 617
 1132. Zarządzenie Nr 998/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 614
 1133. Ogłoszenie wykazu nieruchmości do zbycia z dnia 17.04.2018 r.
  Wyświetleń: 613
 1134. Zarządzenie Nr 1030/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 613
 1135. Zarządzenie Nr 914/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 612
 1136. Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 610
 1137. Ogłoszenie z dnia 27.09.2019r.
  Wyświetleń: 606
 1138. Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 605
 1139. Zarządzenie Nr 918/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 605
 1140. Zarządzenie Nr 901/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 599
 1141. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  Wyświetleń: 598
 1142. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 597
 1143. Zarządzenie Nr 1054/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 596
 1144. Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 596
 1145. Zarządzenie Nr 892/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postepowaniu
  Wyświetleń: 596
 1146. Zarządzenie Nr 913/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 594
 1147. Budżet Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 593
 1148. Zarządzenie Nr 910/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 593
 1149. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 592
 1150. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 589
 1151. Zarządzenie Nr 1027/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 588
 1152. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 588
 1153. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 585
 1154. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 02.05.2019 r.
  Wyświetleń: 584
 1155. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2018 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 584
 1156. Zarządzenie Nr 862/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 583
 1157. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 582
 1158. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 580
 1159. Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 577
 1160. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 576
 1161. Zarządzenie Nr 1032/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 576
 1162. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...
  Wyświetleń: 575
 1163. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 575
 1164. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.11.2018 r.
  Wyświetleń: 574
 1165. Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 r.
  Wyświetleń: 574
 1166. Obwieszczenie z dnia 16.04.2019 r.
  Wyświetleń: 573
 1167. Zarządzenie Nr 1028/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 572
 1168. Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 572
 1169. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 07.02.2019 r.
  Wyświetleń: 571
 1170. Zarządzenie Nr 1042/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 571
 1171. Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 571
 1172. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -26.02.2019r.
  Wyświetleń: 570
 1173. Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 r.
  Wyświetleń: 570
 1174. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2020 rok
  Wyświetleń: 567
 1175. Zawiadomienie z dnia 25.06.2019 r.
  Wyświetleń: 564
 1176. Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 563
 1177. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 562
 1178. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 562
 1179. Zarządzenie Nr 1025/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 561
 1180. Zarządzenie Nr 898/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 560
 1181. Zarządzenie Nr 971/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 560
 1182. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 559
 1183. Protokół I/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 558
 1184. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 555
 1185. Zarządzenie Nr 922/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 554
 1186. Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie przekazania pani Barbarze Szczerskiej pełniącej obowiązki dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach uprawnień w 2018 roku.
  Wyświetleń: 554
 1187. Zarządzenie Nr 1044/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 553
 1188. Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy ...
  Wyświetleń: 553
 1189. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.03.2019 r.
  Wyświetleń: 551
 1190. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 551
 1191. Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 550
 1192. Zarządzenie Nr 834/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 550
 1193. Zarządzenie Nr 1037/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 549
 1194. Zarządzenie Nr 858/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 549
 1195. Zarządzenie Nr 964/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-07-2018 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krapkowice, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele ...
  Wyświetleń: 547
 1196. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik miejski (Aplikant) z dnia 11.09.2019 r.
  Wyświetleń: 546
 1197. Ogłoszenie o przetargu z dnia 03.04.2018 r.
  Wyświetleń: 546
 1198. Zarządzenie Nr 678/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 546
 1199. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019 r.
  Wyświetleń: 546
 1200. Decyzja Burmistrza Krapkowic z dnia 13.03.2019 r. (proj. Ściborowice II)
  Wyświetleń: 543
 1201. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 543
 1202. Zarządzenie Nr 997/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 542
 1203. Informacja o wszczęciu postępowaniu z dnia 16.04.2019 r.
  Wyświetleń: 540
 1204. Zarządzenie Nr 1056/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-11-2018 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 540
 1205. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 540
 1206. Zarządzenie Nr 1039/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 539
 1207. Zarządzenie Nr 883/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 539
 1208. Protokół II/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 538
 1209. Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach.
  Wyświetleń: 536
 1210. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 535
 1211. Ogłoszenie o przetargu z dnia 29.03.2019 r.
  Wyświetleń: 535
 1212. Zarządzenie Nr 1020/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 534
 1213. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z 05.06.2019 r.
  Wyświetleń: 533
 1214. Zarządzenie Nr 821/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2018 rok
  Wyświetleń: 532
 1215. Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 531
 1216. Zarządzenie Nr 1021/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 530
 1217. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 529
 1218. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 529
 1219. Protokół IV/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 528
 1220. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 527
 1221. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 527
 1222. Zarządzenie Nr 970/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 526
 1223. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.12.2019
  Wyświetleń: 525
 1224. Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 525
 1225. X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 524
 1226. Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 524
 1227. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 523
 1228. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 522
 1229. Zarządzenie Nr 1034/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 521
 1230. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 521
 1231. Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-10-2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 519
 1232. Zarządzenie Nr 1043/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 518
 1233. Zarządzenie Nr 999/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 518
 1234. Zawiadomienie z dnia 09.04.2019 r.
  Wyświetleń: 517
 1235. Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 516
 1236. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.04.2019 r.
  Wyświetleń: 515
 1237. Ogłoszenie o sprzedaży i zamianie z dnia 10.04.2018 r.
  Wyświetleń: 513
 1238. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 513
 1239. Zarządzenie Nr 1029/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Remont ul. Konopnickiej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 513
 1240. Zarządzenie Nr 1041/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 513
 1241. Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 513
 1242. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 14.05.2019 r.
  Wyświetleń: 512
 1243. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 511
 1244. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 20.03.2019 r.
  Wyświetleń: 511
 1245. Zarządzenie Nr 1040/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 511
 1246. Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 511
 1247. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 510
 1248. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 17.04.2019 r.
  Wyświetleń: 510
 1249. Zarządzenie Nr 1038/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 510
 1250. Zarządzenie Nr 939/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 510
 1251. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach - 02.09.2020 r.
  Wyświetleń: 508
 1252. Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 508
 1253. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 05.04.2019 r.
  Wyświetleń: 507
 1254. Zarządzenie Nr 1015/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
  Wyświetleń: 507
 1255. Zarządzenie Nr 988/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 507
 1256. Wyniki konkursów ofert - 2020 rok
  Wyświetleń: 505
 1257. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej ...
  Wyświetleń: 505
 1258. Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 505
 1259. Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 505
 1260. Ogłoszenie o przetargu i zamianie - 05.06.2018 r.
  Wyświetleń: 504
 1261. Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 504
 1262. Zarządzenie Nr 1046/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 502
 1263. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 499
 1264. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 498
 1265. Interpleacja dot. pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 496
 1266. Zarządzenie Nr 852/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 496
 1267. Zarządzenie Nr 1000/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 495
 1268. Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 495
 1269. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 494
 1270. Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 494
 1271. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 493
 1272. Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 491
 1273. Zarządzenie Nr 826/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 491
 1274. Publikacja dotycząca rozwoju Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010-2017.
  Wyświetleń: 490
 1275. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 487
 1276. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Posiłek z dnia 05.07.2019 r.
  Wyświetleń: 487
 1277. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 487
 1278. Decyzja Burmistrza Krapkowic z dnia 13.03.2019 r. (proj. Ściborowice I)
  Wyświetleń: 486
 1279. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 486
 1280. Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 486
 1281. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 484
 1282. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10.07.2019 r.
  Wyświetleń: 483
 1283. Zarządzenie Nr 157 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do przekazywania informacji ...
  Wyświetleń: 483
 1284. Zarządzenie Nr 855/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 483
 1285. Zarządzenie Nr 1002/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach od roku szkolnego 2018/2019.
  Wyświetleń: 482
 1286. Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 482
 1287. Protokół V/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 479
 1288. Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie aktualizacji kart usług stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 479
 1289. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Bolesława Prusa z dnia 21.06.2019
  Wyświetleń: 478
 1290. Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-06-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski
  Wyświetleń: 478
 1291. Zarządzenie Nr 823/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-01-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 478
 1292. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji -30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 477
 1293. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - 28.06.2019 r.
  Wyświetleń: 477
 1294. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowsko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
  Wyświetleń: 476
 1295. Informacja o podjęciu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
  Wyświetleń: 475
 1296. Zarządzenie Nr 1048/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12-12-2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz realizacji rządowego programu ,,Dobry start
  Wyświetleń: 475
 1297. Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 475
 1298. Zarządzenie Nr 836/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 475
 1299. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.06.2019 r.
  Wyświetleń: 474
 1300. Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 472
 1301. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 24.05.2019 r.
  Wyświetleń: 471
 1302. Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 471
 1303. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 470
 1304. Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-03-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 470
 1305. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 468
 1306. Ogłoszenie z dnia 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 468
 1307. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowsko urzędnicze - podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej
  Wyświetleń: 467
 1308. Protokół VI/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 467
 1309. Zarządzenie Nr 1023/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 467
 1310. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.07.2019 r.
  Wyświetleń: 465
 1311. Zarządzenie Nr 1012/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 465
 1312. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 463
 1313. Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 463
 1314. Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 463
 1315. Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 462
 1316. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Wierzbowej z dnia 21.06.2019
  Wyświetleń: 461
 1317. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.
  Wyświetleń: 461
 1318. Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 461
 1319. Zarządzenie Nr 833/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 461
 1320. Zarządzenie Nr 1022/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana chodnika ul.Pocztowa w  Krapkowicach
  Wyświetleń: 460
 1321. Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 458
 1322. Zarządzenie Nr 993/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2018 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 458
 1323. Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 457
 1324. Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski
  Wyświetleń: 457
 1325. Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2019 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.
  Wyświetleń: 457
 1326. Zarządzenie Nr 846/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 456
 1327. Zarządzenie Nr 843/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-01-2018 w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice
  Wyświetleń: 455
 1328. Zarządzenie Nr 905/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 455
 1329. Zawiadomienie z dnia 03.07.2019 r.
  Wyświetleń: 455
 1330. Protokół VII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 453
 1331. Zarządzenie Nr 820/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 453
 1332. Zarządzenie Nr 842/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 453
 1333. Zarządzenie Nr 988/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 453
 1334. Zarządzenie Nr 825/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 452
 1335. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 451
 1336. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 450
 1337. Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 450
 1338. Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 449
 1339. Zarządzenie Nr 840/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 449
 1340. Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 448
 1341. Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...
  Wyświetleń: 448
 1342. Zarządzenie Nr 996/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach od roku szkolnego 2018/2019.
  Wyświetleń: 448
 1343. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 446
 1344. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 445
 1345. Zarządzenie Nr 838/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 444
 1346. Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 443
 1347. Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 443
 1348. Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych ...
  Wyświetleń: 443
 1349. Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 442
 1350. Zarządzenie Nr 837/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ...
  Wyświetleń: 442
 1351. Zarządzenie Nr 822/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 441
 1352. Zarządzenie Nr 839/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...
  Wyświetleń: 441
 1353. Zarządzenie Nr 934/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 441
 1354. Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-05-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 440
 1355. Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 440
 1356. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 437
 1357. Zarządzenie Nr 1001/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 437
 1358. Archiwum Zawiadomień
  Wyświetleń: 436
 1359. Zarządzenie Nr 830/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 436
 1360. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.
  Wyświetleń: 435
 1361. Zarządzenie Nr 1024/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 433
 1362. Zarządzenie Nr 835/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 433
 1363. Zarządzenie Nr 828/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej ...
  Wyświetleń: 432
 1364. Zarządzenie Nr 831/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka ...
  Wyświetleń: 432
 1365. Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 431
 1366. Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 430
 1367. Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 428
 1368. Zarządzenie Nr 827/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 428
 1369. Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 428
 1370. Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 642/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych ...
  Wyświetleń: 426
 1371. Zarządzenie Nr 832/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 426
 1372. Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 423
 1373. Zarządzenie Nr 864/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 423
 1374. Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 422
 1375. Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 422
 1376. Zarządzenie Nr 869/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 422
 1377. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - 23.08.2019 r.
  Wyświetleń: 421
 1378. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 421
 1379. Zarządzenie Nr 829/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 421
 1380. Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 421
 1381. Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 419
 1382. Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 418
 1383. Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 418
 1384. Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 418
 1385. Zarządzenie Nr 890/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 418
 1386. Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 417
 1387. Zarządzenie Nr 887/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 417
 1388. Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 416
 1389. Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Wyświetleń: 416
 1390. Zarządzenie Nr 856/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 416
 1391. Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 414
 1392. Zawiadomienie z dnia 26.04.2019 r.
  Wyświetleń: 414
 1393. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 413
 1394. Interpelacja w sprawie nadzoru organu prowadzącego nad plaówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w latach 2016-2020
  Wyświetleń: 409
 1395. Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 409
 1396. Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 405
 1397. Zarządzenie Nr 930/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 405
 1398. Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 405
 1399. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 404
 1400. Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 403
 1401. Zarządzenie Nr 941/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 403
 1402. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 400
 1403. Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 399
 1404. Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 398
 1405. Zarządzenie Nr 909/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 396
 1406. Protokół VIII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 395
 1407. Zarządzenie Nr 954/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 395
 1408. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.05.2019 r.
  Wyświetleń: 394
 1409. Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 391
 1410. Zarządzenie Nr 845/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania Przewodniczącego komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 390
 1411. Zarządzenie Nr 859/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 390
 1412. Zarządzenie Nr 946/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 390
 1413. Zarządzenie Nr 932/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 389
 1414. Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-05-2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” organizowanym przez Gminę Morawica w dniach od 7 lipca 2019 r. do 20 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 388
 1415. Zarządzenie Nr 851/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 388
 1416. Zarządzenie Nr 936/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ...
  Wyświetleń: 388
 1417. Zarządzenie Nr 956/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 388
 1418. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż działki - 25.10.2019 r.
  Wyświetleń: 387
 1419. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 08.11.2019 r.
  Wyświetleń: 384
 1420. Zarządzenie Nr 872/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 384
 1421. Protokół IX/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 382
 1422. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.
  Wyświetleń: 382
 1423. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 380
 1424. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 380
 1425. Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.
  Wyświetleń: 380
 1426. Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 379
 1427. Ogloszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2017 rok
  Wyświetleń: 378
 1428. Zarządzenie Nr 824/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 377
 1429. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 376
 1430. Zarządzenie Nr 899/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 376
 1431. Zarządzenie Nr 889/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za 2018 rok
  Wyświetleń: 374
 1432. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.07.2019 r.
  Wyświetleń: 373
 1433. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach -21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 373
 1434. Zarządzenie Nr 867/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 373
 1435. Zarządzenie Nr 921/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 373
 1436. Zarządzenie Nr 926/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 373
 1437. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 371
 1438. Zarządzenie Nr 948/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 370
 1439. Zarządzenie Nr 927/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 369
 1440. Zarządzenie Nr 940/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-05-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 369
 1441. Interpelacja w sprawie sondy publicznej dot. wyboru lokalizacji na cmentarz komunalny
  Wyświetleń: 368
 1442. Interpelacja dot. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 368
 1443. Zarządzenie Nr 853/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 368
 1444. Zarządzenie Nr 877/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 368
 1445. Obwieszczenie Ministra Gospodrki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24.07.2019 r.
  Wyświetleń: 367
 1446. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków - 26.10.2020 r.
  Wyświetleń: 367
 1447. Zarządzenie Nr 907/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2017 rok
  Wyświetleń: 367
 1448. Zarządzenie Nr 884/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 366
 1449. Zarządzenie Nr 928/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 366
 1450. Zarządzenie Nr 968/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 366
 1451. Zarządzenie Nr 919/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 365
 1452. Zarządzenie Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 364
 1453. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 363
 1454. Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 363
 1455. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 363
 1456. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2019 rok
  Wyświetleń: 362
 1457. Zarządzenie Nr 900/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 362
 1458. Zarządzenie Nr 942/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 362
 1459. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 25.10.2019 r.
  Wyświetleń: 361
 1460. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.02.2020 r.
  Wyświetleń: 361
 1461. Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-06-2019 w sprawie aktualizacji "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 361
 1462. Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 361
 1463. Zarządzenie Nr 931/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 361
 1464. Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.
  Wyświetleń: 360
 1465. Protokół XI/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 360
 1466. Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 360
 1467. Zarządzenie Nr 943/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 360
 1468. Zarządzenie Nr 944/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 360
 1469. Zarządzenie Nr 945/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 360
 1470. Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 359
 1471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 357
 1472. Zarządzenie Nr 953/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 357
 1473. Zarządzenie Nr 844/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 356
 1474. Zarządzenie Nr 868/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 356
 1475. Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 356
 1476. Zarządzenie Nr 929/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 356
 1477. Zarządzenie Nr 978/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-07-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 356
 1478. Zarządzenie Nr 902/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 355
 1479. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2020 rok
  Wyświetleń: 354
 1480. Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 354
 1481. Zarządzenie Nr 882/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 354
 1482. Zarządzenie Nr 897/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 354
 1483. Zarządzenie Nr 957/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 354
 1484. Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 353
 1485. Zarządzenie Nr 893/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 353
 1486. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat- 06.09.2019 r.
  Wyświetleń: 352
 1487. Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 352
 1488. Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2019 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 352
 1489. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 03.04.2019 r.
  Wyświetleń: 351
 1490. Zarządzenie Nr 875/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-03-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 351
 1491. Zarządzenie Nr 920/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 914/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy ...
  Wyświetleń: 351
 1492. Ogłoszenie o wyborze emitera obligacji komunalnych
  Wyświetleń: 350
 1493. Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 350
 1494. Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 350
 1495. Protokół XII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 349
 1496. Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ...
  Wyświetleń: 349
 1497. Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 348
 1498. Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 348
 1499. Zarządzenie Nr 933/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 348
 1500. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 26.07.2019 r.
  Wyświetleń: 347
 1501. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.01.2020 r.
  Wyświetleń: 347
 1502. Zarządzenie Nr 896/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 347
 1503. Zarządzenie Nr 925/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 347
 1504. Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 345
 1505. Zarządzenie Nr 935/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 345
 1506. Zarządzenie Nr 947/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-06-2018 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 345
 1507. Zarządzenie Nr 952/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 345
 1508. Zarządzenie Nr 955/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 344
 1509. Zarządzenie Nr 878/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 343
 1510. Zarządzenie Nr 847/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 342
 1511. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.
  Wyświetleń: 341
 1512. Zarządzenie Nr 854/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 341
 1513. Zarządzenie Nr 866/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 341
 1514. Zarządzenie Nr 895/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 341
 1515. Zarządzenie Nr 937/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 340
 1516. Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 340
 1517. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 339
 1518. Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 339
 1519. Zarządzenie Nr 1007/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 338
 1520. Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 338
 1521. Zarządzenie Nr 865/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-02-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 338
 1522. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 338
 1523. Zarządzenie Nr 994/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 338
 1524. Zarządzenie Nr 871/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 337
 1525. Zarządzenie Nr 963/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-06-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 337
 1526. Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 336
 1527. Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 r.
  Wyświetleń: 336
 1528. Zarządzenie Nr 951/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności
  Wyświetleń: 336
 1529. Zarządzenie Nr 965/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 336
 1530. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 336
 1531. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 335
 1532. Protokół X/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 335
 1533. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 334
 1534. Zarządzenie Nr 886/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 333
 1535. Zarządzenie Nr 923/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Romualdowi Haraf – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 333
 1536. Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 332
 1537. Zarządzenie Nr 972/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 332
 1538. Zarządzenie Nr 906/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 330
 1539. Ogłoszenie o korekcie II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 329
 1540. Zarządzenie Nr 967/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 329
 1541. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.11.2019 r.
  Wyświetleń: 328
 1542. Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 328
 1543. Odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 327
 1544. Zarządzenie Nr 1005/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 327
 1545. Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice
  Wyświetleń: 327
 1546. Zarządzenie Nr 969/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 327
 1547. Zawiadomienie z dnia 13.08.2019 r.
  Wyświetleń: 326
 1548. Zawiadomienie z dnia 23.08.2019 r.
  Wyświetleń: 326
 1549. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 325
 1550. Zarządzenie Nr 904/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 325
 1551. Zarządzenie Nr 1010/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 324
 1552. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do użyczenia z dnia 06.12.2019
  Wyświetleń: 323
 1553. Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 323
 1554. Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 321
 1555. Zarządzenie Nr 879/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 321
 1556. Zarządzenie Nr 974/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2018 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 321
 1557. Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 320
 1558. Zarządzenie Nr 962/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 320
 1559. Zarządzenie Nr 979/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 320
 1560. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 320
 1561. Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 319
 1562. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska - 08.12.2020 r.
  Wyświetleń: 317
 1563. Zarządzenie Nr 966/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2018
  Wyświetleń: 317
 1564. Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 315
 1565. Zarządzenie Nr 874/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 315
 1566. Zarządzenie Nr 1011/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października ...
  Wyświetleń: 314
 1567. Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych ...
  Wyświetleń: 313
 1568. Zarządzenie Nr 980/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 313
 1569. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 15.11.2019 r.
  Wyświetleń: 310
 1570. Obwieszczenia z dnia 12.12.2019
  Wyświetleń: 310
 1571. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 310
 1572. Zarządzenie Nr 958/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-06-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 310
 1573. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 310
 1574. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 309
 1575. Zarządzenie Nr 895/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 309
 1576. Zarządzenie Nr 989/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 309
 1577. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 308
 1578. Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej.
  Wyświetleń: 307
 1579. Zarządzenie Nr 903/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości ...
  Wyświetleń: 305
 1580. Zarządzenie Nr 938/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 305
 1581. Zarządzenie Nr 977/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 304
 1582. Zarządzenie Nr 983/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 303
 1583. Zawiadominie
  Wyświetleń: 303
 1584. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 302
 1585. Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 302
 1586. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 301
 1587. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 301
 1588. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej - 21.10.2020 r.
  Wyświetleń: 301
 1589. Zarządzenie Nr 915/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 301
 1590. Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.
  Wyświetleń: 300
 1591. Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 300
 1592. Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 299
 1593. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 298
 1594. Zarządzenie Nr 987/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 298
 1595. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 297
 1596. Obwieszczenie z dnia 24.09.2019 r.
  Wyświetleń: 295
 1597. Ogłoszenie o przetargu z dnia 13.03.2020 r. - odwołany
  Wyświetleń: 295
 1598. Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 295
 1599. Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 295
 1600. Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego, określenia maksymalnych kwot środków finansowych z podziałem na obszary oraz kategorie, ustalenia wzoru wniosku, ...
  Wyświetleń: 295
 1601. Zarządzenie Nr 961/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’
  Wyświetleń: 295
 1602. Zawiadominie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 295
 1603. Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 294
 1604. Informacja o terminach polowań
  Wyświetleń: 293
 1605. Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związkuz realizacją zadania pn. Naprawa zabytkowego muru przy ul. Sądowej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 293
 1606. Zarządzenie Nr 975/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry start’’
  Wyświetleń: 293
 1607. Zarządzenie Nr 986/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 293
 1608. Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 292
 1609. Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 292
 1610. Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 292
 1611. Zarządzenie Nr 959/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’
  Wyświetleń: 292
 1612. Zarządzenie Nr 1009/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 291
 1613. Zarządzenie Nr 960/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu ,,Dobry start’’
  Wyświetleń: 291
 1614. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2020 r.
  Wyświetleń: 290
 1615. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 31 października 2019 r.
  Wyświetleń: 289
 1616. Zarządzenie Nr 1019/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 289
 1617. Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 289
 1618. Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 289
 1619. Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 2 - „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ...
  Wyświetleń: 289
 1620. Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie śodków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego.
  Wyświetleń: 288
 1621. Zawiadomienie z dnia 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 288
 1622. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.02.2020 r.
  Wyświetleń: 287
 1623. Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 287
 1624. Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-09-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 287
 1625. Zarządzenie Nr 981/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 287
 1626. Zarządzenie Nr 1006/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 286
 1627. Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 286
 1628. Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 286
 1629. Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 286
 1630. Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 284
 1631. Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 284
 1632. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 284
 1633. Zarządzenie Nr 1014/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Odbudowa zerwanego dachu świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Prudnickim.
  Wyświetleń: 283
 1634. Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-07-2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2019
  Wyświetleń: 283
 1635. Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-07-2019 zmnieniające Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 283
 1636. Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2019 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 283
 1637. Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 283
 1638. Zarządzenie Nr 984/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 282
 1639. Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach od roku szkolnego 2019/2020.
  Wyświetleń: 281
 1640. Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 281
 1641. Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 zmieniające Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...
  Wyświetleń: 281
 1642. Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2019 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 281
 1643. Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 280
 1644. Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 zmieniające Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...
  Wyświetleń: 280
 1645. Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2019 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 279
 1646. Protokół XIV/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 278
 1647. Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 278
 1648. Zarządzenie Nr 991/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 278
 1649. Zarządzenie Nr 992/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2018 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 278
 1650. Interpelacja dot. ankiety ws. wyboru lokalizacji na cmentarz komunalny
  Wyświetleń: 277
 1651. Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 277
 1652. Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 1 - „Budowa linii kablowej oświetlenia ...
  Wyświetleń: 277
 1653. Zarządzenie Nr 1003/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 276
 1654. Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-07-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 276
 1655. Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 276
 1656. Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 276
 1657. Zarządzenie Nr 973/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 276
 1658. Ogłoszenie o przetargach z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 275
 1659. Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 275
 1660. Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 275
 1661. Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 273
 1662. Zarządzenie Nr 982/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-08-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 273
 1663. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku
  Wyświetleń: 272
 1664. Zarządzenie Nr 976/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2018 w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu „Dobry start’’
  Wyświetleń: 272
 1665. Obwieszczenie z dnia 13.01.2020 r.
  Wyświetleń: 271
 1666. Protokół XIII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 271
 1667. Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 271
 1668. Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 271
 1669. Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 271
 1670. Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 270
 1671. Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 270
 1672. Zarządzenie Nr 985/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 270
 1673. Zawiadomienie - 30.01.2020 r.
  Wyświetleń: 270
 1674. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 269
 1675. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko z dnia 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 269
 1676. Zarządzenie Nr 1004/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Piastowskiej, ul. Reja i ul. ...
  Wyświetleń: 269
 1677. Ogłoszenie - 09.06.2020 r.
  Wyświetleń: 268
 1678. Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 268
 1679. Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-08-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 268
 1680. Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 268
 1681. Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-09-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 5 lat
  Wyświetleń: 268
 1682. Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 268
 1683. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 268
 1684. Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 267
 1685. Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 267
 1686. Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 267
 1687. Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 266
 1688. Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 266
 1689. Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 265
 1690. Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 265
 1691. Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 264
 1692. Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 264
 1693. Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-06-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 264
 1694. Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i okreslenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 264
 1695. Zarządzenie Nr 259 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 264
 1696. Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 264
 1697. Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-08-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 263
 1698. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 263
 1699. Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 261
 1700. Zarządzenie Nr 986/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 261
 1701. Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice. Zadanie 4 - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ...
  Wyświetleń: 260
 1702. Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 260
 1703. Interpelacja w sprawie nadzoru prowadzonego przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 259
 1704. Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 259
 1705. Zarządzenie Nr 1036/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 258
 1706. Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 258
 1707. Ogłoszenie - 09.06.2020 r.
  Wyświetleń: 257
 1708. Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim od roku szkolnego 2019/2020.
  Wyświetleń: 257
 1709. Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 257
 1710. Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 257
 1711. Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 257
 1712. Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 257
 1713. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 256
 1714. Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice.
  Wyświetleń: 256
 1715. Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 256
 1716. Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 256
 1717. Zarządzenie Nr 290/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Arnoldowi Joszko – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 255
 1718. Zarządzenie Nr 991/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 255
 1719. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2020 rok
  Wyświetleń: 254
 1720. Zarządzenie Nr 1045/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 254
 1721. Zarządzenie Nr 1035/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 253
 1722. Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-10-2019 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 253
 1723. Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 252
 1724. Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 252
 1725. Zarządzenie Nr 296/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień
  Wyświetleń: 252
 1726. Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2019 w sprawie zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Krapkowice.
  Wyświetleń: 252
 1727. Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 251
 1728. Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 251
 1729. Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 251
 1730. Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 249
 1731. Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania Komisji mającej za zadanie ustalenie wyników głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza ...
  Wyświetleń: 247
 1732. Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 246
 1733. Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 245
 1734. Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków ...
  Wyświetleń: 244
 1735. Ogłoszenie z dnia 04.02.2020 r.
  Wyświetleń: 243
 1736. Ogłoszenie z dnia 04.02.2020r.
  Wyświetleń: 243
 1737. Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 243
 1738. Zarządzenie Nr 1013/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 242
 1739. Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 242
 1740. Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 242
 1741. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.11.2020 r.
  Wyświetleń: 241
 1742. Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 241
 1743. Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 240
 1744. Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 240
 1745. Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 239
 1746. Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 238
 1747. Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 238
 1748. Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 236
 1749. Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 236
 1750. Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2019 rok
  Wyświetleń: 236
 1751. Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Krapkowice oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
  Wyświetleń: 236
 1752. Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 235
 1753. Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 235
 1754. Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 1755. Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 234
 1756. Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 232
 1757. Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 232
 1758. Zarządzenie Nr 294/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 232
 1759. Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 231
 1760. Zarządzenie Nr 288/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 230
 1761. Zarządzenie Nr 289/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 230
 1762. Zarządzenie Nr 312/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-01-2020 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...
  Wyświetleń: 230
 1763. Ogłoszenie z dnia 04.02.2020 r.
  Wyświetleń: 229
 1764. Zarządzenie Nr 297/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 229
 1765. Zarządzenie Nr 299/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-01-2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 229
 1766. Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 229
 1767. Zarządzenie Nr 1033/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 228
 1768. Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice”.
  Wyświetleń: 228
 1769. Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 228
 1770. Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka ...
  Wyświetleń: 228
 1771. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 228
 1772. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 227
 1773. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2020 r.
  Wyświetleń: 225
 1774. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 225
 1775. Zarządzenie Nr 291/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 225
 1776. Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...
  Wyświetleń: 225
 1777. Zarządzenie Nr 894/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 225
 1778. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.02.2020 r.
  Wyświetleń: 224
 1779. Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 224
 1780. Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ...
  Wyświetleń: 222
 1781. Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 221
 1782. Zarządzenie Nr 287/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 221
 1783. Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 221
 1784. Zarządzenie Nr 991/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 221
 1785. Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 219
 1786. Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-01-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 219
 1787. Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 218
 1788. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 27.02.2020 r.
  Wyświetleń: 217
 1789. Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-01-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznychprojektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 217
 1790. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 216
 1791. Zarządzenie Nr 300/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 216
 1792. Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 216
 1793. Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 215
 1794. Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 215
 1795. Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 215
 1796. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 214
 1797. Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn ...
  Wyświetleń: 214
 1798. Zarządzenie Nr 318/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-02-2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 214
 1799. Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...
  Wyświetleń: 214
 1800. Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 214
 1801. Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ...
  Wyświetleń: 214
 1802. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.06.2020 r.
  Wyświetleń: 213
 1803. Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 213
 1804. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz zamianę z dnia 13.03.2020 r.
  Wyświetleń: 212
 1805. Zarządzenie Nr 314/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-02-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 850/2014 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawiewprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość netto ...
  Wyświetleń: 212
 1806. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 11.08.2020 r.
  Wyświetleń: 210
 1807. Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.
  Wyświetleń: 210
 1808. Zarządzenie Nr 313/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-01-2020 w sprawie aktualizacji kart usług stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 210
 1809. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 209
 1810. Zarządzenie Nr 306/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 209
 1811. Zarządzenie Nr 320/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-02-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 209
 1812. Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalność na rzecz ...
  Wyświetleń: 209
 1813. Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-02-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 209
 1814. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 208
 1815. Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 207
 1816. Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 205
 1817. Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 205
 1818. Zarządzenie Nr 309/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 203
 1819. Zarządzenie Nr 283/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2020 w sprawie powołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic oraz zmiany Zarządzenia Nr 421/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia liczby ...
  Wyświetleń: 202
 1820. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 201
 1821. Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 200
 1822. Zarządzenie Nr 327/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2020 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 199
 1823. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 21.05.2020 r.
  Wyświetleń: 198
 1824. Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem działań na terenie gminy Krapkowice wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej ...
  Wyświetleń: 198
 1825. Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 198
 1826. Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki ...
  Wyświetleń: 198
 1827. Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 198
 1828. Zawiadomienie - 07.04.2020 r.
  Wyświetleń: 198
 1829. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 197
 1830. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obrony cywilnej - 02.12.2020 r.
  Wyświetleń: 197
 1831. Zarządzenie Nr 304/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 ...
  Wyświetleń: 197
 1832. Zarządzenie Nr 322/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2020 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 196
 1833. Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony ...
  Wyświetleń: 196
 1834. Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 195
 1835. Zarządzenie Nr 286/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 249/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 194
 1836. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 194
 1837. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 194
 1838. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
  Wyświetleń: 193
 1839. Obwieszczenie z dnia 12.03.2020 r.
  Wyświetleń: 191
 1840. Protokół XV/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 191
 1841. Archiwum
  Wyświetleń: 190
 1842. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 190
 1843. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 190
 1844. Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 190
 1845. Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania ...
  Wyświetleń: 190
 1846. Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 190
 1847. Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 189
 1848. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Moskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21.05.2020 r.
  Wyświetleń: 188
 1849. Zarządzenie Nr 308/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 187
 1850. Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 187
 1851. Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 187
 1852. Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.
  Wyświetleń: 184
 1853. Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz ...
  Wyświetleń: 184
 1854. Zarządzenie Nr 315/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-02-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 183
 1855. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 183
 1856. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 16.06.2020 r
  Wyświetleń: 182
 1857. Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 182
 1858. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 181
 1859. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym - 15.09.2020 r.
  Wyświetleń: 181
 1860. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.06.2020 r.
  Wyświetleń: 180
 1861. Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Krapkowice wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ...
  Wyświetleń: 180
 1862. Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-03-2019 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2019 rok
  Wyświetleń: 180
 1863. Zarządzenie Nr 303/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. opracowania Kompletnej propozycji projektu do naboru wniosków w ramach drugiego etapu Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze ...
  Wyświetleń: 179
 1864. Protokół XVI/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 178
 1865. Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 178
 1866. Interpelacja ws. odwołania Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 177
 1867. Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 177
 1868. Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 176
 1869. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony - 07.04.2020 r.
  Wyświetleń: 175
 1870. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 175
 1871. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 173
 1872. Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 173
 1873. Zarządzenie Nr 307/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 172
 1874. Zarządzenie Nr 329/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2020 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 171
 1875. Zawiadomienie - 30.04.2020
  Wyświetleń: 170
 1876. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 166
 1877. Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 166
 1878. Zarządzenie Nr 317/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 166
 1879. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dpa przedsięwzięcia Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice-Rogów Opolski z dnia 09.03.2020 r.
  Wyświetleń: 165
 1880. Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-02-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Borek
  Wyświetleń: 164
 1881. Zarządzenie Nr 321/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 163
 1882. Zawiadomienie - 30.04.2020 r.
  Wyświetleń: 163
 1883. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12.03.2020 r.
  Wyświetleń: 162
 1884. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 162
 1885. Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 162
 1886. Zarządzenie Nr 326/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2020 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 162
 1887. Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-02-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie tymczasowego podparcia zabytkowego muru w Krapkowicach przy ul. ...
  Wyświetleń: 162
 1888. Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 162
 1889. Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-03-2019 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za 2019 rok
  Wyświetleń: 162
 1890. Zarządzenie Nr 340/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 161
 1891. Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2019 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 160
 1892. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 05.05.2020 r.
  Wyświetleń: 159
 1893. Zarządzenie Nr 348/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 304 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania ...
  Wyświetleń: 158
 1894. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - 19.05.2020 r.
  Wyświetleń: 156
 1895. Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2018 rok
  Wyświetleń: 156
 1896. Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 155
 1897. Zarządzenie Nr 372/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Krapkowic nr 303/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds.opracowania Kompletnej propozycji do naboru ...
  Wyświetleń: 155
 1898. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 155
 1899. Zarządzenie Nr 350/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-03-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 154
 1900. Zarządzenie Nr 363/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 154
 1901. Zarządzenie Nr 365/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2020 w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego na targowisku przy ul. Drzymały w Krapkowicach
  Wyświetleń: 154
 1902. Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 154
 1903. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2020 rok
  Wyświetleń: 153
 1904. Zarządzenie Nr 377/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2020 w sprawie obniżenia należności czynszowych najemcom – komunalnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Krapkowice – których płynność finansowa uległa ...
  Wyświetleń: 153
 1905. Zarządzenie Nr 328/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2020 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 152
 1906. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 25.08.2020 r.
  Wyświetleń: 151
 1907. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - 26.05.2020 r.
  Wyświetleń: 151
 1908. Zarządzenie Nr 334/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2020 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krapkowice
  Wyświetleń: 151
 1909. Zarządzenie Nr 352/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu do zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.
  Wyświetleń: 151
 1910. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- 27.05.2020 r.
  Wyświetleń: 151
 1911. Zarządzenie Nr 343/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 326/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 150
 1912. Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 148
 1913. Zarządzenie Nr 369/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-03-2020 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości mienia Gminy ...
  Wyświetleń: 148
 1914. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 146
 1915. Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy: lokal mieszkalny ul. Rynek 2/7 z udziałem w działce nr 341/4, m. 8, obręb Krapkowice."
  Wyświetleń: 145
 1916. Zarządzenie Nr 360/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-03-2020 w sprawie zawieszenia poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i kontroli w strefie płatnego parkowania.
  Wyświetleń: 145
 1917. Zarządzenie Nr 344/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 327/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 144
 1918. Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 142
 1919. Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 142
 1920. Zarządzenie Nr 330/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2020 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 142
 1921. Zarządzenie Nr 342/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 301/2019 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu podziału środków w zakresie ...
  Wyświetleń: 142
 1922. Zarządzenie Nr 347/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 330/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 142
 1923. Zarządzenie Nr 357/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w  sprawie uchylenia zarządzenia nr 326/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 142
 1924. Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-11-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 141
 1925. Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2019 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 140
 1926. Zarządzenie Nr 345/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 328/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 140
 1927. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 15.05.2020 r.
  Wyświetleń: 139
 1928. Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 138
 1929. Zarządzenie Nr 370/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-03-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczonydotychczasowemu najemcy
  Wyświetleń: 138
 1930. Zarządzenie Nr 376/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-04-2020 w sprawie przekazania na stan majątkowy Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach, z siedzibą ul. Osiedle XXX-lecia 24, 47-303 Krapkowice, środka trwałego – ...
  Wyświetleń: 138
 1931. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia - 07.07.2020 r.
  Wyświetleń: 137
 1932. Zarządzenie Nr 354/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w  sprawie uchylenia zarządzenia nr 328/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 137
 1933. DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU - Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 136
 1934. Zawiadomienie - 10.06.2020 r.
  Wyświetleń: 136
 1935. Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-04-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 135
 1936. Zarządzenie Nr 351/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 135
 1937. Zarządzenie Nr 361/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2020 w sprawie odwołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 135
 1938. Zarządzenie Nr 378/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2020 w sprawie przekazania na stan majątkowy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach, z siedzibą ul. Moniuszki 6, 47-300 Krapkowice, środków trwałych urządzeń zabawowych ...
  Wyświetleń: 135
 1939. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 134
 1940. Protokół XVII/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 134
 1941. Zarządzenie Nr 371/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 134
 1942. Zarządzenie Nr 346/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 329/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 133
 1943. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 132
 1944. Zarządzenie Nr 379/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-04-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 132
 1945. Zarządzenie Nr 381/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-04-2020 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2020 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 132
 1946. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 09.03.2020 r.
  Wyświetleń: 131
 1947. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego (IN.I.7840.2.8.2020.AZ)
  Wyświetleń: 131
 1948. Zarządzenie Nr 355/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w  sprawie uchylenia zarządzenia nr 329/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 131
 1949. Zarządzenie Nr 359/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2020 rok
  Wyświetleń: 131
 1950. Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2018 rok
  Wyświetleń: 130
 1951. Zarządzenie Nr 353/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w  sprawie uchylenia zarządzenia nr 327/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Sportowej Szkoły ...
  Wyświetleń: 130
 1952. Interpelacja w sprawie nadania mostowi imienia Burmistrza Piotra Sollocha
  Wyświetleń: 129
 1953. Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach za 2018 rok
  Wyświetleń: 129
 1954. Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 129
 1955. Zarządzenie Nr 333/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2020 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych
  Wyświetleń: 129
 1956. Zarządzenie Nr 356/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w  sprawie uchylenia zarządzenia nr 330/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach ...
  Wyświetleń: 129
 1957. Zarządzenie Nr 374/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-04-2020 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach, z siedzibą ul. Żeromskiego 34, 47-303 Krapkowice, środka trwałego - ogrodzenia ...
  Wyświetleń: 129
 1958. Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-04-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 129
 1959. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia - 25.08.2020 r.
  Wyświetleń: 128
 1960. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 127
 1961. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 127
 1962. Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach za 2019 rok
  Wyświetleń: 126
 1963. Zarządzenie Nr 367/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 125
 1964. Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 30 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 124
 1965. Zarządzenie Nr 358/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 124
 1966. Nagrania obrad Sesji Rady Miejskiej (VIII kadencji)
  Wyświetleń: 123
 1967. Zarządzenie Nr 364/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 123
 1968. Zarządzenie Nr 366/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 123
 1969. XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.08.2020 r.
  Wyświetleń: 122
 1970. Zarządzenie Nr 382/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2020 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 122
 1971. Zarządzenie Nr 373/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 121
 1972. Zarządzenie Nr 388/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2020 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 121
 1973. Informacja o wszczęciu postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - 08.06.2020 r.
  Wyświetleń: 120
 1974. Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 3 - „Budowa oświetlenia przejścia dla ...
  Wyświetleń: 120
 1975. Zarządzenie Nr 338/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 119
 1976. Zawiadomienie z dnia 14.07.2020 r.
  Wyświetleń: 119
 1977. Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 118
 1978. Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 118
 1979. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 117
 1980. Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-10-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego członków Rady Soleckiej w Sołectwie Gwoździce
  Wyświetleń: 117
 1981. Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 116
 1982. Zarządzenie Nr 335/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 116
 1983. Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie powołania Komisji ds. obliczenia wyników głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020 rok.
  Wyświetleń: 115
 1984. Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-04-2020 w sprawie przekazania na stan majątkowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, z siedzibą ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice, środka trwałego kompleksu boisk sportowych ...
  Wyświetleń: 114
 1985. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 114
 1986. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 113
 1987. Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 113
 1988. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 112
 1989. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 112
 1990. Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 112
 1991. Zarządzenie Nr 386/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 112
 1992. Zarządzenie Nr 392/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-04-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 112
 1993. Zarządzenie Nr 406/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-05-2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 304 Burmistrza Krapkowic z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania ...
  Wyświetleń: 112
 1994. Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-09-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborachdo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych ...
  Wyświetleń: 111
 1995. Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 111
 1996. Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-12-2019 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 111
 1997. Zarządzenie Nr 391/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-04-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 111
 1998. Zarządzenie Nr 395/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 111
 1999. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - poinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 110
 2000. Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice za 2018
  Wyświetleń: 110
 2001. XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.08.2020 r.
  Wyświetleń: 110
 2002. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 109
 2003. Zarządzenie Nr 408/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-06-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 109
 2004. Zarządzenie Nr 390/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-04-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 108
 2005. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna-Kórnica”
  Wyświetleń: 107
 2006. Protokół XVIII/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 106
 2007. Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 106
 2008. Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 105
 2009. Zarządzenie Nr 384/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2019 rok
  Wyświetleń: 105
 2010. Zarządzenie Nr 396/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 105
 2011. Zarządzenie Nr 401/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 374/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02.04.2020 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach, ...
  Wyświetleń: 105
 2012. Zarządzenie Nr 282/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 104
 2013. Zarządzenie Nr 387/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 104
 2014. Zarządzenie Nr 400/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 104
 2015. Zarządzenie Nr 403/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-05-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 104
 2016. Zarządzenie Nr 404/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-05-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 104
 2017. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 14.08.2020 r.
  Wyświetleń: 104
 2018. Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-12-2019 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 103
 2019. Zarządzenie Nr 427/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2020 w  sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 103
 2020. Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 102
 2021. Zarządzenie Nr 394/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-05-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 102
 2022. Zarządzenie Nr 441/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-07-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadania pn. Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 102
 2023. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 101
 2024. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.11.2020
  Wyświetleń: 100
 2025. Zarządzenie Nr 393/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-04-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 100
 2026. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 99
 2027. Zarządzenie Nr 414/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 99
 2028. Zarządzenie Nr 389/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 98
 2029. Zarządzenie Nr 424/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2020 w  sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 97
 2030. Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 4-12-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności
  Wyświetleń: 96
 2031. Zarządzenie Nr 409/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-06-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 96
 2032. Zarządzenie Nr 398/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 95
 2033. Zarządzenie Nr 416/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-06-2020 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 95
 2034. Zarządzenie Nr 423/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2020 w  sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 95
 2035. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 95
 2036. Zarządzenie Nr 385/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 94
 2037. Zarządzenie Nr 410/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla miasta i gminy Krapkowice do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
  Wyświetleń: 93
 2038. Zarządzenie Nr 428/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 93
 2039. Zarządzenie Nr 305/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2020/2021 do ...
  Wyświetleń: 92
 2040. Zarządzenie Nr 421/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-06-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 92
 2041. Zarządzenie Nr 432/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-07-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacją zadania pn. Doposażenie parku edukacyjno-zabawowego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach Filia Nr 2 oraz zadania pn. Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw przy ul. Górnej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 92
 2042. Zarządzenie Nr 440/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-07-2020 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 92
 2043. Zarządzenie Nr 298/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-01-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 90
 2044. Zarządzenie Nr 431/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-07-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 90
 2045. Zarządzenie Nr 447/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 90
 2046. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 89
 2047. Zarządzenie Nr 422/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-06-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 88
 2048. Zarządzenie Nr 429/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach".
  Wyświetleń: 88
 2049. Zarządzenie Nr 435/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-07-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 88
 2050. Zarządzenie Nr 436/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-07-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 88
 2051. Zarządzenie Nr 415/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 87
 2052. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 25.06.2020 r.
  Wyświetleń: 87
 2053. Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2020 w  sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 86
 2054. Zarządzenie Nr 438/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-07-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 86
 2055. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 07.12.2020 r.
  Wyświetleń: 85
 2056. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 07.12.2020 r.
  Wyświetleń: 85
 2057. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 84
 2058. Obwieszczenie o zawiadomieniu o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 84
 2059. Stypendia sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 84
 2060. Zarządzenie Nr 425/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2020 w  sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 84
 2061. Protokół XX/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 83
 2062. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego (DOŚ-III.7222.51.2017.MSu)
  Wyświetleń: 83
 2063. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 82
 2064. Zarządzenie Nr 301/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie ustalenia na 2020 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach ...
  Wyświetleń: 82
 2065. Zarządzenie Nr 412/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 82
 2066. Zarządzenie Nr 418/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych
  Wyświetleń: 82
 2067. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 82
 2068. Obwieszczenie – Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic z dnia 18.08.2020 r.
  Wyświetleń: 81
 2069. Zarządzenie Nr 332/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2020 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2020 rok
  Wyświetleń: 81
 2070. Zarządzenie Nr 419/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2020 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 81
 2071. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12.08.2020 r.
  Wyświetleń: 80
 2072. Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych na terenie miasta ...
  Wyświetleń: 80
 2073. Zarządzenie Nr 430/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-07-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 80
 2074. Zarządzenie Nr 433/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2020 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 80
 2075. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 79
 2076. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Pietna-Kórnica”.
  Wyświetleń: 77
 2077. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 77
 2078. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3lat oraz użyczenia - 03.11.2020
  Wyświetleń: 76
 2079. Zarządzenie Nr 324/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-02-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 76
 2080. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 07.09.2020 r.
  Wyświetleń: 75
 2081. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego (IN.I.7820.4.2020.WP)
  Wyświetleń: 75
 2082. Zarządzenie Nr 420/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 74
 2083. Zarządzenie Nr 437/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-07-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 74
 2084. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej
  Wyświetleń: 73
 2085. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - 06.10.2020 r.
  Wyświetleń: 73
 2086. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2020 r.
  Wyświetleń: 72
 2087. Zarządzenie Nr 341/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 72
 2088. Zarządzenie Nr 399/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 72
 2089. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 71
 2090. Zarządzenie Nr 405/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-05-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 70
 2091. Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-08-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 70
 2092. Protokół XIX/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 69
 2093. Zarządzenie Nr 402/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 69
 2094. Zarządzenie Nr 439/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-07-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 69
 2095. Żywocice
  Wyświetleń: 68
 2096. Zarządzenie Nr 444/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 67
 2097. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania z dnia 11.08.2020 r.
  Wyświetleń: 66
 2098. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10.11.2020 r.
  Wyświetleń: 66
 2099. Zarządzenie Nr 331/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2020 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 2100. Zarządzenie Nr 337/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 66
 2101. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 66
 2102. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska.pdf
  Wyświetleń: 64
 2103. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 01.09.2020 r.
  Wyświetleń: 64
 2104. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12.10.2020 r.
  Wyświetleń: 64
 2105. Zarządzenie Nr 349/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2020 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 335/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany ...
  Wyświetleń: 63
 2106. Zarządzenie Nr 366/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 63
 2107. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14.09.2020
  Wyświetleń: 62
 2108. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu
  Wyświetleń: 62
 2109. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 03.09.2020 r.
  Wyświetleń: 61
 2110. Zarządzenie Nr 459/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-09-2020 w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach projektu „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” dofinansowanego ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
  Wyświetleń: 61
 2111. Zarządzenie Nr 325/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-02-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 60
 2112. Zarządzenie Nr 407/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-05-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 60
 2113. Zarządzenie Nr 417/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 2114. Zarządzenie Nr 446//2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-08-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 60
 2115. Obwieszczenie GL.RUZ.4210.95m.2020.EGK/TS
  Wyświetleń: 59
 2116. Zarządzenie Nr 442/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 59
 2117. Zarządzenie Nr 443/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 59
 2118. Informacja z przeprowadzonego w dniu 23 października 2020 roku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 58
 2119. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - 15.12.2020 r.
  Wyświetleń: 58
 2120. Zarządzenie Nr 310/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-01-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 57
 2121. Zarządzenie Nr 413/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 57
 2122. Zarządzenie Nr 323/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 56
 2123. Zarządzenie Nr 329/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2020 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 56
 2124. Zarządzenie Nr 344/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-03-2020 w  sprawie zmiany zarządzenia nr 327/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 marca 2020 r.w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 56
 2125. Zarządzenie Nr 362/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2020 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Krapkowicoraz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 283/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania ...
  Wyświetleń: 56
 2126. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 16.09.2020
  Wyświetleń: 55
 2127. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 26.11.2020
  Wyświetleń: 55
 2128. Zarządzenie Nr 339/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Krapkowic Nr 798/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 55
 2129. Zarządzenie Nr 451/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku
  Wyświetleń: 55
 2130. Zarządzenie Nr 457/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 55
 2131. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 54
 2132. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 08.10.2020 r.
  Wyświetleń: 54
 2133. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 54
 2134. Zarządzenie Nr 316/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 53
 2135. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 52
 2136. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 52
 2137. Zarządzenie Nr 368/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2020 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Arnoldowi Joszko – Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 52
 2138. Zarządzenie Nr 336/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 2139. Zarządzenie Nr 454/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 50
 2140. Zarządzenie Nr 311/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-01-2020 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 550/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych i garaży
  Wyświetleń: 49
 2141. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 05.10.2020 r.
  Wyświetleń: 48
 2142. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.12.2020 r.
  Wyświetleń: 48
 2143. Zarządzenie Nr 461/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 48
 2144. Zarządzenie Nr 484/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 48
 2145. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 45
 2146. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2020
  Wyświetleń: 45
 2147. Zarządzenie Nr 458/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 45
 2148. Zarządzenie Nr 411/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 44
 2149. Zarządzenie Nr 460/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-09-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 44
 2150. Zarządzenie Nr 465/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 44
 2151. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 42
 2152. Zarządzenie Nr 383/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-04-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 42
 2153. Zarządzenie Nr 450/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-08-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 42
 2154. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2020 rok
  Wyświetleń: 41
 2155. Zarządzenie Nr 485/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 41
 2156. Protokół XXI/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 40
 2157. Zarządzenie Nr 397/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-05-2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności
  Wyświetleń: 40
 2158. Zarządzenie Nr 453/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 40
 2159. Zarządzenie Nr 455/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ".
  Wyświetleń: 40
 2160. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 13.11.2020 r.
  Wyświetleń: 40
 2161. Zarządzenie Nr 468/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 39
 2162. Obwieszczenie Burmisrza Krapkowic z dnia 06.11.2020 r. o przedłużeniu załatwienia sprawy do 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 2163. Zarządzenie Nr 456/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej na najem lokali użytkowych i garaży
  Wyświetleń: 38
 2164. Zarządzenie Nr 482/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-10-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Park ekologiczny przy PSP nr 5 wraz z rozbudową placu zabaw.
  Wyświetleń: 38
 2165. Zarządzenie Nr 285/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 37
 2166. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 18.11.2020 r.
  Wyświetleń: 36
 2167. Zarządzenie Nr 466/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 36
 2168. Zarządzenie Nr 469/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 2169. Zarządzenie Nr 497/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-11-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 2170. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 27.10.2020 r.
  Wyświetleń: 34
 2171. Zarządzenie Nr 481/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-10-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa elementów małej architektury i altanki rekreacyjnej oraz rozbiórka budynku gospodarczego w ramach zadania "Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury" działka nr 579 km 1 w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 34
 2172. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2021 rok
  Wyświetleń: 33
 2173. Zarządzenie Nr 281/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 33
 2174. OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 3.12.2020 r. znak: GGR.6220.21.2020
  Wyświetleń: 32
 2175. Zarządzenie Nr 434/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-07-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 32
 2176. Zarządzenie Nr 477/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-10-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Przybudowa drogi wewnętrznej ul. 1000-lecia w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 32
 2177. Zarządzenie Nr 448/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-08-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 31
 2178. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2021 rok
  Wyświetleń: 30
 2179. Zarządzenie Nr 367/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 30
 2180. Zarządzenie Nr 473 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-10-2020 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego dla Gminy Krapkowice.
  Wyświetleń: 30
 2181. Zarządzenie Nr 475/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-10-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 30
 2182. Zarządzenie Nr 480/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2020 w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Krapkowice.
  Wyświetleń: 30
 2183. Zarządzenie Nr 486/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 30
 2184. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 28
 2185. Zarządzenie Nr 478/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 28
 2186. Zarządzenie Nr 467/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach. Zadanie nr 2 - Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach w ramach projektu RPOP.10.02.00-16-0029/17 pn. Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Wyświetleń: 27
 2187. Zarządzenie Nr 488/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 27
 2188. Zarządzenie Nr 501/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2021".
  Wyświetleń: 27
 2189. Zarządzenie Nr 452/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2020
  Wyświetleń: 26
 2190. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 25
 2191. Zarządzenie Nr 449/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-08-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 25
 2192. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 30 października 2020 r
  Wyświetleń: 25
 2193. Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 16.12.2020r
  Wyświetleń: 25
 2194. Zarządzenie Nr 462/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 24
 2195. Zarządzenie Nr 479/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2020 w sprawie odwołania alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 24
 2196. Zarządzenie Nr 502/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2020 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2021 r.
  Wyświetleń: 24
 2197. Informacja o wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.01.2021 r.
  Wyświetleń: 23
 2198. Zarządzenie Nr 474/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-10-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 23
 2199. Zarządzenie Nr 489/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 23
 2200. Zarządzenie Nr 499/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-11-2020 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 23
 2201. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 22
 2202. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 22
 2203. Zarządzenie Nr 463/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 22
 2204. Zarządzenie Nr 281/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2020 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 21
 2205. Zarządzenie Nr 472/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-10-2020 w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Krapkowice.
  Wyświetleń: 21
 2206. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 21
 2207. Zarządzenie Nr 491/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-11-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 20
 2208. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 19
 2209. Zarządzenie Nr 470/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”
  Wyświetleń: 18
 2210. Zarządzenie Nr 492/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-11-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 18
 2211. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o nałożeniu obowiązku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 14.12.2020 r.
  Wyświetleń: 17
 2212. Zarządzenie Nr 493/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 17
 2213. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 16
 2214. Zarządzenie Nr 319/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-02-2020 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 16
 2215. Zarządzenie Nr 490/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-11-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 16
 2216. Zarządzenie Nr 514/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 16
 2217. Zarządzenie Nr 483/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 15
 2218. Zarządzenie Nr 513/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 15
 2219. Zarządzenie Nr 464/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 14
 2220. Zarządzenie Nr 510/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
  Wyświetleń: 14
 2221. Zarządzenie Nr 523/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach. Zadanie nr 1 - Rewitalizacja starego mostu kolejowego w Krapkowicach” w ramach projektu RPOP.10.02.00-16-0029/17 pn. Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Wyświetleń: 14
 2222. Zarządzenie Nr 535/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-01-2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 14
 2223. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania z dnia 14.12.2020 r.
  Wyświetleń: 13
 2224. Zarządzenie Nr 522/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2020 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 13
 2225. Zarządzenie Nr 526/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2020 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 13
 2226. Zarządzenie Nr 528/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-12-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 13
 2227. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 12
 2228. Zarządzenie Nr 487/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-11-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 12
 2229. Zarządzenie Nr 505/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 12
 2230. Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego (GL.RUZ.4210.95m.2020.EGK/TS)
  Wyświetleń: 11
 2231. Zarządzenie Nr 518/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok
  Wyświetleń: 11
 2232. Zarządzenie Nr 521/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 11
 2233. Protokół XXII/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 10
 2234. Zarządzenie Nr 506/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2020 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10
 2235. Zarządzenie Nr 517/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 10
 2236. Zarządzenie Nr 529/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 10
 2237. Budżet Gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 9
 2238. Zarządzenie Nr 494/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 9
 2239. Zarządzenie Nr 508/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2020 w sprawie udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach upoważnienia
  Wyświetleń: 9
 2240. Zarządzenie Nr 519/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 9
 2241. Zarządzenie Nr 524/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice
  Wyświetleń: 9
 2242. Zarządzenie Nr 530/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 2243. Zarządzenie Nr 532/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-12-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 9
 2244. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 8
 2245. Zarządzenie Nr 511/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 8
 2246. Zarządzenie Nr 515/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-12-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 8
 2247. Zarządzenie Nr 476/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2020 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 7
 2248. Zarządzenie Nr 495/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 7
 2249. Zarządzenie Nr 503/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-11-2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 7
 2250. Zarządzenie Nr 504/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2020 w sprawie przekazania Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach uprawnień
  Wyświetleń: 7
 2251. Zarządzenie Nr 512/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-12-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej.
  Wyświetleń: 7
 2252. Zarządzenie Nr 516/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-12-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego.
  Wyświetleń: 7
 2253. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki
  Wyświetleń: 6
 2254. Zarządzenie Nr 507/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2020 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach upoważnienia
  Wyświetleń: 6
 2255. Zarządzenie Nr 517/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 6
 2256. Zarządzenie Nr 525/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2020 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 6
 2257. Zarządzenie Nr 538/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3  lat
  Wyświetleń: 6
 2258. Zarządzenie Nr 539/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-01-2021 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
  Wyświetleń: 6
 2259. Zarządzenie Nr 540/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-01-2021 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku.
  Wyświetleń: 6
 2260. Zarządzenie Nr 471/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  Wyświetleń: 5
 2261. Zarządzenie Nr 498/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-11-2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 5
 2262. Zarządzenie Nr 509/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2020 w sprawie udzielenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach upoważnienia
  Wyświetleń: 5
 2263. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4
 2264. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4
 2265. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 21.12.2020r
  Wyświetleń: 4
 2266. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o ponownym wystąpieniu o opinie i przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 3
 2267. Zarządzenie Nr 500/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2020 w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Krapkowice
  Wyświetleń: 3
 2268. Zarządzenie Nr 520/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2020 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa oświetlenia w parku Magnolia przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach (etap 1)”.
  Wyświetleń: 3
 2269. Zarządzenie Nr 536/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 12  lat
  Wyświetleń: 3
 2270. Zarządzenie Nr 543/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-01-2021 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 3