Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
591605294317704857250374560000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
61202590686098466052699086872661084172619671805745310444762934
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
753068217777902780397551170831822837467772259723296317063573
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
731785485647120678735687257355564436017560604576695954367654
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
498716492868176570715928249048491376651450810608234595243656
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
359614110343960462503908038047362784570639406413104226443507
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
298083194225744240162599929902335613273637900405034186041385
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
386280512371115112386149481666319970305002036122932
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2232241661891461821981451486143815263090
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
002532011715686137256197246
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 175919
 2. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 56969
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49979
 4. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych – pozostałe do dnia 15.10.2015
  Wyświetleń: 49923
 5. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie
  Wyświetleń: 40955
 6. Ogłoszenia o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 38518
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 2017 - 2011
  Wyświetleń: 37517
 8. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 36727
 9. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 35035
 10. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 32310
 11. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 26392
 12. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 25875
 13. Ogłoszenia o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 23800
 14. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 22910
 15. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 21844
 16. Wybory
  Wyświetleń: 20389
 17. - wyniki konkursów
  Wyświetleń: 20203
 18. Wydział Infrastruktury i Urbanistyki
  Wyświetleń: 20149
 19. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2018 rok
  Wyświetleń: 19956
 20. Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 19753
 21. - uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach VII kadencji
  Wyświetleń: 18705
 22. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 18686
 23. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 18294
 24. Wydział Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 18189
 25. Ogłoszenia o przetargach - inne
  Wyświetleń: 17382
 26. Ogłoszenia o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 16685
 27. Burmistrz Krapkowic
  Wyświetleń: 15837
 28. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 15786
 29. Budżet gminy
  Wyświetleń: 15632
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15349
 31. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 14773
 32. Informacje o wynikach naborów na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 14708
 33. Informacje ogólne - nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 14506
 34. - ogłoszenia konkursów ofert
  Wyświetleń: 14258
 35. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 14150
 36. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - 2018 rok
  Wyświetleń: 14107
 37. Wydział Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 13126
 38. Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 13105
 39. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 12879
 40. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro do dnia 04.10.2017
  Wyświetleń: 12567
 41. - projekty uchwał rady V kadencji
  Wyświetleń: 12480
 42. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 12479
 43. - uchwały rady V kadencji
  Wyświetleń: 12321
 44. Usługi
  Wyświetleń: 12319
 45. - rada miejska VII kadencji
  Wyświetleń: 12266
 46. - uchwały rady IV kadencji
  Wyświetleń: 12262
 47. - uchwały rady VI kadencji
  Wyświetleń: 12150
 48. Ulgi podatkowe uznania administracyjnego
  Wyświetleń: 12121
 49. - obsługa interesantów
  Wyświetleń: 11922
 50. Zawiadomienia o sesji rady VII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 11691
 51. Miasto i Gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 11629
 52. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 11602
 53. Archiwum zarządzeń burmistrza
  Wyświetleń: 11548
 54. Zarządzenia burmistrza
  Wyświetleń: 11539
 55. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11389
 56. Dane teleadresowe, konta bankowe
  Wyświetleń: 11297
 57. - zawiadomienia o sesji, projekty uchwał rady VI kadencji
  Wyświetleń: 11240
 58. Wyniki postępowania o zamówienie publiczne o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 03.02.2016
  Wyświetleń: 11098
 59. Wydział Budżetowo-Finansowy
  Wyświetleń: 11048
 60. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - 2021 rok
  Wyświetleń: 10444
 61. Zakres działania i zadania gminy
  Wyświetleń: 10323
 62. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2017 rok
  Wyświetleń: 10251
 63. - projekty uchwał rady IV kadencji
  Wyświetleń: 10152
 64. - stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 9913
 65. Statut Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 9860
 66. Biuro Planowania i Rozwoju
  Wyświetleń: 9787
 67. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9786
 68. Wyniki postępowania - roboty budowlane
  Wyświetleń: 9767
 69. - wnioski komisji i radnych V kadencji
  Wyświetleń: 9315
 70. Zamierzenia i programy
  Wyświetleń: 9302
 71. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych o wartości powyżej 20.000 do 30.000 euro do dnia 15.01.2016
  Wyświetleń: 9182
 72. Schemat graficzny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 9122
 73. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - 2020 rok
  Wyświetleń: 8941
 74. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8915
 75. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 8877
 76. - audyt i kontrole
  Wyświetleń: 8875
 77. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - 2019 rok
  Wyświetleń: 8873
 78. Złożone petycje 2015-2016
  Wyświetleń: 8816
 79. - decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8812
 80. Wykaz sołectw Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 8778
 81. Archiwum obwieszczeń
  Wyświetleń: 8762
 82. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
  Wyświetleń: 8641
 83. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8503
 84. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 8363
 85. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 8252
 86. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 8202
 87. Archiwum zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8100
 88. Analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska 2014 - 2020
  Wyświetleń: 8088
 89. - stypendia sportowe - ARCHIWUM
  Wyświetleń: 7824
 90. - informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7763
 91. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 7744
 92. Otwarte konkursy ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 7683
 93. Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane
  Wyświetleń: 7631
 94. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7616
 95. Referendum
  Wyświetleń: 7570
 96. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 7562
 97. Programy współpracy oraz sprawozdania z realizacji
  Wyświetleń: 7562
 98. Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 7484
 99. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 7471
 100. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 7444
 101. - rada miejska V kadencji
  Wyświetleń: 7426
 102. - rada miejska VI kadencji
  Wyświetleń: 7399
 103. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7383
 104. I Zastępca Burmistrza do dnia 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 7333
 105. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 7298
 106. - baza organizacji
  Wyświetleń: 7229
 107. - protokoły z sesji rady miejskiej VII kadencji
  Wyświetleń: 7209
 108. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 7148
 109. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 7115
 110. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7096
 111. Przedszkole Publiczne w Kórnicy
  Wyświetleń: 7045
 112. Dostawy
  Wyświetleń: 7022
 113. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6983
 114. - rada miejska IV kadencji
  Wyświetleń: 6943
 115. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6920
 116. Archiwum - Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 6807
 117. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6798
 118. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6784
 119. - protokoły z sesji rady V kadencji
  Wyświetleń: 6750
 120. Zawiadomienia o sesji rady VIII kadencji, projekty uchwał
  Wyświetleń: 6750
 121. - komisje rady IV kadencji
  Wyświetleń: 6701
 122. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6671
 123. Spółki gminne
  Wyświetleń: 6620
 124. - protokoły z sesji rady IV kadencji
  Wyświetleń: 6574
 125. Wybory ławników 2016-2019
  Wyświetleń: 6552
 126. - wnioski komisji i radnych IV kadencji
  Wyświetleń: 6499
 127. - rada miejska VIII kadencji
  Wyświetleń: 6455
 128. Druki do pobrania - podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 6432
 129. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 r.
  Wyświetleń: 6391
 130. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 6318
 131. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 6209
 132. Wyniki postępowania - usługi
  Wyświetleń: 6114
 133. Złożone petycje 2017
  Wyświetleń: 6112
 134. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2019 rok
  Wyświetleń: 6073
 135. Straż Miejska w Krapkowicach
  Wyświetleń: 6055
 136. II Zastępca Burmistrza do dnia 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 5984
 137. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 5839
 138. Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 5790
 139. Ogłoszenia o konkursach do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 5698
 140. Biuro Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5608
 141. Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych
  Wyświetleń: 5579
 142. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5570
 143. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 5547
 144. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5464
 145. Skarbnik Miasta
  Wyświetleń: 5334
 146. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 5323
 147. Narodowy Spis Powszechny 2021
  Wyświetleń: 5308
 148. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 5270
 149. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2017 r.
  Wyświetleń: 5194
 150. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25.10.2015 r.
  Wyświetleń: 5185
 151. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 5145
 152. Protokoły z sesji rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 5076
 153. Złożone petycje 2018
  Wyświetleń: 5040
 154. Sekretarz Miasta
  Wyświetleń: 4866
 155. Informacja z otwarcia ofert - usługi
  Wyświetleń: 4858
 156. Biuro Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4854
 157. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2021 rok
  Wyświetleń: 4827
 158. Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 4778
 159. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 4761
 160. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4609
 161. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4604
 162. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 4578
 163. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 4561
 164. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
  Wyświetleń: 4529
 165. Stypendia sportowe na 2017 r.
  Wyświetleń: 4518
 166. Stawki podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 4502
 167. Kontrola podatkowa
  Wyświetleń: 4490
 168. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 4482
 169. Wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy
  Wyświetleń: 4457
 170. Audyt wewnętrzny 2018-2021
  Wyświetleń: 4371
 171. Kontrole w jednostkach organizacyjnych, instytucjach i stowarzyszeniach
  Wyświetleń: 4244
 172. Wybory do Parlamentu Eurpoejskiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 4230
 173. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
  Wyświetleń: 4228
 174. RAPORT O STANIE GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 4226
 175. Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 4119
 176. Krapkowicki Dom Kultury
  Wyświetleń: 4089
 177. Konsultacje społeczne 2015
  Wyświetleń: 4087
 178. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4037
 179. Programy współpracy oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy - Archiwum
  Wyświetleń: 4025
 180. Otwarte konkursy ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 4012
 181. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 4000
 182. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  Wyświetleń: 3963
 183. Konsultacje społeczne 2013
  Wyświetleń: 3958
 184. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2016 rok
  Wyświetleń: 3941
 185. Baza danych - organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3930
 186. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2019 rok
  Wyświetleń: 3919
 187. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3919
 188. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3903
 189. Konsultacje społeczne 2017
  Wyświetleń: 3883
 190. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3879
 191. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 3868
 192. Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 3847
 193. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 3831
 194. Wyniki konkursów ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 3828
 195. Usługi
  Wyświetleń: 3818
 196. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2016 rok
  Wyświetleń: 3800
 197. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 3783
 198. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2015 rok
  Wyświetleń: 3780
 199. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach
  Wyświetleń: 3767
 200. Wyniki postępowania - dostawy
  Wyświetleń: 3750
 201. Archiwum wyników postępowania - usługi do dnia 30.12.2014.
  Wyświetleń: 3714
 202. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  Wyświetleń: 3706
 203. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 3704
 204. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3685
 205. Konsultacje społeczne 2016
  Wyświetleń: 3683
 206. 2011
  Wyświetleń: 3673
 207. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3666
 208. Program ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 3651
 209. Wyniki postępowania - inne do dnia 25.03.2015
  Wyświetleń: 3617
 210. Konsultacje społeczne 2012
  Wyświetleń: 3584
 211. Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3530
 212. Wyniki przetargów na zbycie nieruchomości - archiwum
  Wyświetleń: 3519
 213. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 3515
 214. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3506
 215. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
  Wyświetleń: 3482
 216. Publiczne Gimnazjum Nr 2
  Wyświetleń: 3457
 217. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3435
 218. Wyniki konkursów do dnia 24.04.2006
  Wyświetleń: 3425
 219. Ogólne warunki przyzynawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
  Wyświetleń: 3416
 220. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3405
 221. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 3405
 222. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2018 rok
  Wyświetleń: 3395
 223. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 3380
 224. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 3372
 225. Konsultacje społeczne 2018
  Wyświetleń: 3350
 226. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2009 rok
  Wyświetleń: 3344
 227. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2017 rok
  Wyświetleń: 3326
 228. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 3309
 229. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2008
  Wyświetleń: 3306
 230. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3304
 231. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2006/2007
  Wyświetleń: 3285
 232. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016 r.
  Wyświetleń: 3246
 233. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015 r.
  Wyświetleń: 3197
 234. Konsultacje społeczne 2020
  Wyświetleń: 3191
 235. Ogłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok
  Wyświetleń: 3191
 236. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3185
 237. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 11.09.2015 r.
  Wyświetleń: 3185
 238. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - 2014 rok
  Wyświetleń: 3185
 239. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3148
 240. Skład Rady Miejskiej w Krapkowicach IV kadencji
  Wyświetleń: 3146
 241. XII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 27.11.2015 r.
  Wyświetleń: 3125
 242. Konsultacje społeczne 2014
  Wyświetleń: 3112
 243. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 10.05.2015 r.
  Wyświetleń: 3110
 244. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2020 rok
  Wyświetleń: 3105
 245. Skład Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 3091
 246. Informacja z otwarcia ofert - dostawy
  Wyświetleń: 3072
 247. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 3055
 248. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2014 rok
  Wyświetleń: 3047
 249. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2006 rok
  Wyświetleń: 3039
 250. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 3033
 251. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 3028
 252. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2013 rok
  Wyświetleń: 3027
 253. Strategia Rozwoju Wspólnoty Krapkowickiej
  Wyświetleń: 3025
 254. XV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3022
 255. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2015 rok
  Wyświetleń: 3021
 256. Dostawy
  Wyświetleń: 2957
 257. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2957
 258. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach - VI kadencja
  Wyświetleń: 2953
 259. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 2952
 260. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KRAPKOWICE
  Wyświetleń: 2949
 261. Baza danych - organizacje pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2942
 262. WiK spółka z o.o.
  Wyświetleń: 2941
 263. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.06.2010
  Wyświetleń: 2937
 264. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010/2011
  Wyświetleń: 2930
 265. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010 rok
  Wyświetleń: 2919
 266. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2012 rok
  Wyświetleń: 2911
 267. Kontrole - 2005 rok
  Wyświetleń: 2908
 268. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2897
 269. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2016 r. - drugie półrocze
  Wyświetleń: 2893
 270. Programy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi - Archiwum (2004-2020)
  Wyświetleń: 2893
 271. Stypendia sportowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 2886
 272. Strategia Mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2881
 273. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok
  Wyświetleń: 2862
 274. 06.Sesja NrVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2850
 275. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2009
  Wyświetleń: 2847
 276. Budżet Gminy Krapkowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 2835
 277. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2014 rok
  Wyświetleń: 2833
 278. Złożone petycje 2019 r.
  Wyświetleń: 2821
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki
  Wyświetleń: 2819
 280. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2816
 281. Komisje Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2813
 282. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2009
  Wyświetleń: 2807
 283. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2010
  Wyświetleń: 2806
 284. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2015 rok
  Wyświetleń: 2805
 285. Kontrole - 2007 rok
  Wyświetleń: 2804
 286. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2798
 287. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2015
  Wyświetleń: 2796
 288. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2005
  Wyświetleń: 2791
 289. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.09.2011
  Wyświetleń: 2788
 290. Wyniki konkursów ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 2782
 291. XVI sesja nadzywczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 14.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2780
 292. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2009
  Wyświetleń: 2776
 293. Budżet Gminy Krapkowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 2767
 294. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 2767
 295. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.06.2011
  Wyświetleń: 2766
 296. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2007 rok
  Wyświetleń: 2761
 297. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2761
 298. 08.Sesja NrVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15 września 2003r.
  Wyświetleń: 2760
 299. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2008
  Wyświetleń: 2754
 300. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.11.2010
  Wyświetleń: 2737
 301. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.12.2010
  Wyświetleń: 2735
 302. Kontrole - 2006 rok
  Wyświetleń: 2735
 303. 03. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 grudnia 2002 r.
  Wyświetleń: 2734
 304. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2006
  Wyświetleń: 2727
 305. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 2726
 306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 2726
 307. KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW
  Wyświetleń: 2718
 308. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.09.2009
  Wyświetleń: 2718
 309. Plan pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2712
 310. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_03.03.2004
  Wyświetleń: 2708
 311. Otwarte konkursy ofert na 2018 rok
  Wyświetleń: 2704
 312. Interpelacja - zimowe utrzymanie dróg
  Wyświetleń: 2702
 313. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2010
  Wyświetleń: 2702
 314. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2698
 315. 09.Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2003r.
  Wyświetleń: 2697
 316. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.02.2011
  Wyświetleń: 2688
 317. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 2682
 318. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
  Wyświetleń: 2680
 319. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego
  Wyświetleń: 2678
 320. XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2678
 321. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2005
  Wyświetleń: 2670
 322. 05. Sesja NrV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 marca 2003 r.
  Wyświetleń: 2669
 323. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2008
  Wyświetleń: 2669
 324. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.02.2010
  Wyświetleń: 2656
 325. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2007
  Wyświetleń: 2654
 326. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2653
 327. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2010 rok
  Wyświetleń: 2651
 328. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2010
  Wyświetleń: 2650
 329. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2008
  Wyświetleń: 2647
 330. Plan pracy Rady Miejskiej V kadencji
  Wyświetleń: 2640
 331. Koordynator ds. dostępu
  Wyświetleń: 2639
 332. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 2639
 333. XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2010
  Wyświetleń: 2639
 334. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2005 rok
  Wyświetleń: 2634
 335. KOMISJA REWIZYJNA
  Wyświetleń: 2633
 336. 04. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 stycznia 2003 r.
  Wyświetleń: 2627
 337. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2006
  Wyświetleń: 2626
 338. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2008 rok
  Wyświetleń: 2625
 339. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok
  Wyświetleń: 2625
 340. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.12.2010
  Wyświetleń: 2622
 341. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2018 rok
  Wyświetleń: 2622
 342. XIII sesja Rady Miejskiej - 30.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2620
 343. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 2616
 344. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX_29.12.2004
  Wyświetleń: 2609
 345. Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2608
 346. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 2607
 347. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2604
 348. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 2603
 349. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2009
  Wyświetleń: 2601
 350. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2014
  Wyświetleń: 2599
 351. stypendia sportowe na 2012 r
  Wyświetleń: 2599
 352. IX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.11.2011
  Wyświetleń: 2597
 353. Nabór na urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 2594
 354. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIV_23.09.2009
  Wyświetleń: 2585
 355. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2584
 356. 02. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 2580
 357. Obwieszczenie Wójta Strzeleczek
  Wyświetleń: 2577
 358. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2006 rok
  Wyświetleń: 2576
 359. Otwarte konkursy ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 2559
 360. Otwarte konkursy ofert na 2019 rok
  Wyświetleń: 2555
 361. V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.04.2011
  Wyświetleń: 2554
 362. Budżet Gminy Krapkowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 2537
 363. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2005
  Wyświetleń: 2535
 364. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 2533
 365. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI_29.09.2004
  Wyświetleń: 2528
 366. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok
  Wyświetleń: 2520
 367. stypendia sportowe na 2014 rok
  Wyświetleń: 2510
 368. Archiwum ogłoszeń o przetargach - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2509
 369. Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2006
  Wyświetleń: 2499
 370. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2497
 371. 07.Sesja NrVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwca 2003 r.
  Wyświetleń: 2495
 372. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IV sesja - 9.02.2011
  Wyświetleń: 2492
 373. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2014 rok
  Wyświetleń: 2492
 374. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2002 rok
  Wyświetleń: 2487
 375. Archiwum ogłoszeń o przetargach - usługi
  Wyświetleń: 2486
 376. X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011
  Wyświetleń: 2485
 377. Wyniki konkursów ofert na 2015 rok
  Wyświetleń: 2471
 378. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2010
  Wyświetleń: 2470
 379. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_16.06.2004
  Wyświetleń: 2469
 380. Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2004 rok
  Wyświetleń: 2467
 381. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - pierwsze półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 2467
 382. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI_16.02.2005
  Wyświetleń: 2466
 383. 01.Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18 listopada 2002 r.
  Wyświetleń: 2463
 384. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV_21.07.2004
  Wyświetleń: 2463
 385. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.11.2009
  Wyświetleń: 2461
 386. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2459
 387. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2002 rok
  Wyświetleń: 2453
 388. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII_27.10.2004
  Wyświetleń: 2452
 389. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVII_30.12.2009
  Wyświetleń: 2448
 390. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVIII_24.02.2010
  Wyświetleń: 2443
 391. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXII_29.09.2010
  Wyświetleń: 2441
 392. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVI_25.11.2009
  Wyświetleń: 2436
 393. Komunikaty i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2434
 394. Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji
  Wyświetleń: 2432
 395. stypendia sportowe na 2015 rok
  Wyświetleń: 2432
 396. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXI_16.06.2010
  Wyświetleń: 2430
 397. 10.Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2426
 398. Archiwum wyborów
  Wyświetleń: 2425
 399. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2015
  Wyświetleń: 2421
 400. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VII sesja - 31.08.2011
  Wyświetleń: 2418
 401. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2010
  Wyświetleń: 2414
 402. Projekty uchwał Rady Miejskiej: III sesja - 29.12.2010
  Wyświetleń: 2411
 403. Konsultacje społeczne 2019
  Wyświetleń: 2409
 404. Projekty uchwał Rady Miejskiej: X sesja - 28.12.2011
  Wyświetleń: 2406
 405. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.10.2009
  Wyświetleń: 2402
 406. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 19.06.2013
  Wyświetleń: 2393
 407. stypendia sportowe na 2013 rok
  Wyświetleń: 2392
 408. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 2390
 409. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert -2016 rok
  Wyświetleń: 2389
 410. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2389
 411. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011
  Wyświetleń: 2387
 412. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 2386
 413. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 2.12.2010
  Wyświetleń: 2385
 414. Projekty uchwał Rady Miejskiej: VIII sesja - 21.09.2011
  Wyświetleń: 2385
 415. Projekty uchwał Rady Miejskiej: IX sesja - 23.11.2011
  Wyświetleń: 2382
 416. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2016
  Wyświetleń: 2368
 417. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2015 rok
  Wyświetleń: 2368
 418. Budżet Gminy Krapkowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 2358
 419. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.04.2004
  Wyświetleń: 2357
 420. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2350
 421. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIX_22.04.2010
  Wyświetleń: 2350
 422. VII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2011
  Wyświetleń: 2346
 423. Wyniki konkursu ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 2343
 424. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.02.2012
  Wyświetleń: 2343
 425. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX_24.11.2004
  Wyświetleń: 2342
 426. Wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu - drugie półrocze 2016 roku
  Wyświetleń: 2340
 427. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII _ 23.03.2005
  Wyświetleń: 2325
 428. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXX_28.04.2010
  Wyświetleń: 2323
 429. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 2322
 430. Projekty uchwał Rady Miejskiej: II sesja - 14.12.2010
  Wyświetleń: 2320
 431. Projekty uchwał Rady Miejskiej: V sesja - 20.04.2011
  Wyświetleń: 2312
 432. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXIII_9.11.2010
  Wyświetleń: 2294
 433. Złożone petycje 2020 r.
  Wyświetleń: 2294
 434. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2015
  Wyświetleń: 2293
 435. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2018 roku
  Wyświetleń: 2286
 436. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 2284
 437. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 2284
 438. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 2281
 439. Otwarte konkursy ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 2280
 440. Otwarty konkurs ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 2278
 441. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 22.01.2015
  Wyświetleń: 2274
 442. Wyniki konkursu ofert na 2009 rok
  Wyświetleń: 2274
 443. Wyniki konkursów ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 2273
 444. Wyniki konkursów ofert na 2012 rok
  Wyświetleń: 2273
 445. Budżet Gminy Krapkowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 2269
 446. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXV_21.10.2009
  Wyświetleń: 2268
 447. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 2265
 448. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2265
 449. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 4.12.2014
  Wyświetleń: 2260
 450. Projekty uchwał Rady Miejskiej: I sesja - 2.12.2010
  Wyświetleń: 2260
 451. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 21.11.2012
  Wyświetleń: 2255
 452. Zarządzenie Nr 636/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 2254
 453. wyniki konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na 2014 rok
  Wyświetleń: 2251
 454. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.11.2013
  Wyświetleń: 2250
 455. 11.Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 3 marca 2004r.
  Wyświetleń: 2243
 456. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 11.09.2013
  Wyświetleń: 2243
 457. Wyniki konkursów ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 2236
 458. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 2225
 459. XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach- 18.05.2016
  Wyświetleń: 2220
 460. Budżet Gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 2218
 461. XI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.11.2015
  Wyświetleń: 2216
 462. XIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.06.2016
  Wyświetleń: 2214
 463. 31.Sesja Nr XXXII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 2212
 464. Budżet Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 2204
 465. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.09.2012
  Wyświetleń: 2202
 466. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 2198
 467. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2197
 468. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok
  Wyświetleń: 2191
 469. Archiwum ogłoszeń o przetargach - dostawy
  Wyświetleń: 2188
 470. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2181
 471. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 2180
 472. XVII sesja Rady Miejskiej - 28.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2178
 473. Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji
  Wyświetleń: 2171
 474. Wyniki konkursów ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 2171
 475. X sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.09.2015
  Wyświetleń: 2171
 476. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2166
 477. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2165
 478. Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2014 r.
  Wyświetleń: 2155
 479. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2013 rok
  Wyświetleń: 2146
 480. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVIII sesja - 23.04.2014
  Wyświetleń: 2145
 481. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 2142
 482. Stypendia sportowe na 2018 rok
  Wyświetleń: 2141
 483. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IV_21.02.2007
  Wyświetleń: 2138
 484. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2005 rok
  Wyświetleń: 2136
 485. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 25.06.2014
  Wyświetleń: 2135
 486. Wyniki konkursu ofert na 2007 rok
  Wyświetleń: 2134
 487. XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2015
  Wyświetleń: 2134
 488. 15.Sesja Nr XVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29 września 2004r.
  Wyświetleń: 2128
 489. Budżet gminy Krapkowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 2127
 490. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIX sesja - 17.04.2013
  Wyświetleń: 2125
 491. XIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2015
  Wyświetleń: 2125
 492. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 5.11.2014
  Wyświetleń: 2121
 493. Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2118
 494. 10. Sesja Nr X Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 październik 2007r
  Wyświetleń: 2116
 495. Ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 2112
 496. Otwarte konkursy ofert na 2011 rok
  Wyświetleń: 2110
 497. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XV sesja - 21.11.2012
  Wyświetleń: 2100
 498. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2014
  Wyświetleń: 2097
 499. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XX sesja - 19.06.2013
  Wyświetleń: 2093
 500. Sprawozdania finansowe Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 2089
 501. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 2089
 502. XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2089
 503. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XI sesja - 15.02.2012
  Wyświetleń: 2087
 504. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVI sesja - 7.12.2012
  Wyświetleń: 2081
 505. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Wyświetleń: 2077
 506. 25.Sesja Nr XXVI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 października 2005r.
  Wyświetleń: 2073
 507. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVIII sesja - 13.02.2013
  Wyświetleń: 2071
 508. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 13-18.02.2013
  Wyświetleń: 2070
 509. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2010 rok
  Wyświetleń: 2068
 510. Otwarte konkursy ofert na 2013 rok
  Wyświetleń: 2067
 511. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIII sesja - 20.06.2012
  Wyświetleń: 2066
 512. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 20.06.2012
  Wyświetleń: 2065
 513. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XV_18.09.2008
  Wyświetleń: 2063
 514. 13.Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 2060
 515. Korekta II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów 2018 r.
  Wyświetleń: 2060
 516. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2019 rok
  Wyświetleń: 2059
 517. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIX sesja - 25.06.2014
  Wyświetleń: 2059
 518. Budżet gminy Krapkowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 2058
 519. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XII sesja - 18.04.2012
  Wyświetleń: 2053
 520. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 30.12.2013
  Wyświetleń: 2047
 521. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI_19.12.2007
  Wyświetleń: 2044
 522. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VII_20.06.2007
  Wyświetleń: 2044
 523. I część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 2042
 524. Ogłoszenia konkursów ofert 2007
  Wyświetleń: 2039
 525. Sesja Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 września 2006r.
  Wyświetleń: 2039
 526. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego
  Wyświetleń: 2036
 527. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2008
  Wyświetleń: 2036
 528. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze - 2022 rok
  Wyświetleń: 2035
 529. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2032
 530. II część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok
  Wyświetleń: 2030
 531. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2028
 532. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 18-20.04.2012
  Wyświetleń: 2026
 533. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXII sesja - 3.10.2013
  Wyświetleń: 2025
 534. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 3.10.2013
  Wyświetleń: 2020
 535. Ogłoszenie z dnia 2011-09-07 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 2019
 536. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIV sesja - 30.12.2013
  Wyświetleń: 2013
 537. Ogłoszenia konkursów ofert 2008
  Wyświetleń: 2012
 538. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2009
  Wyświetleń: 2012
 539. Sesja Nr XXVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 2009
 540. 19.Sesja Nr XX Rady Miejskiej w Krapkowicach 29 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2008
 541. Wyniki konkursów ofert na 2014 rok
  Wyświetleń: 2007
 542. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXIII_17.06.2009
  Wyświetleń: 2005
 543. Sesja Nr XXXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 października 2006r.
  Wyświetleń: 2004
 544. Budżet gminy Krapkowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 2003
 545. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 23.04.2014
  Wyświetleń: 2001
 546. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXV sesja - 26.02.2014
  Wyświetleń: 2000
 547. 9. Sesja Nr IX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17 września 2007r
  Wyświetleń: 1999
 548. 11. Sesja Nr XI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19 grudnia 2007r
  Wyświetleń: 1995
 549. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XIX_04.02.2009
  Wyświetleń: 1993
 550. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII _28.06.2006
  Wyświetleń: 1992
 551. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1991
 552. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 1991
 553. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII_27.02.2008
  Wyświetleń: 1990
 554. Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1988
 555. XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016
  Wyświetleń: 1988
 556. 22. Sesja Nr XXIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 1986
 557. 20.Sesja Nr XXI Rady Miejskiej w Krapkowicach 16 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 1985
 558. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVII sesja - 15.04.2014
  Wyświetleń: 1982
 559. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XX_25.02.2009
  Wyświetleń: 1981
 560. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI_26.10.2005
  Wyświetleń: 1980
 561. VIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.06.2015
  Wyświetleń: 1980
 562. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV_20.10.2006
  Wyświetleń: 1978
 563. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 1975
 564. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VI_25.04.2007
  Wyświetleń: 1975
 565. XXXV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1974
 566. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2003 rok
  Wyświetleń: 1974
 567. III sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.12.2014
  Wyświetleń: 1972
 568. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 26.02.2014
  Wyświetleń: 1972
 569. Komisje Rady Miejskiej w Krapkowicach (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1971
 570. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVII sesja - 28.12.2012
  Wyświetleń: 1970
 571. 24.Sesja Nr XXV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 września 2005r.
  Wyświetleń: 1968
 572. 23.Sesja Nr XXIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 1967
 573. Budżet gminy Krapkowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1966
 574. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV_21.09.2005
  Wyświetleń: 1965
 575. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2008
  Wyświetleń: 1965
 576. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1964
 577. 13. Sesja Nr XIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23 kwiecień 2008r
  Wyświetleń: 1963
 578. XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2009
  Wyświetleń: 1962
 579. Wyniki konkursu ofert na 2008 rok
  Wyświetleń: 1960
 580. XX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1957
 581. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVIII_17.12.2008
  Wyświetleń: 1953
 582. Budżet gminy Krapkowice na 2004 rok
  Wyświetleń: 1950
 583. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1949
 584. Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2007
  Wyświetleń: 1949
 585. Stypendia sportowe na 2017 rok
  Wyświetleń: 1949
 586. Interpelacja - zimowe utrzymanie dróg w zakresie wielkości zasobów sprzętowych i ludzkich
  Wyświetleń: 1946
 587. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII_28.12.2005
  Wyświetleń: 1946
 588. XVII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.04.2016
  Wyświetleń: 1945
 589. 14. Sesja Nr XIV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 czerwiec 2008r
  Wyświetleń: 1942
 590. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII_23.04.2008
  Wyświetleń: 1942
 591. 4. Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 luty 2007r
  Wyświetleń: 1941
 592. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 24.09.2014
  Wyświetleń: 1939
 593. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr III_28.12.2006
  Wyświetleń: 1938
 594. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1937
 595. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV_25.06.2008
  Wyświetleń: 1937
 596. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXI sesja - 11.09.2013
  Wyświetleń: 1937
 597. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 1936
 598. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIII sesja - 28.11.2013
  Wyświetleń: 1935
 599. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1932
 600. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVI sesja - 31.03.2014
  Wyświetleń: 1932
 601. 7. Sesja Nr VII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 czerwca 2007r
  Wyświetleń: 1931
 602. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2017
  Wyświetleń: 1930
 603. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1929
 604. Budżet gminy Krapkowice na 2006 rok
  Wyświetleń: 1926
 605. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.11.2014
  Wyświetleń: 1923
 606. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVII_12.11.2008
  Wyświetleń: 1923
 607. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1921
 608. 5.Sesja Nr V Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1920
 609. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXI sesja - 24.09.2014
  Wyświetleń: 1918
 610. VI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2015
  Wyświetleń: 1918
 611. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochotniczych straży pożarnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1914
 612. XXI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2016
  Wyświetleń: 1912
 613. XXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1912
 614. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1910
 615. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.02.2009
  Wyświetleń: 1910
 616. 14.Sesja Nr XV Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 1909
 617. Budżet gminy Krapkowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 1909
 618. 6. Sesja Nr VI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25 kwietnia 2007r
  Wyświetleń: 1908
 619. IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.01.2015
  Wyświetleń: 1904
 620. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXII_22.04.2009
  Wyświetleń: 1904
 621. Sesja Nr XXIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22 luty 2006r.
  Wyświetleń: 1903
 622. Informacja
  Wyświetleń: 1902
 623. II sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 4.12.2014
  Wyświetleń: 1900
 624. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV_22.06.2005
  Wyświetleń: 1899
 625. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX_20.03.2006
  Wyświetleń: 1899
 626. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 1899
 627. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII_27.04.2005
  Wyświetleń: 1898
 628. Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 luty 2008r
  Wyświetleń: 1898
 629. 16.Sesja Nr XVII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 października 2004r.
  Wyświetleń: 1897
 630. 30. Sesja Nr XXXI Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1897
 631. Budżet gminy Krapkowice na 2003 rok
  Wyświetleń: 1894
 632. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2010 rok
  Wyświetleń: 1894
 633. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2009
  Wyświetleń: 1894
 634. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXX sesja - 6.08.2014
  Wyświetleń: 1892
 635. 3. Sesja Nr III Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 1889
 636. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - podinspektor ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1889
 637. XXVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1885
 638. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 7.12.2012
  Wyświetleń: 1884
 639. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXI_18.03.2009
  Wyświetleń: 1876
 640. XXV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1876
 641. Budżet gminy Krapkowice na 2005 rok
  Wyświetleń: 1875
 642. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1874
 643. I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 27.11.2014
  Wyświetleń: 1872
 644. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr IX_17.09.2007
  Wyświetleń: 1870
 645. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1870
 646. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1868
 647. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  Wyświetleń: 1866
 648. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1862
 649. Archiwum Zawiadomień
  Wyświetleń: 1860
 650. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XVI_24.09.2008
  Wyświetleń: 1860
 651. XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018r.
  Wyświetleń: 1860
 652. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. administracyjnych w Wydziale Organizacyjnym, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 1856
 653. XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 02.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1856
 654. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII_20.09.2006
  Wyświetleń: 1854
 655. V sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.02.2015
  Wyświetleń: 1852
 656. Informacja
  Wyświetleń: 1850
 657. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2009
  Wyświetleń: 1848
 658. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 roku
  Wyświetleń: 1847
 659. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr II_01.12.2006
  Wyświetleń: 1847
 660. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr VIII_13.09.2007
  Wyświetleń: 1846
 661. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.06.2009
  Wyświetleń: 1844
 662. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIX_22.02.2006
  Wyświetleń: 1843
 663. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr X_24.10.2007
  Wyświetleń: 1841
 664. 1. Sesja Nr I Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 listopad 2006r.
  Wyświetleń: 1840
 665. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.09.2008
  Wyświetleń: 1838
 666. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016
  Wyświetleń: 1838
 667. IX sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1832
 668. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXII sesja - 5.11.2014
  Wyświetleń: 1827
 669. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1824
 670. XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.03.2016
  Wyświetleń: 1822
 671. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1818
 672. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Wydziale Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1817
 673. Ogłoszenie z dnia 2014-04-16 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna
  Wyświetleń: 1817
 674. 17.Sesja Nr XVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 1814
 675. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC - 2004 rok
  Wyświetleń: 1814
 676. VII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.05.2015
  Wyświetleń: 1809
 677. XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.05.2016
  Wyświetleń: 1808
 678. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1806
 679. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. ochrony środowiska z dnia 10.07.2019 r.
  Wyświetleń: 1804
 680. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 6.08.2014
  Wyświetleń: 1798
 681. 18.Sesja Nr XIX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 1797
 682. 29.Sesja Nr XXX Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20 marca 2006r.
  Wyświetleń: 1797
 683. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1796
 684. 12.Sesja Nr XII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 1794
 685. 8. Sesja Nr VIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 13 września 2007r
  Wyświetleń: 1793
 686. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert -2015 rok
  Wyświetleń: 1789
 687. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok
  Wyświetleń: 1785
 688. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja) - styczeń, luty
  Wyświetleń: 1783
 689. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 1782
 690. Informacja o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 1782
 691. XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.04.2016
  Wyświetleń: 1777
 692. Obwieszczenie o inicjatywie lokalnej
  Wyświetleń: 1775
 693. Ogłoszenie z dnia 2013-06-20 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap II.
  Wyświetleń: 1772
 694. XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016
  Wyświetleń: 1771
 695. XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1769
 696. 2. Sesja Nr II Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01 grudzień 2006r
  Wyświetleń: 1767
 697. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze - inspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1766
 698. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1761
 699. Ogłoszenie z dnia 2012-07-03 - przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w Żywocicach - Etap I.
  Wyświetleń: 1751
 700. XXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1751
 701. Ogłoszenie z dnia 19.03.2010 r. przetarg nieograniczony na Wdrożenie systemu informatycznego
  Wyświetleń: 1747
 702. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ-sesja Nr V_13.04.2007
  Wyświetleń: 1739
 703. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1738
 704. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1737
 705. XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 04.01.2017 - po przerwie w obradach w dniu 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1735
 706. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2021 rok
  Wyświetleń: 1730
 707. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 01.06.2021 r.
  Wyświetleń: 1730
 708. XXXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1725
 709. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1722
 710. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 17.04.2013
  Wyświetleń: 1721
 711. Wykonanie budżetu gminy Krapkowice za 2009 rok
  Wyświetleń: 1712
 712. Informacje o realizacji projektu w roku 2010.
  Wyświetleń: 1706
 713. Informacja o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartym konkursie ofert w 2014 roku.
  Wyświetleń: 1701
 714. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1693
 715. Ogłoszenie o przetargu z dnia 15.03.2019 r.
  Wyświetleń: 1692
 716. 21.Sesja Nr XXII Rady Miejskiej w Krapkowicach 23 marca 2005r.
  Wyświetleń: 1683
 717. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 31.03.2014
  Wyświetleń: 1676
 718. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1674
 719. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Straznik miejski (Aplikant) z dnia 11.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1668
 720. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1663
 721. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2019 roku
  Wyświetleń: 1652
 722. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 5.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1652
 723. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1642
 724. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 1642
 725. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2018 rok
  Wyświetleń: 1641
 726. XXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 01.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1641
 727. Sesja Nr XXVIII Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1639
 728. XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 26.04.2018
  Wyświetleń: 1638
 729. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1635
 730. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1635
 731. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2020 rok
  Wyświetleń: 1629
 732. Informacja z dnia 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 1627
 733. Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIV sesja - 26.09.2012
  Wyświetleń: 1624
 734. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018
  Wyświetleń: 1624
 735. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 21.06.2018
  Wyświetleń: 1612
 736. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ośwaty w Wydziale Ośwaty i Kultury
  Wyświetleń: 1602
 737. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII_23.11.2005
  Wyświetleń: 1598
 738. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 1597
 739. Zarządzenie Nr 813/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1593
 740. Zamówienia publiczne ≥ 130 000 złotych
  Wyświetleń: 1591
 741. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI_26.04.2006
  Wyświetleń: 1586
 742. Zarządzenie Nr 811/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 1585
 743. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1582
 744. XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1582
 745. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1579
 746. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1578
 747. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.12.2012
  Wyświetleń: 1575
 748. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1573
 749. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1572
 750. Budżet Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1571
 751. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 1570
 752. Wyniki konkursów ofert - 2019 rok
  Wyświetleń: 1551
 753. XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1550
 754. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1549
 755. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 1545
 756. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.11.2008
  Wyświetleń: 1532
 757. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1531
 758. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1525
 759. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020r.
  Wyświetleń: 1521
 760. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Żywocice
  Wyświetleń: 1511
 761. Zarządzenie Nr 819/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1500
 762. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr I_27.11.2006
  Wyświetleń: 1480
 763. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2018
  Wyświetleń: 1479
 764. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1472
 765. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 18.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1468
 766. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1467
 767. Zarządzenie Nr 818/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1460
 768. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1453
 769. XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1447
 770. XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1446
 771. XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1442
 772. X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 1441
 773. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1438
 774. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1433
 775. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1431
 776. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1431
 777. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2019 rok
  Wyświetleń: 1430
 778. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1427
 779. Stypendia sportowe na 2019 rok
  Wyświetleń: 1426
 780. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej - 11.03.2020 r.
  Wyświetleń: 1425
 781. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - 16.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1422
 782. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1420
 783. XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1415
 784. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 1413
 785. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018
  Wyświetleń: 1410
 786. XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1405
 787. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 12.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1400
 788. Zarządzenie Nr 816/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-12-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 1400
 789. Konsultacje społeczne 2021
  Wyświetleń: 1397
 790. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - Inspektor ds. kancelaryjnych z dnia 23.10.2019
  Wyświetleń: 1391
 791. Zmiana MPZP wsi Żywocice
  Wyświetleń: 1391
 792. Zarządzenie Nr 812/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1388
 793. Zarządzenie Nr 810/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1385
 794. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 1382
 795. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryszysowego i ochrony ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich z dnia 16.01.2020 r.
  Wyświetleń: 1381
 796. Stypendia sportowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 1375
 797. Zarządzenie Nr 814/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-12-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1369
 798. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1361
 799. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1361
 800. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 1359
 801. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1356
 802. Otwarte konkursy ofert na 2021 rok
  Wyświetleń: 1356
 803. Informacja o wyniku na naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 1354
 804. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1351
 805. Zaproszenie do składania ofert z dnia 13-09-2018
  Wyświetleń: 1346
 806. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1326
 807. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 1325
 808. Informacja z dnia 04.07.2019 r.
  Wyświetleń: 1318
 809. Zarządzenie Nr 815/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1308
 810. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1307
 811. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1297
 812. XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 06.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1293
 813. Archiwum - IV kadencja (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 1287
 814. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1287
 815. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1284
 816. XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1282
 817. IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.02.2019 r.
  Wyświetleń: 1280
 818. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2020 roku
  Wyświetleń: 1273
 819. Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2021
  Wyświetleń: 1272
 820. Z A W I A D O M I E N I E
  Wyświetleń: 1266
 821. Zarządzenie Nr 568/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania samochodu pożarniczego marki IFA IWL W50 LA/TLF
  Wyświetleń: 1266
 822. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1263
 823. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 1261
 824. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1256
 825. Zarządzenie Nr 614/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej ...
  Wyświetleń: 1256
 826. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1255
 827. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1250
 828. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018 r
  Wyświetleń: 1248
 829. Protokół III/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 1229
 830. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1229
 831. III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018
  Wyświetleń: 1228
 832. Zarządzenie Nr 817/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-12-2017 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 -2020
  Wyświetleń: 1228
 833. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.11.2018
  Wyświetleń: 1227
 834. Zarządzenie Nr 570/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1223
 835. Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1220
 836. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach - 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 1201
 837. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1201
 838. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1193
 839. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018
  Wyświetleń: 1192
 840. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1189
 841. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 04.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1188
 842. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1186
 843. Rejestr Klubów Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach (kadencja 2018-2023)
  Wyświetleń: 1185
 844. Zarządzenie Nr 572/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-02-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1184
 845. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1176
 846. Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Krapkowice - samochodu marki Volkswagen-Bus VW T4 oraz samochodu Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi
  Wyświetleń: 1175
 847. Otwarte konkursy ofert na 2020 rok
  Wyświetleń: 1174
 848. Zarządzenie Nr 651/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1169
 849. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dn. 04.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1166
 850. Zarządzenie Nr 576/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 1166
 851. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 1165
 852. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r. (dzierżawa, użyczenie)
  Wyświetleń: 1161
 853. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1158
 854. Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZUZ.3.421.317.2018.BS
  Wyświetleń: 1154
 855. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1153
 856. Zarządzenie Nr 643/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 1151
 857. Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1150
 858. Zarządzenie Nr 620/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1150
 859. V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.03.2019 r.
  Wyświetleń: 1148
 860. Zarządzenie Nr 569/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-02-2017 w sprawie przekazania zestawów sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1148
 861. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1147
 862. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1144
 863. Zarządzenie Nr 626/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 1143
 864. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
  Wyświetleń: 1140
 865. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 24.07.2018 r.
  Wyświetleń: 1138
 866. Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2016 rok
  Wyświetleń: 1137
 867. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1131
 868. Zarządzenie Nr 609/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1131
 869. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kancelaryjnych
  Wyświetleń: 1129
 870. Zarządzenie Nr 574/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1129
 871. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1128
 872. Zarządzenie Nr 606/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1128
 873. Zarządzenie Nr 739/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 1127
 874. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 1126
 875. Zarządzenie Nr 571/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1126
 876. Ogłoszenie o przetargu z dnia 10.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1122
 877. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Straznik miejski (Aplikant) z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 1121
 878. Zarządzenie Nr 567/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1121
 879. Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1119
 880. Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1117
 881. Zarządzenie Nr 617/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1116
 882. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1111
 883. Zarządzenie Nr 634/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1109
 884. Informacja o wszczęściu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZUZ.3.421.147.2018.BS
  Wyświetleń: 1108
 885. Zarządzenie Nr 640/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 636 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 1103
 886. Zarządzenie Nr 598/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 583/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1101
 887. Zarządzenie Nr 600/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 585/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1100
 888. Decyzja z dnia 23.07.2018
  Wyświetleń: 1099
 889. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1099
 890. Plan działania koordynatora oraz raport o stanie dostępności 2021
  Wyświetleń: 1097
 891. XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach- 06.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1096
 892. Zarządzenie Nr 663/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 1094
 893. Zarządzenie Nr 796/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 1093
 894. Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 1092
 895. Zarządzenie Nr 924/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Brzezina – Drugiemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 1091
 896. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1088
 897. Zarządzenie Nr 616/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1088
 898. Zarządzenie Nr 621/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 1087
 899. Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 1086
 900. Zarządzenie Nr 733/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1086
 901. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1082
 902. Zarządzenie Nr 641/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 1082
 903. Zarządzenie Nr 737/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dokonania darowizny
  Wyświetleń: 1082
 904. Zarządzenie Nr 630/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie przekazania pani Agnieszce Kasperdyrektorowi Gminnego Centrum Uslug Wspólnych w Krapkowicach uprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1080
 905. Zarządzenie Nr 799/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1080
 906. Zarządzenie Nr 596/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 581/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1079
 907. Zarządzenie Nr 603/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 588/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1079
 908. Zarządzenie Nr 573/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-02-2017 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2017 rok
  Wyświetleń: 1078
 909. Zarządzenie Nr 711/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1078
 910. Wybory ławników 2020-2023
  Wyświetleń: 1077
 911. Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 1077
 912. Zarządzenie Nr 575/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 565/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji ...
  Wyświetleń: 1076
 913. Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1074
 914. Zarządzenie Nr 791/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1074
 915. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1073
 916. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1073
 917. Zarządzenie Nr 741/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 1072
 918. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 1070
 919. Zarządzenie Nr 597/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 582/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1070
 920. Zarządzenie Nr 591/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 1069
 921. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 09.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1068
 922. Zarządzenie Nr 662/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1068
 923. II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1067
 924. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1066
 925. Zarządzenie Nr 602/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 587/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1066
 926. Zarządzenie Nr 605/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1065
 927. Zarządzenie Nr 797/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1064
 928. Zarządzenie Nr 708/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1062
 929. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1060
 930. Zarządzenie Nr 599/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 584/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1059
 931. Zarządzenie Nr 590/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1057
 932. Zarządzenie Nr 628/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1057
 933. Decyzja z dnia 04.09.2018
  Wyświetleń: 1056
 934. Zarządzenie Nr 642 / 2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2017 w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 1056
 935. Interpleacja dot. pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  Wyświetleń: 1054
 936. Ogłszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1054
 937. Zarządzenie Nr 622/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 1054
 938. Zarządzenie Nr 629/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1054
 939. Budżet Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 1052
 940. Zarządzenie Nr 618/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Wyświetleń: 1052
 941. Zarządzenie Nr 623/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1052
 942. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1051
 943. Zarządzenie Nr 624/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 1051
 944. Zarządzenie Nr 809/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 1051
 945. Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 1049
 946. Zarządzenie Nr 709/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 1048
 947. MPZP w rejonie ul. Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1046
 948. Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 ...
  Wyświetleń: 1046
 949. Zarządzenie Nr 646/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-04-2017 w sprawie korekty podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 1044
 950. Zarządzenie Nr 656/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1044
 951. Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 1044
 952. Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 1044
 953. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1043
 954. Gminna Rada Seniorów 2022-2023
  Wyświetleń: 1042
 955. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1041
 956. Zarządzenie Nr 613/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1041
 957. Zarządzenie Nr 670/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1041
 958. Zarządzenie Nr 756/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 1041
 959. Zarządzenie Nr 608/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 1040
 960. Zarządzenie Nr 767/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 1040
 961. Zarządzenie Nr 594/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 579/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1038
 962. V Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 14.03.2019 r.
  Wyświetleń: 1036
 963. Zarządzenie Nr 647/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 1035
 964. Zarządzenie Nr 736/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1034
 965. Ogłoszenie o przetargu - 20.11.2018 r.
  Wyświetleń: 1033
 966. Zarządzenie Nr 660/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1033
 967. Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 1032
 968. Zarządzenie Nr 645/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1032
 969. Zarządzenie Nr 673/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1031
 970. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1029
 971. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1028
 972. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności - 19.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1028
 973. OGŁOSZENIE
  Wyświetleń: 1026
 974. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców - 26.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1026
 975. Zarządzenie Nr 769/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1025
 976. Złożone petycje w 2021 r.
  Wyświetleń: 1025
 977. Zarządzenie Nr 601/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 586/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1023
 978. Zarządzenie Nr 658/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1023
 979. Zarządzenie Nr 781/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1023
 980. Ogłoszenie o przetargu - 29.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1022
 981. Zarządzenie Nr 1055/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2018 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1022
 982. Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice
  Wyświetleń: 1021
 983. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 1021
 984. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.08.2018
  Wyświetleń: 1020
 985. Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniówna zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1020
 986. Zarządzenie Nr 751/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1020
 987. Zarządzenie Nr 779/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1020
 988. Zarządzenie Nr 676/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1019
 989. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonycho wykazie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz dzierżawy na okres 3 lat - 04.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1018
 990. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 1017
 991. Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 580/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1017
 992. Zarządzenie Nr 659/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1017
 993. Zarządzenie Nr 668/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1017
 994. VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1016
 995. Zarządzenie Nr 577/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1016
 996. Zarządzenie Nr 604/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 589/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1016
 997. Zarządzenie Nr 612/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 1016
 998. Zarządzenie Nr 627/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-03-2017 w sprawie ustalenia na 2017 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 1016
 999. Zarządzenie Nr 752/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1015
 1000. Zarządzenie Nr 762/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1015
 1001. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas określony do 3 lat
  Wyświetleń: 1014
 1002. Rozstrzygnięcie Burmistrza Krapkowic z dnia 19.04.2019 r.
  Wyświetleń: 1012
 1003. Zarządzenie Nr 661/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1011
 1004. Zarządzenie Nr 1016/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1009
 1005. Zarządzenie Nr 682/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1009
 1006. Zarządzenie Nr 713/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1009
 1007. Zarządzenie Nr 1052/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-11-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 1007
 1008. Ogłoszenie o przetargu III ustnym nieograniczonym z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 1006
 1009. Zarządzenie Nr 743/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1006
 1010. Ogłoszenie o przetargach i wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży, użyczenia - 2022 rok
  Wyświetleń: 1005
 1011. Zarządzenie Nr 625/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  Wyświetleń: 1005
 1012. Zarządzenie Nr 747/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1002
 1013. Zarządzenie Nr 729/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie przekazania pani Alicji Badek-Murzyn pełniącej obowiązki dyrektoraPublicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1001
 1014. Zarządzenie Nr 593/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...
  Wyświetleń: 1000
 1015. Zarządzenie Nr 639/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 635 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 1000
 1016. Zarządzenie Nr 731/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 1000
 1017. Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.03.2018 r. (dzierżawa)
  Wyświetleń: 998
 1018. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 02.10.2018 r.
  Wyświetleń: 998
 1019. Zarządzenie Nr 666/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 998
 1020. Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 997
 1021. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 997
 1022. Zarządzenie Nr 652/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie zatwierdzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim
  Wyświetleń: 995
 1023. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 993
 1024. Zarządzenie Nr 785/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 993
 1025. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 991
 1026. Wyniki konkursów ofert - 2020 rok
  Wyświetleń: 989
 1027. Zarządzenie Nr 648/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 989
 1028. Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 988
 1029. Zarządzenie Nr 808/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 988
 1030. Zarządzenie Nr 672/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 987
 1031. Zarządzenie Nr 674/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztu wychowania przedszkolnego ucznia do lat 5, zamieszkałego poza terenem Gminy Krapkowice, niebędącego uczniem ...
  Wyświetleń: 987
 1032. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 987
 1033. Zarządzenie Nr 712/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 985
 1034. Ogłoszenie o przetargu - 12.06.2018 r.
  Wyświetleń: 984
 1035. Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce
  Wyświetleń: 984
 1036. Zarządzenie Nr 757/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 982
 1037. Zarządzenie Nr 758/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 982
 1038. Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie odbioru robót wykonanych w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz wysięgnikach naściennych na oprawy ...
  Wyświetleń: 981
 1039. Zarządzenie Nr 684/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 981
 1040. Zarządzenie Nr 738/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 981
 1041. Zarządzenie Nr 710/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 980
 1042. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kasowej z dnia 07.06.2021 r.
  Wyświetleń: 979
 1043. Ogłoszenie o przetargu - 23.01.2018 r.
  Wyświetleń: 979
 1044. Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 979
 1045. Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 978
 1046. Zarządzenie Nr 1049/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 976
 1047. Zarządzenie Nr 696/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych oraz ...
  Wyświetleń: 976
 1048. Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 972
 1049. Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 972
 1050. Zarządzenie Nr 748/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 971
 1051. Zarządzenie Nr 761/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ...
  Wyświetleń: 970
 1052. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 09.10.2018 r.
  Wyświetleń: 969
 1053. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia z dnia 10.05.2019 r.
  Wyświetleń: 968
 1054. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 968
 1055. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 968
 1056. Zarządzenie Nr 1050/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 967
 1057. Zarządzenie Nr 638/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do ...
  Wyświetleń: 967
 1058. Zarządzenie Nr 727/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 967
 1059. Zarządzenie Nr 768/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-10-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 966
 1060. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 964
 1061. Ogłoszenie z dnia 27.09.2019r.
  Wyświetleń: 964
 1062. Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 964
 1063. Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2017 w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach
  Wyświetleń: 963
 1064. Zarządzenie Nr 760/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 963
 1065. Ogłoszenie o przetargu - 04.12.2018 r.
  Wyświetleń: 962
 1066. Zarządzenie Nr 766/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 962
 1067. Zarządzenie Nr 1053/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 960
 1068. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania z dnia 15.05.2019 r.
  Wyświetleń: 959
 1069. VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 959
 1070. Zarządzenie Nr 770/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 959
 1071. Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.
  Wyświetleń: 957
 1072. Zarządzenie Nr 863/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki ...
  Wyświetleń: 957
 1073. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2018 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 956
 1074. Zarządzenie Nr 749/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-09-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 955
 1075. Zarządzenie Nr 679/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 954
 1076. Zarządzenie Nr 744/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 954
 1077. Zarządzenie Nr 1051/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 952
 1078. Zarządzenie Nr 702/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 952
 1079. IX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Krapkowicach - 10.07.2015
  Wyświetleń: 951
 1080. Zarządzenie Nr 685/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 951
 1081. Zarządzenie Nr 772/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 951
 1082. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kasowej z dnia 06.09.2021 r.
  Wyświetleń: 948
 1083. Zarządzenie Nr 681/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 948
 1084. Zarządzenie Nr 699/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana - Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do ...
  Wyświetleń: 948
 1085. Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 947
 1086. Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 947
 1087. Zarządzenie Nr 778/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 947
 1088. Zarządzenie Nr 1017/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 946
 1089. Zarządzenie Nr 1047/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 946
 1090. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 945
 1091. Zarządzenie Nr 649/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 945
 1092. Zarządzenie Nr 698/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Teresy Krul - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz wydawania ...
  Wyświetleń: 945
 1093. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 943
 1094. Zarządzenie Nr 703/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 943
 1095. Zarządzenie Nr 677/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-06-2017 w sprawie przekazania pani Klaudii Pierzkała zastępcy dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicachuprawnień w 2017 roku.
  Wyświetleń: 942
 1096. Zarządzenie Nr 680/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 942
 1097. Ogłoszenie z dnia 13.09.2019 r.
  Wyświetleń: 941
 1098. Zarządzenie Nr 633/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 941
 1099. Zarządzenie Nr 654/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 940
 1100. Zarządzenie Nr 721/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 940
 1101. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki Nr 391 z mapy 8 o pow. 0,0315 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Opolskiej 47 z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 939
 1102. Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 939
 1103. Zarządzenie Nr 615/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 938
 1104. Zarządzenie Nr 675/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-05-2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 938
 1105. Zarządzenie Nr 745/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach
  Wyświetleń: 938
 1106. Zarządzenie Nr 759/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 938
 1107. Ogłoszenie o nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy z dnia 22.05.2018
  Wyświetleń: 936
 1108. Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Szczygielskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz ...
  Wyświetleń: 936
 1109. Zarządzenie Nr 707/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 936
 1110. Zarządzenie Nr 786/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe ...
  Wyświetleń: 936
 1111. Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-01-2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2019/2020 do ...
  Wyświetleń: 935
 1112. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 934
 1113. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 933
 1114. Zarządzenie Nr 742/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 933
 1115. Zarządzenie Nr 671/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2017 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 932
 1116. Zarządzenie Nr 686/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Martiny Majer - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 931
 1117. Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 931
 1118. Zarządzenie Nr 750/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2017 w sprawie uchylenie części oraz wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic nr 747/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 931
 1119. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 929
 1120. Zarządzenie Nr 705/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 926
 1121. Zarządzenie Nr 611/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 925
 1122. Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat, karnetów i kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów ...
  Wyświetleń: 925
 1123. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik miejski (Aplikant) z dnia 11.09.2019 r.
  Wyświetleń: 924
 1124. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach - 02.09.2020 r.
  Wyświetleń: 923
 1125. Zarządzenie Nr 704/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-07-2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 923
 1126. Zarządzenie Nr 841/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie przeznaczenia garażu na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 923
 1127. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.11.2020 r.
  Wyświetleń: 922
 1128. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 922
 1129. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...
  Wyświetleń: 922
 1130. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 920
 1131. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 919
 1132. Zarządzenie Nr 714/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 919
 1133. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 919
 1134. Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 918
 1135. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 917
 1136. Zarządzenie Nr 692/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Klimowicz – Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 916
 1137. Zarządzenie Nr 720/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 916
 1138. Zarządzenie Nr 691/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Marleny Kornaś - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 915
 1139. Zarządzenie Nr 715/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 915
 1140. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 914
 1141. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2019 r.
  Wyświetleń: 914
 1142. Archiwum ogłoszeń o przetargach
  Wyświetleń: 913
 1143. Zarządzenie Nr 665/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 912
 1144. I Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.11.2018 r.
  Wyświetleń: 911
 1145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika Miasta - z dnia 10.05.2021r.
  Wyświetleń: 911
 1146. Zarządzenie Nr 777 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały ...
  Wyświetleń: 911
 1147. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 10.07.2018 r.
  Wyświetleń: 910
 1148. Zarządzenie Nr 725/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 910
 1149. Zarządzenie Nr 701/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka - starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 909
 1150. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 908
 1151. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska - 08.12.2020 r.
  Wyświetleń: 908
 1152. Informacja o podjęciu uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości
  Wyświetleń: 907
 1153. Protokół IV/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 907
 1154. Zarządzenie Nr 689/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność ...
  Wyświetleń: 907
 1155. Zarządzenie Nr 806/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ...
  Wyświetleń: 907
 1156. Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 906
 1157. Zarządzenie Nr 1054/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 902
 1158. Zarządzenie Nr 719/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-08-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spółek wodnych na rok 2017
  Wyświetleń: 902
 1159. Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 902
 1160. Ogłoszenie o naborze na dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach - 18.03.2021 r.
  Wyświetleń: 900
 1161. Zarządzenie Nr 718/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 900
 1162. Zmiana MPZP dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą
  Wyświetleń: 899
 1163. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 07.02.2019 r.
  Wyświetleń: 898
 1164. Zarządzenie Nr 688/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Konik - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 897
 1165. Zarządzenie Nr 850/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...
  Wyświetleń: 897
 1166. Zarządzenie Nr 1018/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 895
 1167. Zarządzenie Nr 690/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Wojtkiewicz – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego ...
  Wyświetleń: 895
 1168. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski (aplikant)
  Wyświetleń: 894
 1169. Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 893
 1170. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 892
 1171. Zarządzenie Nr 848/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 892
 1172. Zarządzenie Nr 860/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania ...
  Wyświetleń: 890
 1173. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 889
 1174. Zarządzenie Nr 849/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-02-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 887
 1175. Zawiadomienie z dnia 25.06.2019 r.
  Wyświetleń: 885
 1176. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -26.02.2019r.
  Wyświetleń: 884
 1177. Zarządzenie Nr 687/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Piskozub - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do poświadczania za zgodność odpisów ...
  Wyświetleń: 884
 1178. Zarządzenie Nr 730/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 882
 1179. Zarządzenie Nr 1031/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 881
 1180. Zarządzenie Nr 669/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-05-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału Spółki „DELFIN” z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 880
 1181. Zarządzenie Nr 578/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 879
 1182. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
  Wyświetleń: 879
 1183. Protokół I/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 877
 1184. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 20.12.2019
  Wyświetleń: 876
 1185. XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.
  Wyświetleń: 876
 1186. Zarządzenie Nr 773/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania członka komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynnościw postępowaniu.
  Wyświetleń: 875
 1187. Zarządzenie Nr 911/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 874
 1188. Zarządzenie Nr 873/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 873
 1189. Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2019
  Wyświetleń: 872
 1190. Protokół II/2018 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 871
 1191. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 870
 1192. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 02.05.2019 r.
  Wyświetleń: 867
 1193. Zarządzenie Nr 1030/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 867
 1194. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowsko urzędnicze - podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej
  Wyświetleń: 866
 1195. Zarządzenie Nr 664/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 866
 1196. Zarządzenie Nr 861/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony ...
  Wyświetleń: 866
 1197. Zarządzenie Nr 717/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-08-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 865
 1198. Decyzja Burmistrza Krapkowic z dnia 13.03.2019 r. (proj. Ściborowice II)
  Wyświetleń: 864
 1199. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 864
 1200. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 861
 1201. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 859
 1202. Zarządzenie Nr 693/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 857
 1203. Zarządzenie Nr 716/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-08-2017 w sprawie udzielenia upoważnienia
  Wyświetleń: 857
 1204. Zarządzenie Nr 683/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 856
 1205. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 14.05.2019 r.
  Wyświetleń: 855
 1206. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.04.2019 r.
  Wyświetleń: 854
 1207. Obwieszczenie z dnia 16.04.2019 r.
  Wyświetleń: 853
 1208. Zarządzenie Nr 740/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-09-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia ...
  Wyświetleń: 851
 1209. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowsko urzędnicze - podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności
  Wyświetleń: 850
 1210. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 849
 1211. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 849
 1212. Zarządzenie Nr 610/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-03-2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 849
 1213. Zarządzenie Nr 888/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 849
 1214. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z 05.06.2019 r.
  Wyświetleń: 848
 1215. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.
  Wyświetleń: 848
 1216. Zarządzenie Nr 857/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 847
 1217. Zarządzenie Nr 1056/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-11-2018 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2019 r.
  Wyświetleń: 846
 1218. Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...
  Wyświetleń: 846
 1219. Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach.
  Wyświetleń: 846
 1220. Zawiadomienie z dnia 09.04.2019 r.
  Wyświetleń: 846
 1221. X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.
  Wyświetleń: 845
 1222. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji -30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 844
 1223. Informacja o wszczęciu postępowaniu z dnia 16.04.2019 r.
  Wyświetleń: 842
 1224. Publikacja dotycząca rozwoju Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010-2017.
  Wyświetleń: 841
 1225. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 838
 1226. Zarządzenie Nr 998/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 838
 1227. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (pozostałe dochody) - 26.03.2021 r.
  Wyświetleń: 836
 1228. Zarządzenie Nr 734/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez dyrektorów szkół ...
  Wyświetleń: 835
 1229. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
  Wyświetleń: 831
 1230. Zarządzenie Nr 1027/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 831
 1231. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 30.05.2019 r.
  Wyświetleń: 830
 1232. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 829
 1233. Taryfy zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krapkowice na okres 3 lat
  Wyświetleń: 827
 1234. Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2020
  Wyświetleń: 823
 1235. Protokół VI/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 823
 1236. Zarządzenie Nr 1042/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 821
 1237. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Limanowskiego i Opolskiej ...
  Wyświetleń: 820
 1238. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.03.2019 r.
  Wyświetleń: 819
 1239. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 819
 1240. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10.07.2019 r.
  Wyświetleń: 818
 1241. Zarządzenie Nr 1028/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 818
 1242. Zarządzenie Nr 1032/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 818
 1243. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 818
 1244. Zarządzenie Nr 1025/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 816
 1245. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 20.03.2019 r.
  Wyświetleń: 814
 1246. Zarządzenie Nr 880/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 814
 1247. Ogłoszenie wykazu nieruchmości do zbycia z dnia 17.04.2018 r.
  Wyświetleń: 813
 1248. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 812
 1249. XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 811
 1250. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 810
 1251. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 810
 1252. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 17.04.2019 r.
  Wyświetleń: 810
 1253. Zarządzenie Nr 862/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 809
 1254. Zarządzenie Nr 881/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 806
 1255. Zarządzenie Nr 891/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 806
 1256. Zarządzenie Nr 1044/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 804
 1257. Zarządzenie Nr 988/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 804
 1258. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 803
 1259. XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 803
 1260. Zarządzenie Nr 1037/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 803
 1261. Zarządzenie Nr 1034/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 801
 1262. Zarządzenie Nr 885/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 801
 1263. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 18.04.2019 r.
  Wyświetleń: 799
 1264. Konkurs projektów - wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2021 roku
  Wyświetleń: 798
 1265. Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 798
 1266. Zarządzenie Nr 916/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na ...
  Wyświetleń: 797
 1267. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 05.04.2019 r.
  Wyświetleń: 796
 1268. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 796
 1269. Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach - BZP.271.6.2021
  Wyświetleń: 794
 1270. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.07.2019 r.
  Wyświetleń: 789
 1271. Ogłoszenie o przetargu z dnia 29.03.2019 r.
  Wyświetleń: 787
 1272. Zarządzenie Nr 917/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” organizowanym przez Gminę Zabierzów w dniach od 08 lipca 2018 r. do 21 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 786
 1273. Zarządzenie Nr 918/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 786
 1274. Decyzja Burmistrza Krapkowic z dnia 13.03.2019 r. (proj. Ściborowice I)
  Wyświetleń: 785
 1275. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 783
 1276. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska.pdf
  Wyświetleń: 781
 1277. Protokół V/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 781
 1278. Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie przekazania pani Barbarze Szczerskiej pełniącej obowiązki dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach uprawnień w 2018 roku.
  Wyświetleń: 781
 1279. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 780
 1280. Ogłoszenie z dnia 30.04.2019 r.
  Wyświetleń: 780
 1281. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki położonej przy ul. Posiłek z dnia 05.07.2019 r.
  Wyświetleń: 779
 1282. Zarządzenie Nr 914/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 779
 1283. Zarządzenie Nr 1039/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 777
 1284. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2021 r.
  Wyświetleń: 776
 1285. Zarządzenie Nr 1041/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Wykonanie nawierzchni ul. Parkowej w Rogowie Opolskim.
  Wyświetleń: 775
 1286. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 775
 1287. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Bolesława Prusa z dnia 21.06.2019
  Wyświetleń: 774
 1288. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 773
 1289. Zarządzenie Nr 892/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postepowaniu
  Wyświetleń: 773
 1290. Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 772
 1291. Zawiadomienie z dnia 03.07.2019 r.
  Wyświetleń: 772
 1292. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 770
 1293. Zarządzenie Nr 910/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 770
 1294. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego - 28.06.2019 r.
  Wyświetleń: 769
 1295. Zarządzenie Nr 1021/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-10-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 767
 1296. Ogłoszenie o korekcie II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2019 rok.
  Wyświetleń: 766
 1297. Zarządzenie Nr 912/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 766
 1298. Zarządzenie Nr 1029/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Remont ul. Konopnickiej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 762
 1299. Zarządzenie Nr 901/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 762
 1300. Zarządzenie Nr 913/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 761
 1301. Zarządzenie Nr 964/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-07-2018 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krapkowice, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele ...
  Wyświetleń: 761
 1302. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 759
 1303. Zarządzenie Nr 971/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 758
 1304. Interpelacja w sprawie nadzoru organu prowadzącego nad plaówkami oświatowo-wychowawczymi na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w latach 2016-2020
  Wyświetleń: 757
 1305. Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 757
 1306. Protokół VIII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 755
 1307. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10.06.2019 r.
  Wyświetleń: 754
 1308. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice - BZP.271.1.2021
  Wyświetleń: 754
 1309. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.
  Wyświetleń: 754
 1310. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 753
 1311. Informacja o terminach polowań
  Wyświetleń: 752
 1312. Ogłoszenie o wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - 20.09.2019 r.
  Wyświetleń: 752
 1313. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków - 26.10.2020 r.
  Wyświetleń: 751
 1314. Zarządzenie Nr 898/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 751
 1315. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 24.05.2019 r.
  Wyświetleń: 750
 1316. Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 749
 1317. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 748
 1318. Zarządzenie Nr 1040/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa chodnika ul. Bocznej w Gwoździcach.
  Wyświetleń: 748
 1319. Zarządzenie Nr 1043/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 748
 1320. Zarządzenie Nr 1046/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2018 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 748
 1321. Zarządzenie Nr 997/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 748
 1322. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki przy ul. Wierzbowej z dnia 21.06.2019
  Wyświetleń: 747
 1323. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2019 rok
  Wyświetleń: 745
 1324. Zarządzenie Nr 1038/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 745
 1325. Protokół VII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 743
 1326. Zarządzenie Nr 1048/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 12-12-2018 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz realizacji rządowego programu ,,Dobry start
  Wyświetleń: 743
 1327. Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 09 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 741
 1328. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - 16.02.2021 r.
  Wyświetleń: 741
 1329. Protokół XI/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 741
 1330. Ogłoszenie o wyborze emitera obligacji komunalnych
  Wyświetleń: 740
 1331. Zarządzenie Nr 834/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 739
 1332. Ogłoszenie o przetargu z dnia 03.04.2018 r.
  Wyświetleń: 738
 1333. Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 738
 1334. Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 736
 1335. Interpelacja dot. budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 735
 1336. Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 735
 1337. Zarządzenie Nr 1020/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-10-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 733
 1338. Ogloszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2017 rok
  Wyświetleń: 731
 1339. Zarządzenie Nr 970/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 729
 1340. Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych ...
  Wyświetleń: 727
 1341. Zarządzenie Nr 782/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 727
 1342. Zarządzenie Nr 883/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 726
 1343. Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej (VIII kadencji) i starsze
  Wyświetleń: 725
 1344. Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 724
 1345. Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.
  Wyświetleń: 723
 1346. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 720
 1347. Zarządzenie Nr 922/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 718
 1348. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 718
 1349. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 715
 1350. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - 23.08.2019 r.
  Wyświetleń: 715
 1351. Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla ...
  Wyświetleń: 715
 1352. Zarządzenie Nr 993/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-08-2018 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektorai powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 715
 1353. Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 714
 1354. Zarządzenie Nr 999/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 713
 1355. Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 712
 1356. Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 712
 1357. Interpelacja w sprawie sondy publicznej dot. wyboru lokalizacji na cmentarz komunalny
  Wyświetleń: 711
 1358. Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2020 rok
  Wyświetleń: 711
 1359. Zarządzenie Nr 789/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 r.
  Wyświetleń: 711
 1360. Zarządzenie Nr 1015/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2018 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
  Wyświetleń: 710
 1361. Zarządzenie Nr 939/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego
  Wyświetleń: 710
 1362. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 709
 1363. Ogłoszenie o przetargu i zamianie - 05.06.2018 r.
  Wyświetleń: 708
 1364. Zarządzenie Nr 800/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 708
 1365. Zawiadomienie z dnia 26.04.2019 r.
  Wyświetleń: 706
 1366. Zarządzenie Nr 157 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do przekazywania informacji ...
  Wyświetleń: 705
 1367. Zarządzenie Nr 858/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 705
 1368. Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 704
 1369. Zarządzenie Nr 784/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 702
 1370. Ogłoszenie o sprzedaży i zamianie z dnia 10.04.2018 r.
  Wyświetleń: 701
 1371. Protokół XII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 701
 1372. Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 700
 1373. Zarządzenie Nr 763/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 496/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy ...
  Wyświetleń: 700
 1374. Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-03-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r. w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 700
 1375. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 698
 1376. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej - 21.10.2020 r.
  Wyświetleń: 697
 1377. XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.12.2019 r.
  Wyświetleń: 697
 1378. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 697
 1379. XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach -21.11.2019 r.
  Wyświetleń: 696
 1380. Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2019 w sprawie aktualizacji kart usług stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
  Wyświetleń: 692
 1381. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 691
 1382. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.02.2020 r.
  Wyświetleń: 690
 1383. Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 690
 1384. Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 689
 1385. Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-06-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski
  Wyświetleń: 689
 1386. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22.05.2019 r.
  Wyświetleń: 689
 1387. Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 688
 1388. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż działki - 25.10.2019 r.
  Wyświetleń: 687
 1389. Protokół IX/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 687
 1390. Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 686
 1391. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 08.11.2019 r.
  Wyświetleń: 685
 1392. Zarządzenie Nr 1002/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach od roku szkolnego 2018/2019.
  Wyświetleń: 685
 1393. Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Rogów Opolski
  Wyświetleń: 684
 1394. Zarządzenie Nr 1023/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 683
 1395. Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 678
 1396. Archiwum
  Wyświetleń: 675
 1397. Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2020 rok
  Wyświetleń: 675
 1398. Zarządzenie Nr 1000/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 675
 1399. Zarządzenie Nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-10-2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 674
 1400. Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 673
 1401. Zarządzenie Nr 821/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2018 rok
  Wyświetleń: 669
 1402. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach
  Wyświetleń: 668
 1403. Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 668
 1404. Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 668
 1405. Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-05-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 668
 1406. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.07.2019 r.
  Wyświetleń: 667
 1407. Zawiadomienie z dnia 30.06.2020 r.
  Wyświetleń: 666
 1408. Zarządzenie Nr 828/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej ...
  Wyświetleń: 663
 1409. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 663
 1410. Zarządzenie Nr 996/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach od roku szkolnego 2018/2019.
  Wyświetleń: 659
 1411. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 658
 1412. XIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.01.2020 r.
  Wyświetleń: 658
 1413. Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 657
 1414. Zarządzenie Nr 1024/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 654
 1415. Zarządzenie Nr 678/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 654
 1416. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 653
 1417. Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców
  Wyświetleń: 653
 1418. Zarządzenie Nr 788/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 652
 1419. Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
  Wyświetleń: 652
 1420. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2020 r.
  Wyświetleń: 651
 1421. Zawiadominie
  Wyświetleń: 650
 1422. Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2019 w sprawie upoważnienia pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych.
  Wyświetleń: 649
 1423. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - 26.07.2019 r.
  Wyświetleń: 648
 1424. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 08.11.2019 r.
  Wyświetleń: 648
 1425. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat- 06.09.2019 r.
  Wyświetleń: 648
 1426. Zarządzenie Nr 1012/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 646
 1427. Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 645
 1428. Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.
  Wyświetleń: 644
 1429. Zarządzenie Nr 988/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 644
 1430. XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.02.2020 r.
  Wyświetleń: 643
 1431. Zarządzenie Nr 1022/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-10-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana chodnika ul.Pocztowa w  Krapkowicach
  Wyświetleń: 643
 1432. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 643
 1433. Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Krapkowice dla spólek wodnych
  Wyświetleń: 640
 1434. Zarządzenie Nr 792/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 640
 1435. Zarządzenie Nr 826/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 640
 1436. Zarządzenie Nr 855/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, ...
  Wyświetleń: 639
 1437. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 637
 1438. Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-05-2019 w sprawie ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Wyświetleń: 637
 1439. Zarządzenie Nr 790/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-11-2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 637
 1440. Zawiadomienie z dnia 01.07.2019 r.
  Wyświetleń: 637
 1441. Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 637
 1442. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 25.10.2019 r.
  Wyświetleń: 636
 1443. Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związkuz realizacją zadania pn. Naprawa zabytkowego muru przy ul. Sądowej w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 635
 1444. Zarządzenie Nr 801/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 634
 1445. Zarządzenie Nr 802/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 634
 1446. Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 632
 1447. Zarządzenie Nr 787/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-11-2017 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności ...
  Wyświetleń: 631
 1448. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 631
 1449. Odwołanie przetargu
  Wyświetleń: 630
 1450. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kasowej
  Wyświetleń: 629
 1451. Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2018
  Wyświetleń: 629
 1452. Ogłoszenie z dnia 19.07.2019 r.
  Wyświetleń: 629
 1453. Otwarte konkursy ofert na 2021 rok cz.II
  Wyświetleń: 629
 1454. Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 629
 1455. Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 628
 1456. Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 627
 1457. Zarządzenie Nr 852/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 627
 1458. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 625
 1459. Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 625
 1460. Zawiadomienie z dnia 30.07.2019 r.
  Wyświetleń: 625
 1461. Wyniki konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w 2021 roku
  Wyświetleń: 622
 1462. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 621
 1463. Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy
  Wyświetleń: 618
 1464. Zarządzenie Nr 905/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 617
 1465. Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Nowakowskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 616
 1466. Ogłoszenie - 09.06.2020 r.
  Wyświetleń: 615
 1467. Protokół X/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 615
 1468. Zarządzenie Nr 1001/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 615
 1469. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy - BZP.271.14.2021
  Wyświetleń: 614
 1470. Zarządzenie Nr 795/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-11-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 614
 1471. Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-05-2019 w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 613
 1472. Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony dotychczasowemu dzierżawcy
  Wyświetleń: 613
 1473. Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 613
 1474. Ogłoszenie - 09.06.2020 r.
  Wyświetleń: 612
 1475. Zarządzenie Nr 825/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 612
 1476. Zarządzenie Nr 823/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-01-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 611
 1477. Obwieszczenia z dnia 12.12.2019
  Wyświetleń: 609
 1478. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i remontów - 16.02.2021 r.
  Wyświetleń: 609
 1479. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do użyczenia z dnia 06.12.2019
  Wyświetleń: 609
 1480. Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-04-2019 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 642/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych ...
  Wyświetleń: 609
 1481. Zawiadomienie z dnia 13.08.2019 r.
  Wyświetleń: 609
 1482. Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-05-2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu uczestnictwa w Letnim Obozie Języka Angielskiego” organizowanym przez Gminę Morawica w dniach od 7 lipca 2019 r. do 20 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 608
 1483. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (inwestycje i środki trwałe) - 26.03.2021 r.
  Wyświetleń: 607
 1484. Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 607
 1485. Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 607
 1486. Zarządzenia Burmistrza Krapkowic (VIII kadencja) - 2022 rok
  Wyświetleń: 606
 1487. Obwieszczenie Ministra Gospodrki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24.07.2019 r.
  Wyświetleń: 605
 1488. Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2019 w sprawie przyznania stypendiów sportowych i nagród za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej
  Wyświetleń: 605
 1489. Zarządzenie Nr 765/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 604
 1490. Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez ...
  Wyświetleń: 604
 1491. Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
  Wyświetleń: 604
 1492. Zawiadomienie z dnia 23.08.2019 r.
  Wyświetleń: 604
 1493. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 603
 1494. Interpelacja dot. ankiety ws. wyboru lokalizacji na cmentarz komunalny
  Wyświetleń: 603
 1495. Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 601
 1496. Zmiana MPZP obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 601
 1497. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika Miasta
  Wyświetleń: 600
 1498. Zarządzenie Nr 805/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 600
 1499. Postanowienie Burmistrza Krapkowic z dnia 03.04.2019 r.
  Wyświetleń: 599
 1500. Zarządzenie Nr 1026/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 599
 1501. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 31 października 2019 r.
  Wyświetleń: 598
 1502. Zarządzenie Nr 836/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 598
 1503. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 597
 1504. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany - 09.03.2021 r.
  Wyświetleń: 596
 1505. Zarządzenie Nr 807/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 594
 1506. Zarządzenie Nr 843/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-01-2018 w sprawie zmiany zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzenia deklaracji VAT-7 przez Gminę Krapkowice
  Wyświetleń: 594
 1507. Zarządzenie Nr 846/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-01-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 593
 1508. Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 592
 1509. Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Krapkowice oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
  Wyświetleń: 591
 1510. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Wyświetleń: 590
 1511. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.06.2020 r.
  Wyświetleń: 590
 1512. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska - 16.02.2021 r.
  Wyświetleń: 588
 1513. Zarządzenie Nr 842/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do ...
  Wyświetleń: 586
 1514. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 585
 1515. Zarządzenie Nr 833/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 584
 1516. Zawiadominie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.09.2019 r.
  Wyświetleń: 584
 1517. Interpelacja w sprawie nadzoru prowadzonego przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 583
 1518. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20.12.2019 r.
  Wyświetleń: 581
 1519. Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-03-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 581
 1520. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 581
 1521. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 580
 1522. Zarządzenie Nr 831/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka ...
  Wyświetleń: 580
 1523. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 578
 1524. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 577
 1525. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 577
 1526. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania z dnia 15.11.2019 r.
  Wyświetleń: 576
 1527. Zarządzenie Nr 753/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-09-2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 576
 1528. Zarządzenie Nr 822/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 576
 1529. Zarządzenie Nr 837/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów ...
  Wyświetleń: 575
 1530. Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Krapkowice
  Wyświetleń: 574
 1531. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 574
 1532. Zarządzenie Nr 764/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-10-2017 w sprawie upoważnienia do występowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnienia ...
  Wyświetleń: 573
 1533. Zarządzenie Nr 820/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-01-2018 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 573
 1534. Zarządzenie Nr 934/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowa w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 573
 1535. Zarządzenie Nr 840/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 570
 1536. Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-11-2019 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2020 r.
  Wyświetleń: 569
 1537. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 569
 1538. Protokół XIV/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 567
 1539. Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 567
 1540. Zarządzenie Nr 830/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 567
 1541. Zarządzenie Nr 839/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ...
  Wyświetleń: 567
 1542. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 565
 1543. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. remontów i uzgodnień z dnia 29.11.2021 r.
  Wyświetleń: 565
 1544. Zarządzenie Nr 838/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 565
 1545. Zarządzenie Nr 827/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-01-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 564
 1546. Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-12-2019 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 562
 1547. Zarządzenie Nr 835/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 561
 1548. Protokół XIII/2019 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 560
 1549. Obwieszczenie z dnia 24.09.2019 r.
  Wyświetleń: 558
 1550. Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 558
 1551. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 558
 1552. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko z dnia 23.12.2019 r.
  Wyświetleń: 557
 1553. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obrony cywilnej - 02.12.2020 r.
  Wyświetleń: 557
 1554. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (pozostałe dochody)
  Wyświetleń: 556
 1555. Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach - BZP.271.21.2021
  Wyświetleń: 556
 1556. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.01.2021 r.
  Wyświetleń: 555
 1557. Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 555
 1558. Zarządzenie Nr 869/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 555
 1559. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 24.01.2020 r.
  Wyświetleń: 554
 1560. Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 554
 1561. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu
  Wyświetleń: 554
 1562. Zarządzenie Nr 832/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 553
 1563. Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 553
 1564. Zawiadomienie - 30.01.2020 r.
  Wyświetleń: 552
 1565. Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 551
 1566. Zarządzenie Nr 930/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Krapkowicach
  Wyświetleń: 551
 1567. Zarządzenie Nr 887/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 550
 1568. Interpelacja ws. odwołania Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
  Wyświetleń: 548
 1569. Obwieszczenie z dnia 13.01.2020 r.
  Wyświetleń: 548
 1570. Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice”.
  Wyświetleń: 548
 1571. Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 547
 1572. Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-03-2019 w  sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 546
 1573. Zarządzenie Nr 829/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-01-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 545
 1574. Zarządzenie Nr 856/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 545
 1575. Zarządzenie Nr 890/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 544
 1576. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 544
 1577. Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 542
 1578. Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2019 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 542
 1579. Budżet Gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 540
 1580. Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 540
 1581. Ogłoszenie o przetargu z dnia 13.03.2020 r. - odwołany
  Wyświetleń: 539
 1582. Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 539
 1583. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 538
 1584. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 537
 1585. Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  Wyświetleń: 537
 1586. Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 535
 1587. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 534
 1588. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - poinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 533
 1589. Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-12-2019 w sprawie odwołania Pierwszego Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 533
 1590. Zarządzenie Nr 907/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2017 rok
  Wyświetleń: 533
 1591. Zarządzenie Nr 864/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 530
 1592. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 529
 1593. Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 528
 1594. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 526
 1595. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej (inwestycje i środki trwałe)
  Wyświetleń: 524
 1596. Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach doParlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 524
 1597. Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 524
 1598. Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 524
 1599. Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-06-2019 w sprawie aktualizacji "Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice"
  Wyświetleń: 523
 1600. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 522
 1601. Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 522
 1602. Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 519
 1603. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 518
 1604. XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 518
 1605. Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 517
 1606. Zarządzenie Nr 909/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 517
 1607. XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.08.2020 r.
  Wyświetleń: 516
 1608. Zarządzenie Nr 954/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 516
 1609. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 515
 1610. Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 514
 1611. Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 514
 1612. Zarządzenie Nr 845/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania Przewodniczącego komisji przetargowej i określenia zakresu jego czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 514
 1613. XVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 23.04.2020 r.
  Wyświetleń: 512
 1614. Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 511
 1615. Zarządzenie Nr 932/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krapkowicach
  Wyświetleń: 510
 1616. Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 509
 1617. Zarządzenie Nr 259 /2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-12-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sięo stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 508
 1618. Zarządzenie Nr 824/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 508
 1619. Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 507
 1620. Zarządzenie Nr 872/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 507
 1621. Informacja z przeprowadzonego w dniu 23 października 2020 roku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki
  Wyświetleń: 506
 1622. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 506
 1623. Zarządzenie Nr 851/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 506
 1624. Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 505
 1625. Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 503
 1626. Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-03-2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,w tym wypoczynku dzieci ...
  Wyświetleń: 502
 1627. Zarządzenie Nr 941/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 502
 1628. Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.
  Wyświetleń: 501
 1629. Zarządzenie Nr 1007/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 501
 1630. Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 499
 1631. Zarządzenie Nr 783/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 499
 1632. Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-04-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 498
 1633. Zarządzenie Nr 859/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...
  Wyświetleń: 498
 1634. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 497
 1635. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz wskaźnika zwiększającego na 2020 rok
  Wyświetleń: 497
 1636. Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-06-2019 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu ...
  Wyświetleń: 495
 1637. Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 495
 1638. Ogłoszenie o przetargach z dnia 23.06.2020 r.
  Wyświetleń: 494
 1639. Zarządzenie Nr 956/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-06-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 494
 1640. Zarządzenie Nr 946/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 493
 1641. Protokół XVI/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 492
 1642. Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 492
 1643. Zarządzenie Nr 867/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 492
 1644. Zarządzenie Nr 940/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-05-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 491
 1645. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 490
 1646. Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie określenia Procedury realizacji zadań z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego w gminie Krapkowice.
  Wyświetleń: 490
 1647. Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 490
 1648. Zarządzenie Nr 868/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-02-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok
  Wyświetleń: 490
 1649. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym - 11.08.2020 r.
  Wyświetleń: 489
 1650. Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-08-2019 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 489
 1651. Zarządzenie Nr 844/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-01-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 489
 1652. Zarządzenie Nr 926/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 489
 1653. Zarządzenie Nr 927/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 489
 1654. Protokół XV/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 488
 1655. Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego ...
  Wyświetleń: 488
 1656. Zarządzenie Nr 877/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ...
  Wyświetleń: 487
 1657. Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 486
 1658. Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 485
 1659. Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-02-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej.
  Wyświetleń: 485
 1660. Zarządzenie Nr 889/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych za 2018 rok
  Wyświetleń: 485
 1661. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.02.2020 r.
  Wyświetleń: 484
 1662. Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 484
 1663. Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 484
 1664. Zarządzenie Nr 853/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 483
 1665. Zarządzenie Nr 928/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 483
 1666. Zarządzenie Nr 1005/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 482
 1667. Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 482
 1668. Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 482
 1669. Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-12-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 482
 1670. Zarządzenie Nr 899/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 482
 1671. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2020
  Wyświetleń: 481
 1672. Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 481
 1673. Zarządzenie Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ...
  Wyświetleń: 481
 1674. Zarządzenie Nr 936/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad ...
  Wyświetleń: 481
 1675. Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 480
 1676. Zarządzenie Nr 968/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 480
 1677. Protokół XVII/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 479
 1678. Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 479
 1679. Zawiadomienie - 07.04.2020 r.
  Wyświetleń: 479
 1680. Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 477
 1681. Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-11-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 2 - „Budowa linii oświetlenia ulicznego na ...
  Wyświetleń: 477
 1682. Zarządzenie Nr 902/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 477
 1683. Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic - 12.02.2021 r.
  Wyświetleń: 476
 1684. Zarządzenie Nr 884/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania ...
  Wyświetleń: 476
 1685. Zarządzenie Nr 931/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 476
 1686. Zarządzenie Nr 933/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 476
 1687. Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowości Krapkowice - BZP.271.4.2021
  Wyświetleń: 475
 1688. Zarządzenie Nr 994/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2018 w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach
  Wyświetleń: 475
 1689. Ogłoszenie z dnia 04.02.2020 r.
  Wyświetleń: 474
 1690. Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego, określenia maksymalnych kwot środków finansowych z podziałem na obszary oraz kategorie, ustalenia wzoru wniosku, ...
  Wyświetleń: 474
 1691. Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 474
 1692. Zarządzenie Nr 875/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 05-03-2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 870/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok planu finansowego w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 474
 1693. Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-09-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 473
 1694. Stypendia sportowe na 2021 rok
  Wyświetleń: 472
 1695. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 14.08.2020 r.
  Wyświetleń: 472
 1696. Informacja o wszczęciu postępowania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 30 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 471
 1697. Ogłoszenie z dnia 04.02.2020 r.
  Wyświetleń: 471
 1698. Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-07-2019 w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie śodków z funduszu sołeckiego oraz oceny zmiany wniosków z funduszu sołeckiego.
  Wyświetleń: 471
 1699. Zarządzenie Nr 878/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz ...
  Wyświetleń: 471
 1700. Zarządzenie Nr 882/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 471
 1701. Wyniki konkursów ofert - 2021 rok
  Wyświetleń: 470
 1702. Zarządzenie Nr 953/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 470
 1703. Zarządzenie Nr 978/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-07-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
  Wyświetleń: 470
 1704. Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-06-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 469
 1705. Zarządzenie Nr 948/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 469
 1706. Zarządzenie Nr 290/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Arnoldowi Joszko – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 468
 1707. Zarządzenie Nr 865/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-02-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 468
 1708. Zarządzenie Nr 944/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
  Wyświetleń: 468
 1709. Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach ...
  Wyświetleń: 467
 1710. Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 467
 1711. Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-10-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice”. Zadanie 1 - „Budowa linii kablowej oświetlenia ...
  Wyświetleń: 467
 1712. Zarządzenie Nr 847/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-01-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 467
 1713. Zarządzenie Nr 937/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 467
 1714. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2021 r.
  Wyświetleń: 466
 1715. Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-07-2019 zmnieniające Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu podziału środków w zakresie dofinansowania doskonalenia ...
  Wyświetleń: 466
 1716. Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 466
 1717. Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 466
 1718. Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków ...
  Wyświetleń: 466
 1719. Zarządzenie Nr 893/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 466
 1720. Zarządzenie Nr 1010/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-09-2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 465
 1721. Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 465
 1722. Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 465
 1723. Zarządzenie Nr 943/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 465
 1724. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 464
 1725. Ogłoszenie z dnia 04.02.2020r.
  Wyświetleń: 464
 1726. Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 25-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 464
 1727. Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 464
 1728. Zarządzenie Nr 919/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 464
 1729. Zarządzenie Nr 921/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 464
 1730. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 27.02.2020 r.
  Wyświetleń: 463
 1731. Zarządzenie Nr 955/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-06-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 463
 1732. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 462
 1733. Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na ...
  Wyświetleń: 462
 1734. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 461
 1735. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Moskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21.05.2020 r.
  Wyświetleń: 461
 1736. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 461
 1737. Zarządzenie Nr 296/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-01-2020 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień
  Wyświetleń: 461
 1738. Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-01-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 461
 1739. Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia - planowanie przestrzenne - 2017
  Wyświetleń: 460
 1740. XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.06.2020 r.
  Wyświetleń: 460
 1741. Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-09-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności ...
  Wyświetleń: 460
 1742. Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych ...
  Wyświetleń: 460
 1743. Projekt budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 459
 1744. Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 459
 1745. Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 459
 1746. Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach od roku szkolnego 2019/2020.
  Wyświetleń: 459
 1747. Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim od roku szkolnego 2019/2020.
  Wyświetleń: 459
 1748. Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów-Nowy Młyn ...
  Wyświetleń: 459
 1749. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany- 02.03.2021 r.
  Wyświetleń: 457
 1750. Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-07-2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, kwoty wykorzystanych środków ...
  Wyświetleń: 457
 1751. Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-12-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonywanych w zwiazku z realizacją zadania pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach.
  Wyświetleń: 457
 1752. Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-12-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 457
 1753. Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-12-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 457
 1754. Zarządzenie Nr 923/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-04-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Romualdowi Haraf – Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
  Wyświetleń: 457
 1755. Zarządzenie Nr 972/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-07-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 457
 1756. XX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 19.11.2020
  Wyświetleń: 456
 1757. Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego celem podwyższenia kapitału „DELFIN” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 456
 1758. Zarządzenie Nr 929/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-05-2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach
  Wyświetleń: 456
 1759. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 456
 1760. Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 455
 1761. Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-05-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 454
 1762. Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 454
 1763. Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-08-2019 w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 454
 1764. Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-08-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 454
 1765. Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-09-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 5 lat
  Wyświetleń: 454
 1766. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kasowej z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 453
 1767. Wykaz wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2021 rok
  Wyświetleń: 453
 1768. Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 zmieniające Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...
  Wyświetleń: 453
 1769. Zarządzenie Nr 312/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-01-2020 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ...
  Wyświetleń: 453
 1770. Zarządzenie Nr 866/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 453
 1771. Zarządzenie Nr 871/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 453
 1772. Zarządzenie Nr 900/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-03-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 453
 1773. Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-08-2019 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...
  Wyświetleń: 452
 1774. Zarządzenie Nr 854/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-02-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 452
 1775. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym - 15.09.2020 r.
  Wyświetleń: 451
 1776. Ogłoszenie z dnia 25.02.2020 r.
  Wyświetleń: 451
 1777. XXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.12.2020 r.
  Wyświetleń: 451
 1778. Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 451
 1779. Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 451
 1780. Zarządzenie Nr 879/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 451
 1781. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 31.03.2020 r.
  Wyświetleń: 450
 1782. Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-12-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 450
 1783. Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 29-10-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 450
 1784. Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-10-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
  Wyświetleń: 449
 1785. Zarządzenie Nr 942/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 449
 1786. Obwieszczenie z dnia 12.03.2020 r.
  Wyświetleń: 448
 1787. Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2019 zmieniające Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...
  Wyświetleń: 448
 1788. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 448
 1789. Zarządzenie Nr 876/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 06-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 447
 1790. Zarządzenie Nr 945/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2017 rok
  Wyświetleń: 447
 1791. Zawiadomienie - 30.04.2020
  Wyświetleń: 447
 1792. Protokół XIX/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 446
 1793. Zarządzenie Nr 897/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok
  Wyświetleń: 446
 1794. Zarządzenie Nr 920/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 914/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy ...
  Wyświetleń: 446
 1795. Zarządzenie Nr 293/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 09-01-2020 w sprawie powołania Komisji mającej za zadanie ustalenie wyników głosowania w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, dotyczących lokalizacji nowego cmentarza ...
  Wyświetleń: 445
 1796. Informacje o środowisku i jego ochronie - 2022 rok
  Wyświetleń: 444
 1797. Zarządzenie Nr 284/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-01-2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 444
 1798. Zarządzenie Nr 299/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-01-2020 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2020 rok
  Wyświetleń: 444
 1799. Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-01-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 444
 1800. Zarządzenie Nr 935/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 444
 1801. Zarządzenie Nr 977/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-07-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 444
 1802. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 07.12.2020 r.
  Wyświetleń: 443
 1803. Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-07-2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowegoubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 443
 1804. Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-08-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 443
 1805. Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2019 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice. Zadanie 4 - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ...
  Wyświetleń: 443
 1806. Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 443
 1807. Zarządzenie Nr 979/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 443
 1808. Zarządzenie Nr 989/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.
  Wyświetleń: 443
 1809. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 443
 1810. Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 442
 1811. Biuro Inwestycji Gminnych
  Wyświetleń: 441
 1812. Zarządzenie Nr 1008/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-09-2018 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadania pn.Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy.
  Wyświetleń: 441
 1813. Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-07-2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 441
 1814. Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-09-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 441
 1815. Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-10-2019 w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych na wynajem w drodze przetargu
  Wyświetleń: 441
 1816. Zarządzenie Nr 874/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 441
 1817. Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 440
 1818. Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 440
 1819. Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 440
 1820. Zarządzenie Nr 957/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
  Wyświetleń: 440
 1821. Zarządzenie Nr 896/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-03-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 439
 1822. Interpelacja w sprawie nadania mostowi imienia Burmistrza Piotra Sollocha
  Wyświetleń: 438
 1823. Otwarte konkursy ofert na 2022 rok
  Wyświetleń: 438
 1824. Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-07-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 438
 1825. Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-10-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok
  Wyświetleń: 438
 1826. Zarządzenie Nr 886/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 07-03-2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury ...
  Wyświetleń: 438
 1827. Protokół XVIII/2020 oraz wyniki głosowań
  Wyświetleń: 437
 1828. Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-01-2019 w sprawie przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice uprawnień na 2019 rok