Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi

 

Rada Miejska w Krapkowicach w dniu 21 listopada 2019 r. uchwaliła, po konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczny program współpracy na 2020 rok:

Roczne  programy współpracy Gminy Krapkowice z  organizacjami  pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego w latach 2004 - 2019:

 

 

 

Wersja XML