Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW

Skład Komisji Gospodarki i Finansów_______________________


Przewodniczący: Teofil Knura
Zastępca: Arnold Donitza

Członek komisji: Szczepan Bryś
Członek komisji: Grzegorz Chromiński
Członek komisji: Iwona Gajda
Członek komisji: Rudolf Janocha
Członek komisji: Maria Karwecka
Członek komisji: Werner Koppe
Członek komisji: Władysław Maj
Członek komisji: Władysław Martynowski
Członek komisji: Krystian Klemens
Członek komisji: Adam Wywioł
Członek komisji: Wacław GawlińskiZadania Komisji________________________________________

Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z:

 • ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami;

 • lokalnym transportem drogowym;

 • ochroną środowiska;

 • utrzymaniem czystości;

 • inwestycjami;

 • ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych;

 • opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy;

 • opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.  Opracowała: Beata Stępniowska


 • Wersja XML