Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu_____________________


Przewodniczący: Władysław Martynowski
Zastępca: Maria Karwecka

Członek komisji: Grzegorz Chromiński
Członek komisji: Arnold Donitza
Członek komisji: Iwona Gajda
Członek komisji: Krystian Klemens
Członek komisji: Teofil Knura
Członek komisji: Werner Koppe
Członek komisji: Andrzej Krajka
Członek komisji: Janina Kuc
Członek komisji: Jerzy Roszkowiak
Członek komisji: Sławomir Rowiński (wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 21.09.2005)
Członek komisji: Wacław GawlińskiZadania Komisji _______________________________________

Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana szczególnie z:

 • zapewnieniem odpowiedniej bazy, kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego,
  szkolnictwa podstawowego i gimnazjów;

 • funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek;

 • upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa,
  w tym działalność klubów sportowych w mieści i gminie.


  Opracowała: Beata Stępniowska

 • Wersja XML