Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy (skrót: PSP Kórnica)
47-300 Krapkowice, ul. Głowna 2
tel./faks: 077 46 73 108
e-mail:

www: spkornica.wodip.opole.pl

Dyrektor szkoły:  mgr Ryszard Reszczyński 
Społeczny zastępca dyrektora: mgr Renata Hehmueler

 Szkoła jest placówką sześcioklasową z sześcioma oddziałami.
Czynna w godzinach od 7.00 – 18.00 (sekretariat 7.30-15.30)

 

W roku szkolnym 2008/09 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy  uczęszcza 84 uczniów klas I-VI oraz 16 wychowanków klasy "0". Uczniowie mają do dyspozycji duże,jasne,dobrze wyposażone w środki dydaktyczne pracownie,2 boiska sportowe, bibliotekę, pracownię komputerową, izbę regionalną - muzeum szkolne, świetlicę.Uczniowie wszystkich klas uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. W szkole funkcjonuje kuchnia,codziennie przygotowywanych jest ok. 80 obiadów. Przy szkole powstaje sala gimnastyczna o wymiarach boiska 12 x 24 wraz z zapleczem socjalnym , planowane zakończenie inwestycji lipiec 2009r.

Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy:

Pracownicy obsługi: Barbara Pawliczek, Maria Faszynka, Halina Bołoz, Ginter Faszynka , Arkadia Lubczyk , Anna Tomala.

I. Statut

 II. Regulaminy

III. Struktura organizacyjna

IV. Ewidencja i rejestry

V. Baza dydaktyczna - majątek
 Wartość środków trwałych jednostki wynosi: 1.092 499,43zł

VI. Dokumentacja kontroli

W roku 2009 jednostka była kontrolowana przez m.in.:

Zakres kontroli:

VII. Budżet i inwestycje

VIII. Zadania, stanowiska i akty administracyjne

IX. Procedury

 

X. Zamówienia publiczneXI. Komunikaty
Z dniem 1 września 2009 roku tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, w skład którego wchodzić będą:

(Uchwała Nr XX/223/09 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy).

 

 

Podmiot udostępniający: PSP Kórnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Reszczyński - dyrektor
Data wytworzenia: 2009-08-31

 

 
Wersja XML