Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne w Kórnicy

Strona archiwalna

 

Przedszkole Publiczne w Kórnicy (PP Kórnica)
47-300 Krapkowice, Kórnica ul. Szkolna 39

tel. 077 467 32 41
tel. 077 467 31 08 - oddział (klasa "0") w budynku Szkoły Podstawowej w Kórnicy, przy ul.Głównej 2

Kierownictwo:
Dyrektor przedszkola:
mgr Stanisława Chmiel

Godziny pracy przedszkola macierzystego i oddziałów zamiejscowych w godzinach:
8.00 – 13.00
Praca kancelarii przedszkola codziennie w godzinach: 7.00 - 15.00


W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dzieci w wieku od 3- 6 lat:

Dzieci zapisane są do oddziałów na 5 godzin dziennie.

W przedszkolu jest możliwość korzystania z zajęć i zabaw w języku niemieckim Ponadto dzieci uczestniczą w rytmice i zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Programy tych zajęć są pozytywnie zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola oraz nauczyciela mianowanego i Społeczną Radę Rodziców. Wszystkie te zajęcia są opłacane przez rodziców.

Na wniosek rodziców dzieci korzystają również z katechezy.

I. Statut:

II. Regulaminy:

III. Struktura organizacyjna:

IV. Ewidencja i rejestry:

V. Baza dydaktyczna:

VI. Dokumentacja kontroli:

VII. Budżet i inwestycje:

VIII. Zadania, stanowiska:

IX. Procedury:

X. Zamówienia publiczne:

XI. Komunikaty:

Z dniem 1 września 2009 roku tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy, w skład którego wchodzić będą:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy
  2. Przedszkole Publiczne w Kórnicy

(Uchwała Nr XX/223/09 Rady Miejskiej  w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie  utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy).

DOCRaport o stanie jednostki za I półrocze 2005_PP w Kórnicy.doc
DOCRaport o stanie jednostki za I półrocze 2006_PP Kórnica.doc

 

Podmiot udostępniający: PP Kórnica
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Chmiel - dyrektor
Data wytworzenia: 2009-08-31


 
Wersja XML