Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2007

       

Posiedzenie komisji – 13 luty 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

zwiększenie nakładów ze 180 tyś. zł na 200 tyś. zł na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych,

Radny Andrzej Krajka

2.

przedstawienie Informacji nt. stanu opieki zdrowotnej w gimnazjach i szkołach podstawowych,

Radny Władysław Martynowski

Radny Ireneusz Żyłka

3.

przedłożenie  Informacji nt. sposobu rozwiązania problemu dowozu dzieci do szkół, wyposażenia pracowni multimedialnych,

Radny Władysław Martynowski

Posiedzenie komisji – 17 kwietnia 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

ujmowanie w raportach jednostek oświatowych wartości edukacyjnych dodanych w gimnazjach  w skali centylowej,

Radny Tomasz Szwed

2.

ujmowanie szkół stowarzyszeniowych  w opracowywanych materiałach  dla radnych ( Żużela i Steblów),

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

3.

nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużonemu dla Miasta i Gminy Krapkowice Panu Kląskała z „Grupy Jurajskiej” za duże zaangażowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w trakcie powodzi 1997 roku,

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

 Posiedzenie komisji – 12 czerwca 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przedstawienie na Sesji RM przygotowania MOS do akcji letniej 2007 (organizowane imprezy sportowe na terenie gminy),

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

2.

rozpatrzenie zamontowania siatki do gry w piłkę na Placu Eichendorffa,

Radny Michał Chudala

3.

zamontowanie siatki (piłkołap) na drugiej bramce do gry w piłkę na terenie PSP Nr 4,

Radny Michał Chudala

4.

dokonanie szczegółowej kontroli placów zabaw, placów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta i gminy, przedstawiając informację z kontroli radnym,

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

 Posiedzenie komisji – 16 października 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przedstawienie  dochodów rocznych z opłat za targowisko po odliczeniu kosztów jego utrzymania,

Radny Werner Koppe

2.

poczynienie działań w kwestii opracowania dokumentacji na budowę „ściany z niszami” na cmentarzach: komunalnym i parafialnym,

Radny Władysław Martynowski

3.

wykonanie podestów na Baszcie Krapkowickiej,

Radny Władysław Martynowski

Posiedzenie komisji – 11 grudnia 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku PSP w Steblowie oraz w PSP Nr 1 w Krapkowicach ze środków dodatkowych wprowadzonych do budżetu gminy na 2008 rok,

Radny Henryk Miszke
Radny Ireneusz Żyłka

2.

zwiększenie środków finansowych na utrzymanie przedszkola przez szkołę stowarzyszeniową w Żużeli po uprzednim złożeniu wniosków o dofinansowanie,

Radny Arnold Donitza

3.

zwiększenie środków na dokształcanie nauczycieli po uprzednim złożeniu wniosków o dofinansowanie,

Radny Tomasz Szwed

4.

zwiększenie środków przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych po uprzednim złożeniu wniosków o dofinansowanie,

Radny Andrzej Krajka

5.

wprowadzenie korekty do planu pracy komisji, poprzez przesunięcie terminów posiedzeń komisji w miesiącu lutym 2008r. (o tydzień później), tym samym o tydzień później tj. na dzień 27 lutego 2008r. zwołanie Sesji Rady,

Radny Tomasz Szwed

6.

wskazanie dla samochodów ciężarowych wywożących buraki z punktu w Rogowie Opolskim (TIRY) innego wyjazdu niż ulicą Graniczną (przez most),

Radny Werner Koppe

 

 

Podmiot udostępniający:

 UMiG Krapkowice

Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:

Elżbieta Skiba

Data wytworzenia:

 2007-10-18

Data udostępnienia:

 2007-10-18

  

Wersja XML