Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXVIII_24.02.2010

W dniu 24 lutego 2010 roku (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej - sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym - od 30 grudnia 2009r.
 3. Wnioski  i  zapytania radnych  nie związane z tematami obrad – odpowiedzi w pkt.13 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
 5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 6. Przyjęcie  Sprawozdania  z  rocznej  działalności  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Krapkowicach   za 2009 rok.
 7. Program działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na 2010 rok.
 8. Informacja nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Ocena i przebieg inwestycji miejskich  w 2009 roku.  Plany  inwestycyjne na 2010 rok.
 10. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa  Wsi” - Plan na 2010 rok  i  możliwości rozwoju.
 11. Informacja Zarządu Spółki OSiR Gminy Krapkowice nt. funkcjonowania i kierunków rozwoju.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski i zapytania.

Projekty uchwał:

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego – zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach»
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-02-23

 

Wersja XML