Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2010 rok

Treść zamieszczonych poniżej zarządzeń została dostosowana do obowiązującej ustawy o dostępie do informacji publicznej*.

_____________________
*A
rt.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2010-12-16

 

DOCZarządzenie Nr 393-2010 z dnia 19.01.2010r. w sprawie zamiany nieruchomości
PDFZałącznik nr 1 dochody powierzone - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 1 dochody własne - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 1 dochody zlecone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 2 wydatki zadania powierzone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 2 wydatki zadania własne- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 2 wydatki zadania zlecone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 3 Przychody budżetu Gminy Krapkowice- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 4 Rozchody budżetu Gminy Krapkowice- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 5 UMiG dochody - zadania powierzone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 5 UMiG dochody - zadania zlecone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 5 UMiG-dochody - zadania własne- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 6 UMiG wydatki - zadania własne- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 6 UMiG wydatki - zadania zlecone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 6 UMiG wydatki zadania powierzone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 7 PSP nr 1 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 8 PSP nr 1 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 9 PSP nr 4 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 10 PSP nr 4 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 11 PSP Żywocice - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 12 PSP Żywocice - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 13 ZSP Kórnica - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 14 ZSP Kórnica - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 15 ZSP nr 3 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 16 ZSP nr 3 dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 17 PP nr 1 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 18 PP nr 1 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 19 PP nr 2 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 20 PP nr 2 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 21 PP nr 4 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 22 PP nr 4 - wydatki - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 23 PP nr 6 - dochody - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 24 PP nr 6 - wydatki - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 25 PP nr 8 - dochody - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 26 PP nr 8 - wydatki - do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 27 PP Żywocice - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 28 PP Żywocice - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 29 ZSS nr 1 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 30 ZSS nr 1 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 31 PG nr 2 - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 32 PG nr 2 - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 33 OPS - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 34 OPS - wydatki zadania zlecone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 34 OPS wydatki zadania własne- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 35 ŚDS - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 36 ŚDS - wydatki zadania własne- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 36 ŚDS - wydatki zadania zlecone- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 37 WTZ - dochody- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
PDFZałącznik nr 38 WTZ - wydatki- do zarządzenia nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04.01.2010
XLSZarządzenie Nr 408-2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok
XLSZałączniki 1,2,3 do Zarządzenie Nr 426-2010 z dnia 17.03.2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o dotacjach otrzymanych
PDFZarządzenie Nr 493-2010 z dnia 29.07.2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok
PDFZarządzenie Nr 516-2010 z dnia 05.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Wersja XML