Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej: II sesja - 14.12.2010

W dniu 14 grudnia (wtorek) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul.Prudnickiej odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach VI kadencji - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Krapkowic.
 3. Wnioski  i  zapytania radnych nie związane z tematami  obrad – odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
 4. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Komisji.
 5. Wybór składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i przewodniczącego Komisji.
 6. Wybór składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i przewodniczącego Komisji.
 7. Wybór składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i przewodniczącego  Komisji.
 8. Wybór składu osobowego Komisji Doraźnej ds. Odznaczeń.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 10. Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-12-13

 


 

 

Wersja XML