Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXVIII sesja - 23.04.2014

W dniu 23 kwietnia 2014 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnicka 7 w Krapkowicach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 26.02.2014 r. do 23.04.2014r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS -rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2013 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
 6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2013 roku i I kwartale 2014 r.
 7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
 9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
 10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy. Informacja o działalności sportowej w 2013 roku.
 11. Informacja nt. udziału Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

   

Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-04-22

 

Wersja XML