Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2012 rok

Zarządzenia Burmistrza Krapkowic wydane w 2012 roku:

 

Treść zamieszczonych powyżej zarządzeń została dostosowana do obowiązującej ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2013-01-28

 

PDFZarządzenie Nr 299-2012 z dnia 31.05.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok
PDFZarządzenie Nr 327-2012 z 23.07.2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
PDFZarządzenie Nr 326-2012 z 20.07.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas do 3 lat
PDFZarządzenie Nr 330-2012 z 30.07.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas do 3 lat
PDFZarządzenie Nr 321-2012 z dnia 6.07.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu
PDFZarządzenie Nr 346-2012 z 24.08.2012 w sprawie zmiany udzielenia pełnomocnictwa na 2012 rok kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
PDFZarządzenie Nr 356-2012 z 31.08.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na 3 lata
PDFZarządzenie Nr 357-2012 z 31.08.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy do 3 lat
PDFZarządzenie Nr 368-2012 z 26.09.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok
PDFZarządzenie Nr 371-2012 z 8.10.2012 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok
PDFZarządzenie Nr 383-2012 z 29.10.2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr 427-2012 z 13.12.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas do 3 lat
Wersja XML