Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne w Żywocicach

Przedszkole Publiczne w Żywocicach (PP Żywocice)
47-300 Krapkowice, Żywocice ul. Średnia 19


Kontakt z placówką:


Kierownictwo:
Dyrektor przedszkola: Joanna Kucharska


Godziny pracy przedszkola macierzystego i oddziałów zamiejscowych w godzinach:

Praca kancelarii przedszkola codziennie w godzinach 7.00- 15.00


W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały dzieci w wieku od 3- 6 lat:

Dzieci zapisane są do oddziałów na 7 i 5 godzin dziennie.W przedszkolu jest możliwość korzystania z zajęć i zabaw w języku niemieckim. Programy tych zajęć są pozytywnie zatwierdzone przez Radę pedagogiczną przedszkola oraz nauczyciela mianowanego i Społeczną Radę Rodziców. Na wniosek rodziców dzieci korzystają również z katechezy.


I. Statut:

II. Regulaminy:

III. Struktura organizacyjna:

IV. Ewidencja i rejestry:

V. Baza dydaktyczna:

VI. Dokumentacja kontroli:

VII. Budżet i inwestycje:

VIII. Zadania, stanowiska:

IX. Procedury:

X. Zamówienia publiczne:


 

Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne w Żywocicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Kucharska - dyrektor
Data wytworzenia: 2014-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML